TPV výpočty – nová verze 4.3.6

Změny a novinky verze 4.3.6

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen algoritmus výpočtu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.3.5

Změny a novinky verze 4.3.5

 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost zvětšit náhledový obrázek
 • Moduly Pálení a Plechy – Pálení mezikruží – oprava času pálení při nezadání vnitřního průměru

TPV výpočty – nová verze 4.3.4

Změny a novinky verze 4.3.4

 • Moduly třískového obrábění – Řezání závitů – přidán výběr závitníku + úprava výpočtu
 • Moduly třískového obrábění – přidána editace závitníků
 • Modul Optimalizace řezání – export do Excelu – zrušena ochrana heslem
 • Modul Souřadnice – úprava tisku: Alternativa 1: zvětšení náhledového obrázku, Alternativa 2: přidán náhledový obrázek
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

RJ Tools – nová verze 0.57

Novinky ver. 0.57

 • Nový nástroj Převod sloupců do řádku
 • Export listů do samostatných souborů oprava chyby exportu při stejném názvu listu a sešitu
 • Kalendář – drobné vylepšení a úpravy, doplnění o Velký pátek
 • Kalendář – přidány slovenské svátky

TPV výpočty – nová verze 4.3.2

Změny a novinky verze 4.3.2

 • Modul Technická knihovna přidána možnost přidat více souborů najednou
 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidána možnost nastavit křivku posuvu na otáčku vlastním vzorcem
 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidáno nastavení minimálního průměru vrtáku
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.3.1

Změny a novinky verze 4.3.1

 • Modul Tolerance doplnění databáze o další toleranční pole
 • Moduly třískového obrábění – Editace strojů – přidána možnost odstranit stroj
 • Způsoby pálení – Editace – přidána možnost odstranit způsob pálení
 • Způsoby svařování – Editace – přidána možnost odstranit způsob svařování
 • Přidán nový stroj Karusel NC
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.3.0

Změny a novinky verze 4.3.0

 • Modul Kalkulace přidána možnost nastavit režie na dopravu a kooperace, rozdělení režie materiálu na hutní a ostatní
 • Přidána možnost kopírovat text úkonu do schránky
 • Přidána možnost editace broušení svarů
 • Nová nápověda (formát chm)
 • Přidán odkaz na novou webovou nápovědu
 • Oprava chyby výpočtu času broušení svaru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.9

Změny a novinky verze 4.2.9

 • Moduly třískového obrábění – u přidání/editace úkonu přidána možnost porovnání drsností
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení