TPV výpočty – verze 6.1.1 a 6.1.2

Novinky verzí 6.1.1 a 6.1.2

Verze 6.1.2

 • Optimalizace řezání – tisk plánů vč. hlavičky
 • Kalkulace – přidán seznam postupů (vč. tisk a exportu)
 • Kalkulace – seřazení postupů (vzestupně, sestupně)
 • Kalkulace – postupy – přidána místní nabídka (přesunout na začátek, na konec)
 • možnost uložit změny na otevřeném souboru z databáze program
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 6.1.1

 • Automatické odlášení z programu dle nastavené prodlevy (Ultimate verze)
 • Automatické přihlášení uživatele v doméně (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Zadání operace- možnost přepsat již existující šablony
 • Automatická záloha databáze – možnost zvolit složku pro zálohování
 • Přidáno nastavení zapisování akivity do protokolu činností (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Možnost vyčištění protokolu činností (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Kalkulace – tisk kalkulačního listu vč. hlavičky
 • Rychlejší kopírování kalkulací
 • Rychlejší načítání uložených kalkulací
 • Rychlejší načítání obsahu ze schránky
 • Svařování – přidána editace koeficientů (pracnost, manipulace, ohřev, uzavřené prostory)
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 6.0.9

Novinky ver. 6.0.9

 • Pro moduly Soustružení, Karusel a Obráběcí centra – přidáno nastavení otáček naháněcího motoru + volba v zadání úkonu
 • Přidány trubky závitové běžné a trubky závitové zesílené
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – novinky verzí 6.0.6 a 6.0.7

Verze 6.0.7

 • Nový modul Vlastní moduly – možnost vytvářet vlastní moduly, operace a normativy
 • Vlastní moduly – na ukázku přidán modul Zámečnické práce obsahující operace: Odjehlení po obrábění, Pálit sražení pro svar, Rovnání plechů, Ruční pálení, Vrtání ruční vrtačkou
 • Velké množství úprav a vylepšení
Verze 6.0.6

Nové moduly

 1. Tepelné zpracování
 2. Práškové lakování
 3. Nátěry, nástřiky
 4. Stříhání plechů
 5. Parametry strojů
 6. Obrážení drážek
 7. Pera těsná
 8. Doporučené díry pro šrouby
 9. Svařování dle parametrů (dle vzorců)

Kalkulace

 • výpočet na různé počty ks (dávek)
 • našeptávač
 • možnost vložení vlastní operace typu: výkon, hutní materiál (kg), hutní materiál (m), doprava (km), nátěr (m2)
 • přetahování do kalk. (zjednodušený text operace)
 • Zadání výkonu – možnost zadat vlastní sazbu
 • Zadání hutního materiálu – možnost zadat vlastní cenu (za kg nebo za metr)
 • Zadání dopravy – možnost zadat vlastní cenu (za km)
 • Zadání nátěru – možnost zadat vlastní sazbu
 • Hlavička postupu – přidána pozice

Všechny normotvorné moduly

 • vlastní úkony – u všech vlastních úkonů přidán TBC čas (vč. možnosti zadat záporný čas ke korekci)
 • přidána jednoduchá kalkulačka (pro výpočty z výkresů)
 • export do Excelu (všechny sloupce/viditelné)
 • editace úkonů – skrytí ostatních záložek
 • možnost zvětšit tabulku „Statistika úkonů
 • přidáno zobrazení grafu pro statistiku úkonů

Modul Soustružení

 • navrtávání středících důlků
 • soustr. nože – možnost nastavit řezné podmínky pro drsnost 0,8 a 0,4
 • nastavení poměru LD (dlouhé tenké hřídele)

Vrtání – nový úkon: Rýsování

Modul Svařování

 • nový způsob svařování Výpočty dle parametrů – vypočítá čas svařování dle vzorce, možno zadat libovolné parametry svaru a svařování (např. mezera, otupení a úhel, podávací rychlost drátu, % rozstřiku, hmotnost svarových vrstev apod.)
 • nová metoda – pod tavidlem (SAW)
 • délka svarů (na kus v dávce, na celkovou dávku)

Třískové obrábění

 • nože – nastavení výchozího nože pro klasiku a CNC
 • frézy – nastavení výchozí frézy pro klasiku a CNC
 • průměry fréz – nastavení výchozího průměru frézy pro klasiku a CNC
 • zobrazení nabídky změny výchozího nástroje (při změně druhu obrábění)
 • frézování otvorů HSC frézou – možnost zadat vlastní řezné podmínky

Modul Řezání + Profily – řezání pod úhlem

Optimalizace dělení

 • nový výstup – řezný plán
 • výpočet hmotnosti
 • výpočet plochy

Ostatní

 • Plechy – výpočet dle plochy a tloušťky (pokud znám jen plochu, materiál a tloušťku)
 • Plechy – výpočet dle hmotnosti. a tloušťky (pokud znám jen hmotnost a tloušťku, zejména pro hrubý odhad plochy pro lakování – zadá se váha svařence a průměrná tloušťka plechu)
 • Profily – trubky – nastavení výpočtu vč. vnitřní plochy (volitelně)
 • přidány další hustoty
 • přepracován panely nástrojů na Normování, Obrábění, Ostatní výpočty a Pomocné výpočty vč. nového rozložení modulů
 • Rychlé výpočty hmotnosti – dva způsoby (Dle ručního zadání a Dle výběru)
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Závity – propojení se soustružením závitů, přidána možnost skrýt/zobrazit náhledový obrázek, vylepšení tisku a exportu
 • Modul Závity – přidána volba Zobrazit jen přednostní závity (výchozí)
 • přidán sloupec cena (do některých modulů)
 • možnost změnit pořadí modulů v nastavení (pomocí přetahování)
 • přidány pomocné formuláře pro výpočet hmotnosti a plochy
 • možnost přidat odkaz na soubor (místo vložení)
 • nové varianty programu – Kompletní program, Optimalizace dělení, Svařování a Obrábění
 • aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • aktualizována knihovna EPPlus.dll

TPV výpočty – novinky verzí 5.4.4 – 5.4.5

29.5.2017 Verze 5.4.5

 • Modul Ohraňovací lisy – přidán výběr složitosti ohybu
 • Modul Ohýbačky – oprava chyby editace natavení stroje
 • Výpočet času řezání – přidána možnost vložení vlastního vzorce (výpočet přirážky na délku a váhu)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.5.2017 Verze 5.4.4

 • Modul Vysekávačky – automatický výpočet počtu ustavených tabulí
 • Modul Vysekávačky – oprava chyby editace natavení stroje
 • Modul Ohraňovací lisy – zobrazení jen aktivních strojů
 • Modul Ohýbačky – přidána možnost nastavit a editovat koeficient ohybu dle tloušťky materiálu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – novinky verzí 5.3.4 – 5.3.6

Verze 5.3.4

 • Vrtání – přidán automatický výběr vystružování při zadání tolerovaného rozměru
 • Frézy – opraven problém při nastavení výpočtu dle posuvu za mm/min.
 • Modul Kalkulace – opraven problém výpočtu bez přípravných tBC časů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
Verze 5.3.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování drážky a kapsování
 • Modul Kalkulace – přidána možnost generování celkové sestavy hutního materiálu, kooperací a dopravy
 • Vylepšení exportů do xlsx formátu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
Verze 5.3.6

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – novinky verzí 5.2.7 – 5.3.2

TPV výpočty – novinky verzí 5.2.7 – 5.3.2

 • Modul Kalkulace – do výpočtu kalkulace přidáno nastavení ‘Zobrazit celkovou hmotnost hutního materiálu’ a ‘Zobrazit podrobný rozpis hutního materiálu’
 • Modul Klempířské díly – vlastní úkon – přidán TB čas
 • Normotvorné moduly – úprava úkonů ‘Příprava pracoviště’ a ‘Vlastní úkon’ pro možnost korigování času (zadání záporných časů)
 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro zkosení a zaoblení dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro úhly dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol – vylepšeno vkládání dat přes schránku video-ukázka
 • Editace normativů pálení – možnost výběrů časů pálení v min/m nebo m/min a času propalu v minutách nebo sekundách
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty 5.2.6

Změny a novinky verze 5.2.6

 • Nový modul Měřící protokol – zadání seznamu rozměrů pro toleranční pole díry/hřídele a netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 2768 a ČSN EN ISO 13920
 • Modul Tolerance – přidáno zadání rozměru pro netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 13920
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při kopírování z modulu Řezání (při obnovení a editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.2.5

Změny a novinky verze 5.2.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování rovinné plochy a boku
 • Modul Kalkulace – automatická aktualizace sazeb pracovišť při výpočtu kalkulace
 • Zrychlené načítání uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.2.4

Změny a novinky verze 5.2.4

 • Moduly Profily, Plechy – přidána možnost hromadně kopírovat všechny úkony do kalkulace
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky vrtáku pro úkony vrtání a řezání závitů
 • Řezání závitů závitníkem – přidán Whitworthův závit
 • Způsoby pálení – přidána možnost nastavit výchozí materiál
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení