TPV výpočty 5.2.6

Změny a novinky verze 5.2.6

 • Nový modul Měřící protokol – zadání seznamu rozměrů pro toleranční pole díry/hřídele a netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 2768 a ČSN EN ISO 13920
 • Modul Tolerance – přidáno zadání rozměru pro netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 13920
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při kopírování z modulu Řezání (při obnovení a editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.2.5

Změny a novinky verze 5.2.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování rovinné plochy a boku
 • Modul Kalkulace – automatická aktualizace sazeb pracovišť při výpočtu kalkulace
 • Zrychlené načítání uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.2.4

Změny a novinky verze 5.2.4

 • Moduly Profily, Plechy – přidána možnost hromadně kopírovat všechny úkony do kalkulace
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky vrtáku pro úkony vrtání a řezání závitů
 • Řezání závitů závitníkem – přidán Whitworthův závit
 • Způsoby pálení – přidána možnost nastavit výchozí materiál
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.9

Změny a novinky verze 5.1.9

 • Modul Pálení – přidána možnost nastavit jiný čas pálení pro otvory a díry
 • Hromadné načítání profilů a plechů přes schránku – přidána možnost kopírování čísla výkresu (do sloupce Poznámka)
 • Oprava výpočtu kalkulace při přetahování z modulů u výběru “Všechny úkony (jednotlivě)

TPV výpočty – nová verze 5.1.8

Změny a novinky verze 5.1.8

 • Modul Soustružení – přidán nový úkon Upichování
 • Oprava načítání pálení z uložených kalkulací verze 4
 • Oprava výpočtu rozvinuté délky u profilu C

TPV výpočty – nová verze 5.1.7

Změny a novinky verze 5.1.7

 • Optimalizace (zrychlení) ukládání na načítání kalkulací obsahující obrázky
 • Oprava chyby načtení kalkulace při nestandardním nastavení formátu data v systému

TPV výpočty – nová verze 5.1.6

Změny a novinky verze 5.1.6

 • Moduly Řezání, Profily, Pálení a Plechy – přidána možnost načítat hromadně profily a plechy přes schránku – video-ukázka
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky u soustružení a vyvrtávání – video-ukázka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.5

Změny a novinky verze 5.1.5

 • Přidán nový modul Hydraulické ohýbačky
 • Přidán nový modul Panelové ohýbání
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírování postupu do jiné kalkulace
 • Modul Ohyby – rozvinutá délka – rozdělení a přidání dalších typů ohybů (Profil L, U, Z, C, Ostrý úhel, Tupý úhel)
 • Modul Klempířské díly – přidána editace koeficientů dle délky ohybu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.4

Změny a novinky verze 5.1.4

 • Přidán nový modul Klempířské díly
 • Moduly Horizontky, Frézování, Obráběcí centra – přidán nový úkon Frézování kotoučovou frézou (drážka nebo bok)
 • Přidány náhledové obrázky fréz vč. možnosti editace
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost kopírovat nástroje mezi moduly (v editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 5.1.3

Změny a novinky verze 5.1.3

 • Modul Kalkulace – přidán export do kalkulačního postupu
 • Modul Kalkulace – přidán výběr editace operace (okno modulu, okno editace v kalkulaci)
 • Moduly třískového obrábění – přidána integrace s modulem Obrobitelnost (při výběru obrobitelnosti)
 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení