Lineární a růstové doplnění mezilehlých hodnot

Pro informace o výuce Excelu klikněte zde

Excel umožňuje vyplnění mezilehlých hodnot, ale tento postup je málo známý.

Lineární doplnění

V buňce A1 máme hodnotu 5 a v buňce A19 hodnotu 100. Potřebujeme lineárně vyplnit mezilehlé hodnoty.

 

Označíme  oblast A1:A19 a pomocí příkazu Úpravy – Vyplnit – Řady vyvoláme dialogové okno Řady. Excel mám již vypočítá velikost kroku, stačí jen potvrdit.

Výsledné mezilehlé hodnoty

Grafické znázornění lineárního vyplnění mezilehlých hodnot.

Růstové doplnění

Označíme  oblast A1:A19 a pomocí příkazu Úpravy – Vyplnit – Řady vyvoláme dialogové okno Řady. Zde zatrhneme Trend a vybereme Typ Růstový. Potvrdíme.

Výsledné mezilehlé hodnoty

Grafické znázornění růstového vyplnění mezilehlých hodnot.

Lineární doplnění datumů

V buňce A1 máme datum 3.8.2008 a v buňce A11 datum 24.12.2008. Potřebujeme lineárně vyplnit mezilehlé datumy.

Označíme  oblast A1:A11 a pomocí příkazu Úpravy – Vyplnit – Řady vyvoláme dialogové okno Řady.

Změníme navrhované nastavení Excelu  a zatrhneme Trend a vybereme Typ Lineární. Potvrdíme.

Výsledné mezilehlé hodnoty

Jenom si musíme dát pozor na způsob formátování, protože Excel celou oblast naformátuje podle formátu první buňky, (zde A1). V případě datumů, kde velikost kroku není celé číslo, Excel dopočítá mezilehlé datumy včetně části dne, ale my vidíme jen celé dny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *