TPV výpočty – nová verze 4.3.1

Změny a novinky verze 4.3.1

 • Modul Tolerance doplnění databáze o další toleranční pole
 • Moduly třískového obrábění – Editace strojů – přidána možnost odstranit stroj
 • Způsoby pálení – Editace – přidána možnost odstranit způsob pálení
 • Způsoby svařování – Editace – přidána možnost odstranit způsob svařování
 • Přidán nový stroj Karusel NC
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.3.0

Změny a novinky verze 4.3.0

 • Modul Kalkulace přidána možnost nastavit režie na dopravu a kooperace, rozdělení režie materiálu na hutní a ostatní
 • Přidána možnost kopírovat text úkonu do schránky
 • Přidána možnost editace broušení svarů
 • Nová nápověda (formát chm)
 • Přidán odkaz na novou webovou nápovědu
 • Oprava chyby výpočtu času broušení svaru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.9

Změny a novinky verze 4.2.9

 • Moduly třískového obrábění – u přidání/editace úkonu přidána možnost porovnání drsností
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.8

Změny a novinky verze 4.2.8

 • Oprava chybové hlášky při otevření a uložení některých kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nové verze

Změny a novinky verze 4.2.7

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Modul Plechy + Profily oprava načtení uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

Změny a novinky verze 3.2.5

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Změny a novinky verze 2.2.3

 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.5

Změny a novinky verze 4.2.5

 • Modul Pálení – vylepšení zadávání
 • Modul svařování OK – oprava výpočtu pro polohy a svař. dráty
 • Přidáno nastavení uživatelského oprávnění pro editaci normativů (Jen Ultimate)
 • Přidáno nastavení Zobrazit uživateli jen jeho vlastní uložené kalkulace (Jen Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.4

Změny a novinky verze 4.2.4

 • Nový formulář Uložené dokumenty pro přehlednější zobrazení všech uložených dokumentů v modulech
 • Vylepšen a přidán export do csv do více modulů
 • Přidán export ods (OpenOffice) formátu do více modulů
 • Pálení – u způsobu pálení přidána možnost povolit pálení více hořáky
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.3

Změny a novinky verze 4.2.3

 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidáno nastavení maximálního průměru a maximální délky vrtání dle násobku průměru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení