TPV výpočty – novinky verzí 5.3.4 – 5.3.6

Verze 5.3.4

 • Vrtání – přidán automatický výběr vystružování při zadání tolerovaného rozměru
 • Frézy – opraven problém při nastavení výpočtu dle posuvu za mm/min.
 • Modul Kalkulace – opraven problém výpočtu bez přípravných tBC časů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
Verze 5.3.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování drážky a kapsování
 • Modul Kalkulace – přidána možnost generování celkové sestavy hutního materiálu, kooperací a dopravy
 • Vylepšení exportů do xlsx formátu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
Verze 5.3.6

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – novinky verzí 5.2.7 – 5.3.2

TPV výpočty – novinky verzí 5.2.7 – 5.3.2

 • Modul Kalkulace – do výpočtu kalkulace přidáno nastavení ‘Zobrazit celkovou hmotnost hutního materiálu’ a ‘Zobrazit podrobný rozpis hutního materiálu’
 • Modul Klempířské díly – vlastní úkon – přidán TB čas
 • Normotvorné moduly – úprava úkonů ‘Příprava pracoviště’ a ‘Vlastní úkon’ pro možnost korigování času (zadání záporných časů)
 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro zkosení a zaoblení dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro úhly dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol – vylepšeno vkládání dat přes schránku video-ukázka
 • Editace normativů pálení – možnost výběrů časů pálení v min/m nebo m/min a času propalu v minutách nebo sekundách
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty 5.2.6

Změny a novinky verze 5.2.6

 • Nový modul Měřící protokol – zadání seznamu rozměrů pro toleranční pole díry/hřídele a netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 2768 a ČSN EN ISO 13920
 • Modul Tolerance – přidáno zadání rozměru pro netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 13920
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při kopírování z modulu Řezání (při obnovení a editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.2.5

Změny a novinky verze 5.2.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování rovinné plochy a boku
 • Modul Kalkulace – automatická aktualizace sazeb pracovišť při výpočtu kalkulace
 • Zrychlené načítání uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.2.4

Změny a novinky verze 5.2.4

 • Moduly Profily, Plechy – přidána možnost hromadně kopírovat všechny úkony do kalkulace
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky vrtáku pro úkony vrtání a řezání závitů
 • Řezání závitů závitníkem – přidán Whitworthův závit
 • Způsoby pálení – přidána možnost nastavit výchozí materiál
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.9

Změny a novinky verze 5.1.9

 • Modul Pálení – přidána možnost nastavit jiný čas pálení pro otvory a díry
 • Hromadné načítání profilů a plechů přes schránku – přidána možnost kopírování čísla výkresu (do sloupce Poznámka)
 • Oprava výpočtu kalkulace při přetahování z modulů u výběru “Všechny úkony (jednotlivě)

TPV výpočty – nová verze 5.1.8

Změny a novinky verze 5.1.8

 • Modul Soustružení – přidán nový úkon Upichování
 • Oprava načítání pálení z uložených kalkulací verze 4
 • Oprava výpočtu rozvinuté délky u profilu C

TPV výpočty – nová verze 5.1.7

Změny a novinky verze 5.1.7

 • Optimalizace (zrychlení) ukládání na načítání kalkulací obsahující obrázky
 • Oprava chyby načtení kalkulace při nestandardním nastavení formátu data v systému

TPV výpočty – nová verze 5.1.6

Změny a novinky verze 5.1.6

 • Moduly Řezání, Profily, Pálení a Plechy – přidána možnost načítat hromadně profily a plechy přes schránku – video-ukázka
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky u soustružení a vyvrtávání – video-ukázka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení