TPV výpočty – nová verze 7.1.5

Novinky verze 7.1.5

 • Zapamatování poslední velikosti okna programu
 • Do úkonů přidána vlastní koerekce času
 • Nová video-ukázka Korekce času
 • Nová video-ukázka Základní představení programu
 • Moduly třískového obrábění – Vlastní řezné podmínky – přidána možnost korigovat čas pomocí vlastních přirážek a koeficientů
 • Moduly třískového obrábění – Vlastní řezné podmínky – přidán automatický výpočet času obsluhy a měření
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Video-ukázka – Výpočet kalkulace pro ocelovou konstrukci

TPV výpočty 7 - Vytvoření kalkulace

Video-ukázka – Svařování dle parametrů

TPV výpočty 7 - Svařování dle parametrů

TPV výpočty 7

Novinky verze 7

Nové moduly
• Tryskání
• Manipulace
• Montáže
Modul „Montáže“ – přidány operace (úkony):
• Lisování (pouzdra, čepy, vložky apod.)
• Lisování valivých ložisek
• Montáž pojistných kroužků
• Narážení valivých ložisek
• Nýtování ruční – půlkulatá hlava
• Nýtování ruční – zapuštěná hlava
• Nýtování vzduchovým kladivem za tepla
• Pojišťování závlačkou
• Protažení závitů očkem
• Protažení závitů závitníkem ručně
• Řezání závitů očkem
• Řezání závitů závitníkem ručně
• Spojování částí šrouby
• Šroubování ručně imbusem
• Šroubování vrutu ručně
• Utahování matice klíčem
• Zaražení kladivem (pouzdro, čep, vložka apod.)
Kalkulace
• Vytváření kusovníků
• Výpočet – přidáno zobrazení způsobu výpočtu + čas
• Výpočet dle seznamu/dle kusovníku
• Rozpis materiálu – dle seznamu/dle kusovníku
• Rozpis materiálu – výběr (Kooperace, Hutní mat. Ost. mat., Doprava)
• Rozpis materiálu – možnost zvolit násobky
• Výpočet pro různé počty
• Výpočet pro různé násobky
• Rozpočítání do všech kusů sestavy
• Přidána volba “Synchronizovat výběr”
• Zadání dopravy – přidán výpočet celkové ceny
• Ostatní materiál – možnost přidat materiál s cenou za jednotku
• Kooperace – možnost přidat materiál s cenou za jednotku
• Doprava – možnost přidat dopravu s cenou za km
• Zadání operace – možnost založit nový materiál přímo z formuláře
• Zadání operace – přidáno pole “Rozdělení”
• Přidáno rozdělení materiálů pro hutní a ostatní materiál
• Nový materiál – přidáno pole “Rozdělení”
• Export do kalkulačního postupu – vylepšení
• Přidána jednoduchá kalkulačka
• Přidána možnost odstranit všechny operace
• Hromadný export postupů do xlsx (Excel, Calc)
• Přidána možnost zobrazit v postupu další pomocné pole s vlastním popisem
• Seznam postupů – přidána možnost filtrování
• Seznam postupů – přidána možnost kopírovat postup do jiné kalkulace
• Nová šablona pro generování kalkulačního postupu
Editace
• Přidán náhled a tisk
• Přidán export do xlsx
• Přidán export do csv
• Odstranit vše
• Kopírovat z …
• Násobit koeficientem
• Importovat data
• Přidána možnost vytvářet kopie strojů
Vlastní normativy
• Importovat data
• Odstranit vše
• V zadání není nutné vybrat koeficient
• Násobit koeficientem
• Operace – možnost vložit obrázek
Vlastní moduly a operace
• Vlastní moduly – Zadání operace – rozšíření poznámky
• Vlastní moduly – Zadání operace – načítání obrázku
• Vlastní operace – možnost přidat druhý koeficient
Další vylepšení modulů
• Moduly – Přidána možnost nastavit vlastní přirážky a koeficienty
• Do všech normotvorných modulů přidány šablony
• Výpočty obrábění – přidán počet přejetí (ae)
• Zadání obrábění – přidán pomocný formulář na výpočet délky
• Zadání svařování – přidán pomocný formulář na výpočet délky
• Vkládání ze schránky (Plechy, Pálení) – vylepšení
• Vkládání ze schránky (Profily, Řezání) – vylepšení
• Výpočet drsnosti – vylepšení
• Optimalizace řezání – Výpočet počtu řezaných položek
• Tolerance – přidána velikost tolerančního pole
• Tolerance – přidán typ uložení
• Tolerance – změna vykreslování grafiky
• Vylepšené zadávání nových profilů a způsobů stehování
• Manipulace – přidán jako úkon do modulů (Řezání, Pálení, Stehování, Vysekávač, Hydr. ohýbačky, Ohraňovací lisy, Klempířské díly, Stříhání plechů, Nátěry, Práškové lakování)
• Úkon Manipulace – přidána volba “Připočítat jako přípravný čas (tB)
• Pálení – přidány úkony Propal a Značkování
• Plechy – přidány úkony Propal a Značkování
• Pálení – možnost hromadné změny tloušťky pro všechny úkony
• Plechy – možnost hromadné změny tloušťky pro všechny úkony
• Zadání operace – přidána možnost otevírat pomocné moduly
Program
• Přidány role pro nastavení uživatelských oprávnění
• Přidána možnost podrobně nastavit oprávnění modulů (otevření, uložení, tisk a export)
• Spuštění programu pomocí parametrů s automatickým přihlášením bez nutnosti zadávat jméno a heslo
• Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
• Aktualizována knihovna EPPlus.dll
• Možnost nastavit velikost písma na větší
• Nová verze Ribbonu (Pásu karet)
• Přidána možnost přejmenování modulu
• Přidána možnost změnit ikonu modulu

TPV výpočty – nová verze 6.2.6

Novinky verze 6.2.6

 • Třískové obrábění – frézování dle řezných podmínek – přidáno pole počet přejení
 • Výpočty obrábění – přidáno nastavení počtu třísek a počtu přejetí
 • Kalkulace – Výpočet kalkulace – přidána možnost změnit měnu (Kč/€)
 • Zjednodušení registrace síťové verze Ultimate
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty – noviny ve verzích 6.1.7 až 6.2.5

Novinky verzí 6.1.7 až 6.2.5

 • Nový modul Vlastní koeficienty – ke každému úkonu je nyní možné přidat vlastní koeficienty – video-ukázka
 • Kalkulace – přidán sloupec Cena celkem
 • Kalkulace – možnost skrývat sloupecPozice + Cena celkem
 • Kalkulace – aktualizace podbarvení při obnovení postupů
 • Obrobitelnost – oprava zobrazování přidaných obrobitelností
 • Pálení – přidán sloupec Čas broušení
 • Boční frézování – oprava načítání obrázků fréz
 • Frézování – přidán nový úkon Tvarové frézování pro výpočet frézování sražení a radiusů
 • Svařování – úprava zadávání svarů bez svařovací polohy a přídavného materiálu
 • Vrtání – přidána editace časů rýsování (tA + tB)
 • Oprava chybové hlášky při zadání vlastní operace
 • Přidána možnost vytvářet a přidávat vlastní úkony do normotvorných modulů
 • Frézování drážky – možnost zadání větší šířky drážky
 • Frézování – nastavení maximálního průměru frézy dle stroje
 • Kalkulace – přidána možnost ukládat předdefinované šablony
 • Frézování boku – možnost přidat více průměrů fréz
 • Obrážení drážek – přidány volby šikmá drážka a neprůchozí drážka
 • Svařování dle parametrů – do spotřeby drátu započítán koeficient rozstřiku
 • Svařování dle parametrů – oprava prohozených koutových svarů a, z
 • Frézování drážky + obrážení drážky – přidána možnost zadat rozměr včetně tolerance
 • Přetahování úkonu do jiného okna stejného modulu – automatický přepočet koeficientů stroje
 • Oprava chyby otevírání uložených kalkulací modulů Profily a Řezání
 • Okno Otevřít – přidána volba “Zobrazit seznam včetně uložených obrázků”
 • Přídavky na broušení – lepší integrace s moduly broušení
 • Obrobitelnost – aktualizace koeficientů obrobitelnosti dle normy CNN 10 – 0 – I/II
 • Kalkulace – Seznam postupů – přidáno zobrazení obrázků
 • Kalkulace – Zadání kooperace – přidána možnost zadat vlastní kooperace vč. jednotky, ceny, celkové ceny
 • Kalkulace – Zadání kooperace – přidáno pole Cena celkem
 • Kalkulace – Zadání hutního materiálu – přidáno pole Cena celkem
 • Kalkulace – Zadání ostatního materiálu – přidána možnost zadat vlastní materiál vč. jednotky, ceny, celkové cenoy
 • Kalkulace – Zadání ostatního materiálu – přidáno pole Cena celkem
 • Kalkulace – vylepšení výpisu materiálu
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty – noviny ve verzích 6.1.3 až 6.1.6

Novinky verzí 6.1.3 až 6.1.6

 • Kalkulace – možnost nastavit podbarvení podle typu operace
 • Broušení po pálení – přidána editace a nastavení tBC času
 • Tryskání – přidána editace a nastavení tBC času
 • Plechy, Profily – při přetahování do kalkulace se vloží tBC čas pro broušení a tryskání
 • Oprava problému při úpravě vlastních normativů
 • Aktualizace agenta pro vzdálenou podporu
 • Řezání profilů – možnost nastavit pilu vč. řezných podmínek (posuv mm/s, čas najetí apod.)
 • Vrtání, řezání závitů – přidán úkon ‘Srazit hranu pro závit’
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – verze 6.1.1 a 6.1.2

Novinky verzí 6.1.1 a 6.1.2

Verze 6.1.2

 • Optimalizace řezání – tisk plánů vč. hlavičky
 • Kalkulace – přidán seznam postupů (vč. tisk a exportu)
 • Kalkulace – seřazení postupů (vzestupně, sestupně)
 • Kalkulace – postupy – přidána místní nabídka (přesunout na začátek, na konec)
 • možnost uložit změny na otevřeném souboru z databáze program
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 6.1.1

 • Automatické odlášení z programu dle nastavené prodlevy (Ultimate verze)
 • Automatické přihlášení uživatele v doméně (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Zadání operace- možnost přepsat již existující šablony
 • Automatická záloha databáze – možnost zvolit složku pro zálohování
 • Přidáno nastavení zapisování akivity do protokolu činností (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Možnost vyčištění protokolu činností (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Kalkulace – tisk kalkulačního listu vč. hlavičky
 • Rychlejší kopírování kalkulací
 • Rychlejší načítání uložených kalkulací
 • Rychlejší načítání obsahu ze schránky
 • Svařování – přidána editace koeficientů (pracnost, manipulace, ohřev, uzavřené prostory)
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 6.0.9

Novinky ver. 6.0.9

 • Pro moduly Soustružení, Karusel a Obráběcí centra – přidáno nastavení otáček naháněcího motoru + volba v zadání úkonu
 • Přidány trubky závitové běžné a trubky závitové zesílené
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – novinky verzí 6.0.6 a 6.0.7

Verze 6.0.7

 • Nový modul Vlastní moduly – možnost vytvářet vlastní moduly, operace a normativy
 • Vlastní moduly – na ukázku přidán modul Zámečnické práce obsahující operace: Odjehlení po obrábění, Pálit sražení pro svar, Rovnání plechů, Ruční pálení, Vrtání ruční vrtačkou
 • Velké množství úprav a vylepšení
Verze 6.0.6

Nové moduly

 1. Tepelné zpracování
 2. Práškové lakování
 3. Nátěry, nástřiky
 4. Stříhání plechů
 5. Parametry strojů
 6. Obrážení drážek
 7. Pera těsná
 8. Doporučené díry pro šrouby
 9. Svařování dle parametrů (dle vzorců)

Kalkulace

 • výpočet na různé počty ks (dávek)
 • našeptávač
 • možnost vložení vlastní operace typu: výkon, hutní materiál (kg), hutní materiál (m), doprava (km), nátěr (m2)
 • přetahování do kalk. (zjednodušený text operace)
 • Zadání výkonu – možnost zadat vlastní sazbu
 • Zadání hutního materiálu – možnost zadat vlastní cenu (za kg nebo za metr)
 • Zadání dopravy – možnost zadat vlastní cenu (za km)
 • Zadání nátěru – možnost zadat vlastní sazbu
 • Hlavička postupu – přidána pozice

Všechny normotvorné moduly

 • vlastní úkony – u všech vlastních úkonů přidán TBC čas (vč. možnosti zadat záporný čas ke korekci)
 • přidána jednoduchá kalkulačka (pro výpočty z výkresů)
 • export do Excelu (všechny sloupce/viditelné)
 • editace úkonů – skrytí ostatních záložek
 • možnost zvětšit tabulku „Statistika úkonů
 • přidáno zobrazení grafu pro statistiku úkonů

Modul Soustružení

 • navrtávání středících důlků
 • soustr. nože – možnost nastavit řezné podmínky pro drsnost 0,8 a 0,4
 • nastavení poměru LD (dlouhé tenké hřídele)

Vrtání – nový úkon: Rýsování

Modul Svařování

 • nový způsob svařování Výpočty dle parametrů – vypočítá čas svařování dle vzorce, možno zadat libovolné parametry svaru a svařování (např. mezera, otupení a úhel, podávací rychlost drátu, % rozstřiku, hmotnost svarových vrstev apod.)
 • nová metoda – pod tavidlem (SAW)
 • délka svarů (na kus v dávce, na celkovou dávku)

Třískové obrábění

 • nože – nastavení výchozího nože pro klasiku a CNC
 • frézy – nastavení výchozí frézy pro klasiku a CNC
 • průměry fréz – nastavení výchozího průměru frézy pro klasiku a CNC
 • zobrazení nabídky změny výchozího nástroje (při změně druhu obrábění)
 • frézování otvorů HSC frézou – možnost zadat vlastní řezné podmínky

Modul Řezání + Profily – řezání pod úhlem

Optimalizace dělení

 • nový výstup – řezný plán
 • výpočet hmotnosti
 • výpočet plochy

Ostatní

 • Plechy – výpočet dle plochy a tloušťky (pokud znám jen plochu, materiál a tloušťku)
 • Plechy – výpočet dle hmotnosti. a tloušťky (pokud znám jen hmotnost a tloušťku, zejména pro hrubý odhad plochy pro lakování – zadá se váha svařence a průměrná tloušťka plechu)
 • Profily – trubky – nastavení výpočtu vč. vnitřní plochy (volitelně)
 • přidány další hustoty
 • přepracován panely nástrojů na Normování, Obrábění, Ostatní výpočty a Pomocné výpočty vč. nového rozložení modulů
 • Rychlé výpočty hmotnosti – dva způsoby (Dle ručního zadání a Dle výběru)
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Závity – propojení se soustružením závitů, přidána možnost skrýt/zobrazit náhledový obrázek, vylepšení tisku a exportu
 • Modul Závity – přidána volba Zobrazit jen přednostní závity (výchozí)
 • přidán sloupec cena (do některých modulů)
 • možnost změnit pořadí modulů v nastavení (pomocí přetahování)
 • přidány pomocné formuláře pro výpočet hmotnosti a plochy
 • možnost přidat odkaz na soubor (místo vložení)
 • nové varianty programu – Kompletní program, Optimalizace dělení, Svařování a Obrábění
 • aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • aktualizována knihovna EPPlus.dll