TPV výpočty – nová verze 5.1.6

Změny a novinky verze 5.1.6

 • Moduly Řezání, Profily, Pálení a Plechy – přidána možnost načítat hromadně profily a plechy přes schránku – video-ukázka
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky u soustružení a vyvrtávání – video-ukázka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.5

Změny a novinky verze 5.1.5

 • Přidán nový modul Hydraulické ohýbačky
 • Přidán nový modul Panelové ohýbání
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírování postupu do jiné kalkulace
 • Modul Ohyby – rozvinutá délka – rozdělení a přidání dalších typů ohybů (Profil L, U, Z, C, Ostrý úhel, Tupý úhel)
 • Modul Klempířské díly – přidána editace koeficientů dle délky ohybu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.4

Změny a novinky verze 5.1.4

 • Přidán nový modul Klempířské díly
 • Moduly Horizontky, Frézování, Obráběcí centra – přidán nový úkon Frézování kotoučovou frézou (drážka nebo bok)
 • Přidány náhledové obrázky fréz vč. možnosti editace
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost kopírovat nástroje mezi moduly (v editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.3

Změny a novinky verze 5.1.3

 • Modul Kalkulace – přidán export do kalkulačního postupu
 • Modul Kalkulace – přidán výběr editace operace (okno modulu, okno editace v kalkulaci)
 • Moduly třískového obrábění – přidána integrace s modulem Obrobitelnost (při výběru obrobitelnosti)
 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.3.9

Změny a novinky verze 4.3.9

 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty 5.1.1

Změny a novinky verze 5.1.1

 • Moduly Horizontky, Frézování – přidán nový úkon Frézování čela mezikruží
 • Moduly Soustružení, Karusel – přidán nový úkon Vnitřní soustružení kužele
 • Normotvorné moduly – přidán kód DV do záložky Kalkulace
 • Vylepšení tiskových sestav
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.0

Změny a novinky verze 5.1.0

 • Modul Optimalizace řezání – přidáno nastavení výpočtu na Minimální délka zbytku (výchozí) a Nejprve rozřezat kratší tyče
 • Modul Optimalizace řezání – přidána možnost výběru profilu, pily a obrobitelnosti pro výpočet času řezání
 • Modul Optimalizace řezání – přidána volba Počítat čas řezání profilu – ve výsledku zobrazí čas řezání
 • Modul Optimalizace řezání – aktualizována šablona pro export do xlsx
 • Modul Optimalizace řezání – výrazné navýšení rychlosti při generování kumulované sestavy nařezaných položek
 • Pravidelné automatické vytváření záloh databáze
 • Přidána podpora pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.0.9

Změny a novinky verze 5.0.9

 • Modul Optimalizace řezání – přidán výstup s počtem kombinací řezání (kolikrát je potřeba daná kombinace nařezat)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.0.8

Změny a novinky verze 5.0.8

 • Nové moduly
  • Broušení rotační vnější
  • Broušení rotační vnitřní
  • Broušení rovinných ploch
  • Vysekávačky
  • Výpočet základních tolerancí
  • Převod zlomků palce
  • Výpočty obrábění
 • Vylepšení normotvorných modulů
  • Nové zobrazení sloupců – viz místní nabídka (pravé tlačítko myši) na záhlaví sloupce
  • Nová záložka “Kalkulace” se statistikou úkonů a kalkulovanou cenou
  • Přidány kroky “Zpět” a “Znova
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Možnost přidat libovolný typ dokumentu vč. dwg (už ne jen pdf)
  • Přidána možnost zadat rozměr vč. tolerančního pole, nebo netolerovaného rozměru (f, m, c, v) s automatickým výpočtem tolerance
  • Zobrazení informace o úkonu
 • Změny u modulů třískového obrábění
  • Přidáno více sloupců (Řezná rychlost Vc, Ap, Max. ot., Poč. přejetí apod.)
  • Nový úkon “Soustružení kužele
  • Nový úkon “Kapsování
  • Nový úkon “Vyvrtávání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Vrtání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Frézování dle řezných podmínek
  • Soustružení čela – rozdělení na vnější a vnitřní
  • Přidáno tlačítko “i” – pro zobrazení řezných podmínek daného nástroje
  • Přidány obrázky pro upínání (některé způsoby)
  • Přidána možnost ukládat předdefinované šablony
 • Změny u modulu Kalkulace
  • Přímé zadávání úkonů přes normotvorné moduly
  • Editace operace v okně modulu
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Nová funkce “Načíst kalkulace z modulů
  • Nové funkce “Vypsat kooperace, hutní mat., ostatní mat, dopravu
  • Nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, výkresu a dokumentů
 • Další změny a vylepšení
  • Aktualizována databázová knihovna
  • Automatický převod databáze z verze 4 na verzi 5
  • Přidána automatická aktualizace programu
  • Zcela přepracován export do formátu xlsx (formát open xml) – lze otevřít jak v Excelu, tak OpenOffice i LibreOffice
  • Modul “Tolerance” – přidána tabulka tolerančního pole
  • Modul “Tolerance” – přidána možnost výpočtu dle zadání rozměru
  • Modul “Tolerance” – přidán výpočet mezních úchylek netolerovaných délkových rozměrů
  • Modul “Optimalizace řezání” – nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, obrázku a dokumentů
  • Modul “Výpočet hmotnosti” – přidán výběr způsobu pálení
  • Moduly “Plechy” a “Výpočet hmotnosti” – automatický výběr materiálu dle způsobu pálení
  • Okno “Otevřít” – přidány sloupce Zákazník, Materiál, Rozměr A, B, C, D + výběr zobrazených sloupců přes místní nabídku na záhlaví
  • Nový stroj “Revolverový soustruh
  • Modul “Řezání” – automatické přidávání tB času při zadání více druhů profilů
  • Přidán nový způsob svařování “TIG – ruční (pr. wolframové elektrody 2,4 mm)
  • Velké množství dalších drobných vylepšení a úprav