Seznam výkonů – formou seznamu pomocí souhrnů nebo kontingenční tabulky

Pro informace o výuce Excelu klikněte zde

Vzorový sešit ke staženi (zip)

Řešení seznamu výkonů formou seznamu

Nejčastějším způsob řešení v praxi – ručně se vloží řádky Celkem včetně vzorce SUMA – tohle řešení je časově zdlouhavé, často vede k chybám a není flexibilní, běžně se po různých úpravách stává (např. vkládání nebo odebírání řádků), že vzorec SUMA nezahrnuje všechny buňky které chceme,  velice často se taky chybuje v celkovém součtu, kdy “zapomeneme” připočítat některý řádek Celkem.

Může nastat i situace, kdy budeme chtít zjistit součty za Typ, a můžeme dělat součty znova.

Byl jsem častokrát svědkem, jak se tímto způsobem dělaly velmi složité tabulky, 1 den se “bušily data” a další 2-3 dny se předělávaly, upravovaly, dělaly součty apod. A přitom stačilo tak málo, nechat pracovat Excel.

Doporučené řešení:

Řešení 1 – pomocí souhrnů

Seřadíme seznam podle Názvu – Data – Seřadit

Potom aplikujeme souhrny Data – Souhrny

Výsledek

Pokud chceme udělat součty na typ

Data seřadit podle Typu

Dále Data – Souhrny

Výsledek

Řešení 2 – pomocí kontingenční tabulky

Spustíme průvodce kontingenční tabulkou – Data – Kontingenční tabulka a graf…

V kroku 2 určíme oblast dat, které chceme zpracovat

V posledním kroku určíme umístění kontingenční tabulky a použijeme volbu Rozvržení…

A z pravé strany přetáhneme Název do Řádkového pole, Typ do Sloupcového pole a Hodiny celk. do Datového pole. Poklepáním na položku v datovém poli můžeme měnit funkci, která bude použita. Např. součet, počet, průmět apod. Pozor, pokud bude v oblasti dat Hodin celk. buňka s textem, tak se datové pole automaticky nastaví na Počet z Hodin celk.

Nakonec potvrdíme OK a dáme Dokončit.

Výsledek:

Vzorový sešit ke staženi (zip)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *