Vytváření doplňků

Pro informace o výuce Excelu klikněte zde

Doplňky jsou zpravidla chápány jakomoduly rozšiřující možnosti a funkčnost Excelu. Doplňky mohou přidávat do Excelu další užitečné funkce, plnit úlohu všeobecných pomůcek apod. Velkou výhodou doplňků je nezobrazování dotazu na povolování maker.

Samotný Excel již obsahuje několik doplňků. Nejznámějším doplňkem jsou Analytické nástroje, které přidávají nové funkce pro inženýrskou, informační, matematickou a finanční analýzu + analýzu času. Dalšími doplňky jsou např. Internet Assistant – VBA, Nástroje pro měnu euro, Průvodce podmíněným součtem, Průvodce vyhledáváním a Řešitel.

V zásadě lze libovolný sešit převést na doplněk příkazem Uložit jako.. nicméně, ne všechny jsou pro převod na doplněk vhodné. Doplněk je vlastně klasický sešit uložený s koncovkou .xla. Může obsahovat pracovní listy, formuláře, moduly VBA apod. Soubory doplňku nejsou vidět a nemají žádná okna, proto se také neobjevují v seznamu otevřených oken.V doplňku nelze aktivovat jeho vlastní listy, tzn. že aktivním listem je vždy list právě právě otevřeného sešitu a proto musí doplněk poskytnou vyvolání svých procedur pomocí panelů nabídek, panelů nástrojů nebo pomocí klávesových zkratek apod.

Hlavní rozdíly doplňku a standardního sešitu jsou tyto:

 • Sešit doplňku není členem kolekce Workbooks, ale je členem kolekce AddIns
 • Vlastnost IsAddIn objektu ThisWorkbook má hodnotu True
 • Dialogové okno Makro nezobrazuje názvy maker obsažených v doplňcích
 • Dialogové okno Vložit funkci zobrazuje funkce z doplňku v kategorii Vlastní (Platí pokud není modul jako Option Private Module)
 • Při nahrávání do paměti se nezobrazuje Povolit makra a fungují i při nastavení na vysoké zabezpečení
 • Při uvolnění z paměti se nezobrazuje výzva k uložení změn

Postup vytvoření doplňku

 1. Vytvoříme aplikaci (sešit) s potřebnými makry a formuláři
 2. V případě vytváření vlastních panelů nástrojů a nabídek přidáme do modulu ThisWorkbook událostní procedury (Workbook_Open a Workbook_BeforeClose), z nichž jsou volány procedury vytvářející a rušící položku panelu nabídek a panelu nástrojů.

 3. Otestujeme aplikaci, zda je funkční, když je aktivní jiný sešit
 4. Doplníme popisné informace
 5. Pokud chceme zabránit ostatním v prohlížení nebo změně procedur v doplňku, tak aktivujeme editor Visual Basic, vybereme sešit aplikace v okně projekt, z nabídky Tools vybereme položku Properties a přejdeme na kartu Protection. Zaškrtneme položku Lock project for viewing a zadáme heslo budoucího doplňku.
 6. V editoru vybereme z nabídky Debug příkaz Compile. Tím si vynutíme kompilaci kódu jazyka VBA, během které budou odhaleny případné chyby v syntaxi
 7. Z nabídky Soubor vybereme položku Uložit jako
 8. V dialogovém okně Uložit jako vybereme typ souborů Doplněk Microsoft Excel(*.xla) a klepneme na tlačítko uložit

Varování: Sešit převáděný do doplňku musí mít alespoň jeden pracovní list! Jinak při ukládání neobjeví možnost uložit sešit jako doplněk.

Instalace doplňku :

 1. Spusťte Excel a otevřete dialogové okno Doplňky (Nástroje – Doplňky)
 2. Zvolte Procházet
 3. Vyhledejte složku, do které byl doplněk uložen. označte doplněk a klikněte na tlačítko OK
 4. Doplněk se přidá do seznamu doplňků a bude automaticky otevírán při každém spuštění Excelu

Odebrání doplňku:

 1. Otevřete dialogové okno Doplňky
 2. Odškrtněte políčko doplňku
 3. Ukončete Excel
 4. Smažte doplněk z disku

Instalace nové verze:

Stačí přepsat starší soubor novější verzí. Při přepisování musí být Excel zavřený.

Úpravy doplňku:

Doplněk můžeme upravovat přímo, jen musí být otevřený a odemknutý. V editoru Visual Basic poklepeme na název projektu, zadáme heslo a můžeme provádět změny. Provedené změny uložíme opět v editoru příkazem File – Save.
Pokud chceme zobrazit nebo upravit pracovní list doplňku, tak musíme nastavit vlastnost IsAddIn na False. Po provedeni úprav nesmíme zapomenout nastavit vlastnost IsAddIn opět na True, jinak bude soubor uložen jako standardní sešit.

Vzorový sešit ke staženi (zip)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *