Evidence – novinky

3.4.2020 Verze 3.6.5

 • Vlastní místní nabídka přidána i do hlavního menu
 • Poslat email – oprava zaslání dokumentu odkazem
 • Formulář záznamu – přidána Informace o záznamu pro zobrazení formuláře vybraného záznamu
 • Nová tabulka Oprávnění dle role – pro přehlednější nastavení oprávnění (jen síťová verze)
 • Grafy – automatické uložení posledního nastavení
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
22.2.2020 Verze 3.6.0

 • Info o záznamu při větším množství údajů se zobrazí hodnoty ve více sloupcích
 • Uživatelská možnost zobrazit skrýt záložky
 • Export do šablony – přidány další pole
 • Role – přidáno nastavení oprávnění pro otevření složky
 • Rychlý filtr – přidána možnost vyvolání přes klávesu Ctrl + pravé tl. myši
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
2.1.2020 Verze 3.5.5

 • Zapamatování poslední velikosti okna programu
 • Přidán formulář Počet výskytů pro zobrazení počtu záznamů ve všech tabulkách
 • Zákazníci – přidána místní nabídka Seznam výskytů
 • Nový záznam + Editace záznamu – přidána možnost zobrazit počet výskytů zákazníka
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
4.12.2019 Verze 3.5.3

 • Nastavení sloupců – přístup i pro uživatele bez administrátorského oprávnění (jen možnost změnit viditelnost sloupců)
 • Přidána funkce pro synchronizaci polí: Název sloupce, pořadí, nápovědná bublina, povinnost zadat a seskupit do
 • Vylepšení exportu do šablony
 • Pás karet – nová verze knihovny
 • ARES – přepracována kontrola internetového připojení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
24.11.2019 Verze 3.5.2

 • Nastavení sloupců – vylepšení rychlosti, oprava chyby skrytí sloupců
 • Poslat email – přidána možnost označit dokument ze složky záznamu
 • Přidána možnost vymazat všechny položky z podtabulky
 • Editace záznamu – pro právech jen na prohlížení se zobrazí formulář jen ke čtení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.11.2019 Verze 3.5.0

 • Export do Excelu – možnost rozdělení dat do listů dle hodnot ve zvoleném sloupci
 • Import dat – vylepšení rychlosti
 • Odesílání emailů – přidáno nastavení Odpověď na email přihlášeného uživatele (Jen síťová verze)
 • Role – přidány další možnosti oprávnění (Zobrazit tabulky a Editace číselníků)
 • Soubory – přidáno nastavení Ukládat do složky programu
 • Možnost přidat více podtabulek do formuláře
 • Vylepšení pole s daty, přidána možnost zobrazení datumu v času, zobrazení jen času
 • Poslat email – ukládání a načítání vlastních seznamů emailů
 • Zobrazení formuláře jen pro náhled
 • Rozšíření klávesových zkratek
 • Rozšířeno podmíněné formátování textových hodnot, je prázdné a není prázdné
 • Přidáno automatické upozornění
 • Nové možnosti pri vytváření a ukládání složek
 • Poslat email – přidáno “Výchozí zpráva” pro načtení výchozího textu
 • Nové možnosti šablon
 • Nová tabulka “Seznam dokumentů”
 • Oprava chyby “InvalidArgument”
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
24.7.2019 Verze 3.4.8

 • Export do Excelu – možnost rozdělení dat do listů dle hodnot ve zvoleném sloupci
 • Import dat – vylepšení rychlosti
 • Odesílání emailů – přidáno nastavení Odpověď na email přihlášeného uživatele (Jen síťová verze)
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
15.7.2019 Verze 3.4.7

 • Vylepšené načítání údajů z ARES
 • Přidán nástroj na otestování rychlostí sítě LAN (jen síťová verze)
 • Vylepšení rychlého filtru
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
23.5.2019 Verze 3.4.5

 • Přidána možnost načtení údajů z ARES
 • Přepracované ukládání a načítání prvku Soubor
 • Filtrování – přidáno seskupování položek
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
23.4.2019 Verze 3.3.1 – 3.4.1

 • Přidán nový prvek Soubor pro vložení konkrétního dokumentu
 • Nastavení – povolení ukládání dokumentu do složek
 • Úprava sloupců: možnost seskupovat položky
 • Nastavení – povolit seskupování
 • Aktualizována databázová knihovna
 • Nová verze programu pro vzdálenou pomoc
 • Vylepšená práce o obrázky
 • Přidána možnost vkládat obrázky přetažením
 • Vylepšené podmíněné formátování (u rychlých filtrů)
 • Nastavení exportu do Excelu: Spojené tabulky – Export všech řádků
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
30.1.2019 Verze 3.3.0

 • Zadání nového záznamu – Přidána možnost zobrazit poslední hodnotu
 • Zadání nového záznamu – Možnost vložit obrázek ze schránky
 • Vylepšené zobrazení obrázků v tabulce
 • Zasílání emailů – Přidána možnost zasílat email každému příjemci samostatně
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
3.12.2018 Verze 3.0.9 – 3.2.4

 • Vylepšení importu dat (povolení importu celých čísel s oddělovačem, zobrazení seznamu chybných dat, možnost zapnout kontrolu na povinné pole apod.)
 • Přidány nové záložky Číselníky a Administrace
 • Úprava pásu karet na Winndows 10
 • Vylepšené podmíněné formátování datumů
 • Oprava chyby importu dat ze schránky do podtabulky
 • Vylepšené generování písma
 • Přidáno velké písmo
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
3.8.2018 Verze 3.0.6-3.0.8

 • Přidána možnost vytvoření zástupce na plochu
 • Oprava nefunkčního výběru prvku při založení záznamu
 • Přidáno zobrazení souborů ve složce
 • Grafy – přidáno zobrazení tabulky dat
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.7.2018 Verze 3.0.5

 • Aktualizace nápovědy
 • Drobné úpravy
10.7.2018 Verze 3.0.4

 • Automatické vytváření složek – přidáno kopírování souborů při kopii záznamu
 • Přidána možnost přejmenovat sloupce (viz: Soubor – Nastavení sloupců)
 • Úprava nastavení role “Administrátor”
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
14.6.2018 Verze 3.0.3

 • Přidáno automatické vytváření složek, viz: Nastavení – Složky
 • Místní nabídka – přidána volba “Otevřít složku”
 • Vylepšení filtru (od-do)
 • Optimalizace tabulek s vlastním seznamem
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.5.2018 Verze 3.0.1 – 3.0.2

 • Přidána možnost nastavení povinného zadání (viz: Soubor – Nastavení sloupců)
 • Přidána možnost vložit vlastní bublinovou nápovědu sloupce (viz: Soubor – Nastavení sloupců)
 • Kopírovat do.. – zobrazení tabulky záznamů
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
7.5.2018 Verze 3.0.0

 • Výmaz údajů o zákazníkovi (na základě GDPR)
 • Pokročilé nastavení uživatelských oprávnění (síťová verze)
 • Přidáno oprávnění pro tisky, exporty, zasílání emailů a otevírání dokumentů
 • Přidáno menu “Administrace”
 • Podmíněné formátování datumů
 • Editace tabulek (název, velikost, ikona, součtový řádek, způsob nastavení šířky sloupců)
 • Kopírování šablon
 • Rychlý filtr
 • Vylepšení nastavení šířky sloupců (u tabulek se součtovým řádkem)
 • Přepracovaný pás karet
 • Aktualizována databázová knihovna
 • Změna licencování (verze 365)
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení