TPV výpočty – nová verze 5.1.9

Změny a novinky verze 5.1.9

 • Modul Pálení – přidána možnost nastavit jiný čas pálení pro otvory a díry
 • Hromadné načítání profilů a plechů přes schránku – přidána možnost kopírování čísla výkresu (do sloupce Poznámka)
 • Oprava výpočtu kalkulace při přetahování z modulů u výběru “Všechny úkony (jednotlivě)

TPV výpočty – nová verze 5.1.8

Změny a novinky verze 5.1.8

 • Modul Soustružení – přidán nový úkon Upichování
 • Oprava načítání pálení z uložených kalkulací verze 4
 • Oprava výpočtu rozvinuté délky u profilu C

TPV výpočty – nová verze 5.1.7

Změny a novinky verze 5.1.7

 • Optimalizace (zrychlení) ukládání na načítání kalkulací obsahující obrázky
 • Oprava chyby načtení kalkulace při nestandardním nastavení formátu data v systému

TPV výpočty – nová verze 5.1.6

Změny a novinky verze 5.1.6

 • Moduly Řezání, Profily, Pálení a Plechy – přidána možnost načítat hromadně profily a plechy přes schránku – video-ukázka
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky u soustružení a vyvrtávání – video-ukázka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.5

Změny a novinky verze 5.1.5

 • Přidán nový modul Hydraulické ohýbačky
 • Přidán nový modul Panelové ohýbání
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírování postupu do jiné kalkulace
 • Modul Ohyby – rozvinutá délka – rozdělení a přidání dalších typů ohybů (Profil L, U, Z, C, Ostrý úhel, Tupý úhel)
 • Modul Klempířské díly – přidána editace koeficientů dle délky ohybu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.4

Změny a novinky verze 5.1.4

 • Přidán nový modul Klempířské díly
 • Moduly Horizontky, Frézování, Obráběcí centra – přidán nový úkon Frézování kotoučovou frézou (drážka nebo bok)
 • Přidány náhledové obrázky fréz vč. možnosti editace
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost kopírovat nástroje mezi moduly (v editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.3

Změny a novinky verze 5.1.3

 • Modul Kalkulace – přidán export do kalkulačního postupu
 • Modul Kalkulace – přidán výběr editace operace (okno modulu, okno editace v kalkulaci)
 • Moduly třískového obrábění – přidána integrace s modulem Obrobitelnost (při výběru obrobitelnosti)
 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.3.9

Změny a novinky verze 4.3.9

 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty 5.1.1

Změny a novinky verze 5.1.1

 • Moduly Horizontky, Frézování – přidán nový úkon Frézování čela mezikruží
 • Moduly Soustružení, Karusel – přidán nový úkon Vnitřní soustružení kužele
 • Normotvorné moduly – přidán kód DV do záložky Kalkulace
 • Vylepšení tiskových sestav
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.0

Změny a novinky verze 5.1.0

 • Modul Optimalizace řezání – přidáno nastavení výpočtu na Minimální délka zbytku (výchozí) a Nejprve rozřezat kratší tyče
 • Modul Optimalizace řezání – přidána možnost výběru profilu, pily a obrobitelnosti pro výpočet času řezání
 • Modul Optimalizace řezání – přidána volba Počítat čas řezání profilu – ve výsledku zobrazí čas řezání
 • Modul Optimalizace řezání – aktualizována šablona pro export do xlsx
 • Modul Optimalizace řezání – výrazné navýšení rychlosti při generování kumulované sestavy nařezaných položek
 • Pravidelné automatické vytváření záloh databáze
 • Přidána podpora pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení