TPV výpočty 7.4.5

Novinky verze 7.4.5 (od verze 7.4.2)

 • Modul Práškové lakování – přidán úkon Čištění
 • Nastavení Kalkulace – přidáno výchozí chování pro výpočet Vybrat všechny postupy/Vybrat postupy dle kalkulace
 • Vylepšené formátování čísel
 • Vylepšené importy dat ze schránky (moduly Řezání, Profily, Pálení, Plechy)
 • Třískové obrábění – Natavení stroje, přidán koeficient pro odjehlení
 • Opraven problém s exporty do Excelu
 • Kalkulace – oprava nastavení “Zahrnout do výpočtu” při vkládání nové operace z normotvorného modulu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty 7.4.2

Novinky verze 7.4.2

Verze 7.4.2 (27.8.2019)

 • Nastavení – Vložení nového nového úkonu – přidána nová volba (na konec, za vybraný záznam)
 • Nastavení – Vložení nové operace – přidána nová volba (na konec, za vybraný záznam)
 • Dokumenty – přidáno filtrování sloupců, nový sloupec kategorie, oprava chyby při vložení nového dokumentu
 • Vylepšené přetahování úkonů a operací myší (Drag&Drop)
 • Kalkulace – přidáno zobrazení režie z výkonů sazby a dbytové režie
 • Kalkulace – úprava exportu do Excelu
 • Aktualizována knihovna pro exporty do Excelu
 • Nová verze programu pro vzdálenou pomoc
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty 7.3.0 – 7.3.9

Novinky verzí 7.3.0 – 7.3.9

Verze 7.3.9 (29.7.2019)

 • Kalkulace – do výpočtu přidána možnost zadat vlastní režie místo globálních
 • Vylepšené importy dat
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.8 (21.7.2019)

 • Kalkulace – přidána možnost zadat režie pro výkony
 • Kalkulace – zobrazení procentuální výše režií ve výsledném výpočtu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.6 – 7.3.7 (27.6.2019)

 • Přidána možnost ukládat informace pro obnovení při pádu (Nastavení – Ostatní – Ukládat informace pro obnovení)
 • Kalkulace – přidána možnost editovat výkony přímo z okna Zadání operace
 • Kalkulace – vylepšení editace ceny z okna Zadání operace
 • Vlastní moduly – možnost zadávat počty úkonů na desetinná místa (při nastavení)
 • Aktualizace přes zabezpečené připojení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.3 – 7.3.5 (23.5.2019)

 • Kalkulace – přidány další pole výpočtu kalkulace (režie výkonů, materiálu, kooprace, dopravy, celková režie, zisk, korekce ceny)
 • Kalkulace – přidána nová verze šablony pro export do Excelu
 • Kalkulace – Výpočet pro různé počty – oprava násobku počtu kusů
 • Kroky Zpět/Znova – navýšení rychlosti
 • Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • Přidána možnost přizpůsobit zobrazení vysokému rozlišení DPI
 • Manipulace – oprava chyby zadání operace
 • Zadání dopravy – opraven problém s uložením při jednotce Kč/€
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení

Verze 7.3.2 (23.5.2019)

 • Kalkulace – do nastavení výpočtu přidána korekce ceny v %
 • Kalkulace – přidána možnost editovat pole výpočtu kalkulace (názvy, viditelnost)
 • Kalkulace – ve výpočtu přidána možnost zobrazení ceny kooperace a dopravy bez režie
 • Podélné broušení – Zapichovací způsob – úprava výpočtu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.1 (13.5.2019)

 • Pily – přidána možnost nastavit rychlost podavače
 • Výkony – přidány Skupiny
 • Výkony – přidána možnost zobrazit sloupec Id materiálu pro synchronizaci s další databází
 • Podélné broušení – Zapichovací způsob – zrušenno omezení délky broušení dle šířky kotouče
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

Verze 7.3.0 (9.4.2019)

 • Kalkulace – přidána možnost editovat cenu přímo z okna Zadání operace
 • Kalkulace – vylepšené ukládání šablon operací
 • Přidáno nastavení výchozích strojů
 • Nastavení – možnost zvolit výchozí hodnotu dle globálního nastavení (jen síťová verze)
 • Normotvorné moduly – vylepšení ukládání šablon úkonů
 • Moduly třískového obrábění, Řezání a Profily – přidán našeptávač pro seznam obrobitelností
 • Svařování – Zadání úkonu – přidán našeptávač pro velikost/typ svaru
 • Řezání, Profily – Zadání úkonu – přidán našeptávač pro rozměr profilu
 • Tryskání – opravena chyba při zadání vlastního úkonu
 • Profily – přidány jackly 4HR+ODB (EN 10219), přidány rozměry pro duté profily 4HR+ODB (EN 10210)
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty 7.2.4 – 7.2.7

Novinky verzí 7.2.4 – 7.2.7

Verze 7.2.7 (24.3.2019)

 • Kalkulace – přidáno filtrování podle typu výkonu
 • Kalkulace – vylepšen export postupů
 • Kalkulace – přidán export výpočtu Kalkulací (Soubor – Export kalkulací)
 • Třískové obrábění – Natavení stroje, přidáno nastavení Vnitřní soustružení – snížit posuv dle poměru D/L
 • Možnost přidání obrázků přetažením (Drag&Drop)
 • Obrázky – rozšířen počet podporovaných formátů
 • Seznam naposledy otevřených kalkulací – vylepšení
 • Aktualizována databázová knihovna
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.2.6 (18.3.2019)

 • Nová verze programu pro vzdálenou pomoc
 • Editace upínání – přidány volby: Násobit koeficientem a Importovat
 • Editace přidána možnost vkládat náhledové obrázky ze schránky
 • Opraven problém s výběrem výchozí hustoty
 • Opraven problém se stornováním frézy
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.2.4 (11.3.2019)

 • Vylepšené hledání a filtrování (při diakritice)
 • Kalkulace – Výkony – přidáno filtrování dat
 • Kalkulace – Nastavení kalkulace – přidáno nastavení výchozí jednotky (min/hod)
 • Kalkulace – Nastavení kalkulace – přidáno nastavení výchozích výkonů (Tryskání, Broušení, Nátěr) při kopírování plechů a profilů
 • Pily – přidáno nastavení výchozího materiálu
 • Profily – oprava chyby výpočtu (při zadání nadlimitního rozměru)
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty 7.1.9 – 7.2.3

Novinky verzí 7.1.9 – 7.2.3

  Verze 7.2.3 (4.3.2019)

  • Stříhání plechů – přidána hromadná změna tloušťky
  • Seznam dokumentů – možnost otevření kalkulace ke které patří dokument
  • Výpočet drsnosti – možnost zvolit vzorec pro výpočet
  • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

  Verze 7.2.2 (26.2.2019)

  • Vylepšení kopírování úkonů přes schránku (Ctrl+C, Ctrl+V)
  • Vylepšené vytváření šablon
  • Nastavení – úprava formuláře, lepší rozdělení položek
  • Nastavení – přidána položka “Povolit zadání ceny dle množství”
  • Výkony – Materiál, Doprava, Kooperace – možnost zadávat ceny dle množství
  • Kalkulace – Výpočet ceny dle množství
  • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

  Verze 7.2.1 (11.2.2019)

  • Profily – přidány duté profily čtyřhranné a obdélníkové dle EN 10210
  • Profily – možnost použít databázi profilů v kalkulacích
  • Profily – přidána pole pro zadání ceny (v Kč a Eurech)
  • Montážní práce – oprava normativů
  • Otevírání modulů – přidání nastavení způsobu otevírání (vždy nový, nový přes Ctrl)
  • Nastavení – přepracování dialogového okna
  • Nastavení – možnost zobrazit vlastní moduly na samostatné kartě
  • Kalkulace – vylepšené hledání materiálů
  • Kalkulace – výpis chyb v kalkulaci (nulová cena, aktualizace sazby)
  • Kalkulace – Rozpisy – přidána možnost přejít na položku
  • Vylepšení automatického odhlašování
  • Vylepšení automatického přihlášení přes doménu
  • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

  Verze 7.1.9 (14.1.2019)

  • Vylepšený export do kalkulačního postupu
  • Oprava výpočtu vlastních normativů (s nastavením přirážky času)
  • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 7.1.5

Novinky verze 7.1.5

 • Zapamatování poslední velikosti okna programu
 • Do úkonů přidána vlastní koerekce času
 • Nová video-ukázka Korekce času
 • Nová video-ukázka Základní představení programu
 • Moduly třískového obrábění – Vlastní řezné podmínky – přidána možnost korigovat čas pomocí vlastních přirážek a koeficientů
 • Moduly třískového obrábění – Vlastní řezné podmínky – přidán automatický výpočet času obsluhy a měření
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Video-ukázka – Výpočet kalkulace pro ocelovou konstrukci

TPV výpočty 7 - Vytvoření kalkulace

Video-ukázka – Svařování dle parametrů

TPV výpočty 7 - Svařování dle parametrů

TPV výpočty 7

Novinky verze 7

Nové moduly
• Tryskání
• Manipulace
• Montáže
Modul „Montáže“ – přidány operace (úkony):
• Lisování (pouzdra, čepy, vložky apod.)
• Lisování valivých ložisek
• Montáž pojistných kroužků
• Narážení valivých ložisek
• Nýtování ruční – půlkulatá hlava
• Nýtování ruční – zapuštěná hlava
• Nýtování vzduchovým kladivem za tepla
• Pojišťování závlačkou
• Protažení závitů očkem
• Protažení závitů závitníkem ručně
• Řezání závitů očkem
• Řezání závitů závitníkem ručně
• Spojování částí šrouby
• Šroubování ručně imbusem
• Šroubování vrutu ručně
• Utahování matice klíčem
• Zaražení kladivem (pouzdro, čep, vložka apod.)
Kalkulace
• Vytváření kusovníků
• Výpočet – přidáno zobrazení způsobu výpočtu + čas
• Výpočet dle seznamu/dle kusovníku
• Rozpis materiálu – dle seznamu/dle kusovníku
• Rozpis materiálu – výběr (Kooperace, Hutní mat. Ost. mat., Doprava)
• Rozpis materiálu – možnost zvolit násobky
• Výpočet pro různé počty
• Výpočet pro různé násobky
• Rozpočítání do všech kusů sestavy
• Přidána volba “Synchronizovat výběr”
• Zadání dopravy – přidán výpočet celkové ceny
• Ostatní materiál – možnost přidat materiál s cenou za jednotku
• Kooperace – možnost přidat materiál s cenou za jednotku
• Doprava – možnost přidat dopravu s cenou za km
• Zadání operace – možnost založit nový materiál přímo z formuláře
• Zadání operace – přidáno pole “Rozdělení”
• Přidáno rozdělení materiálů pro hutní a ostatní materiál
• Nový materiál – přidáno pole “Rozdělení”
• Export do kalkulačního postupu – vylepšení
• Přidána jednoduchá kalkulačka
• Přidána možnost odstranit všechny operace
• Hromadný export postupů do xlsx (Excel, Calc)
• Přidána možnost zobrazit v postupu další pomocné pole s vlastním popisem
• Seznam postupů – přidána možnost filtrování
• Seznam postupů – přidána možnost kopírovat postup do jiné kalkulace
• Nová šablona pro generování kalkulačního postupu
Editace
• Přidán náhled a tisk
• Přidán export do xlsx
• Přidán export do csv
• Odstranit vše
• Kopírovat z …
• Násobit koeficientem
• Importovat data
• Přidána možnost vytvářet kopie strojů
Vlastní normativy
• Importovat data
• Odstranit vše
• V zadání není nutné vybrat koeficient
• Násobit koeficientem
• Operace – možnost vložit obrázek
Vlastní moduly a operace
• Vlastní moduly – Zadání operace – rozšíření poznámky
• Vlastní moduly – Zadání operace – načítání obrázku
• Vlastní operace – možnost přidat druhý koeficient
Další vylepšení modulů
• Moduly – Přidána možnost nastavit vlastní přirážky a koeficienty
• Do všech normotvorných modulů přidány šablony
• Výpočty obrábění – přidán počet přejetí (ae)
• Zadání obrábění – přidán pomocný formulář na výpočet délky
• Zadání svařování – přidán pomocný formulář na výpočet délky
• Vkládání ze schránky (Plechy, Pálení) – vylepšení
• Vkládání ze schránky (Profily, Řezání) – vylepšení
• Výpočet drsnosti – vylepšení
• Optimalizace řezání – Výpočet počtu řezaných položek
• Tolerance – přidána velikost tolerančního pole
• Tolerance – přidán typ uložení
• Tolerance – změna vykreslování grafiky
• Vylepšené zadávání nových profilů a způsobů stehování
• Manipulace – přidán jako úkon do modulů (Řezání, Pálení, Stehování, Vysekávač, Hydr. ohýbačky, Ohraňovací lisy, Klempířské díly, Stříhání plechů, Nátěry, Práškové lakování)
• Úkon Manipulace – přidána volba “Připočítat jako přípravný čas (tB)
• Pálení – přidány úkony Propal a Značkování
• Plechy – přidány úkony Propal a Značkování
• Pálení – možnost hromadné změny tloušťky pro všechny úkony
• Plechy – možnost hromadné změny tloušťky pro všechny úkony
• Zadání operace – přidána možnost otevírat pomocné moduly
Program
• Přidány role pro nastavení uživatelských oprávnění
• Přidána možnost podrobně nastavit oprávnění modulů (otevření, uložení, tisk a export)
• Spuštění programu pomocí parametrů s automatickým přihlášením bez nutnosti zadávat jméno a heslo
• Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
• Aktualizována knihovna EPPlus.dll
• Možnost nastavit velikost písma na větší
• Nová verze Ribbonu (Pásu karet)
• Přidána možnost přejmenování modulu
• Přidána možnost změnit ikonu modulu

TPV výpočty – nová verze 6.2.6

Novinky verze 6.2.6

 • Třískové obrábění – frézování dle řezných podmínek – přidáno pole počet přejení
 • Výpočty obrábění – přidáno nastavení počtu třísek a počtu přejetí
 • Kalkulace – Výpočet kalkulace – přidána možnost změnit měnu (Kč/€)
 • Zjednodušení registrace síťové verze Ultimate
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení