TPV výpočty – nová verze 4.2.2

Změny a novinky verze 4.2.2

 • Vylepšení editace položek
 • Oprava výpočtu kalkulace u dopravy, kooperace a materiálu ost. při nastavené měně Euro
 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.1

Změny a novinky verze 4.2.1

 • Nový modul Výtěžnost plechu
 • Vylepšen a přidán export do csv do ostatních modulů
 • Přidán export ods (OpenOffice) formátu do ostatních modulů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.2.0

Změny a novinky verze 4.2.0

 • Modul Plechy – přidáno pálení vodním paprskem pro ocel, nerez a hliník
 • Modul Pálení – přidáno pálení vodním paprskem pro ocel, nerez a hliník
 • Moduly třískového obrábění – oprava změny obrobitelnosti pro zadané úkony
 • Modul Pálení – oprava změny počtu hořáků pro zadané úkony

TPV výpočty – nová verze 4.1.9

Změny a novinky verze 4.1.9

 • Modul Svařování + Svařování OK – přidán nový způsob svařování TIG
 • Modul Stehování + Svařování OK – přidán nový úkon Stehování v přípravku
 • Modul Stehování + Svařování OK – přidán nový úkon Stehování plechů
 • Modul Stehování – přidán vlastní úkon
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.1.8

Změny a novinky verze 4.1.8

 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost nastavit tB čas pro upnutí
 • Moduly třískového obrábění – nastavení stroje – přidána možnost nastavit tB čas pro výměnu nástroje
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost zobrazení sloupce tB
 • Modul Soustružení – úprava času obsluhy a měření u sražení (NC stroje)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.1.7

Změny a novinky verze 4.1.7

 • Nový modul Přídavky na broušení
 • Modul Ohyby – přidána historie
 • Modul Uhlíkový ekvivalent – přidán export
 • Modul Teplota předehřevu – přidán export
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.1.6

Změny a novinky verze 4.1.6

 • Přidán Export do ods (OpenOffice) formátu (některé moduly)
 • Přidán Export do csv (některé moduly)
 • Přidána možnost editace manipulace (modul Svařování OK)
 • Přidán nový úkon Příprava pracoviště pro moduly třískového obrábění
 • Modul Plechy pro způsoby pálení přidán koeficient broušení
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.1.5

Novinky verze 4.1.5

 • Optimalizace řezání – oprava zobrazení prázdné mřížky při otestování nejvhodnější délky
 • Editace pily – neukládal se koeficient směnového času
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

TPV výpočty – nová verze 4.1.4

Novinky verze 4.1.4

 • Optimalizace řezání – přidána možnost otestovat nejvhodnější délku
 • Svařování OK – Broušení – přidány další broušené šířky (16, 20)
 • Vrtání – upraven algoritmus výpočtu posuvu na otáčku
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

RJ Tools – nová verze 0.56

Novinky ver. 0.56

 • Nový nástroj Export listů do samostatných souborů
 • Správce listů – přidána možnost přesunout listy do nového sešitu
 • Datový formulář – oprava chyby “Přetečení”
 • Kalendář – rozšířen výběr formátů
 • Nástroj Podbarvit buňky se vzorci/konstantou – automatické odebrání podmíněného formátování
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení