TPV výpočty 7.3.0 – 7.3.9

Novinky verzí 7.3.0 – 7.3.9

Verze 7.3.9 (29.7.2019)

 • Kalkulace – do výpočtu přidána možnost zadat vlastní režie místo globálních
 • Vylepšené importy dat
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.8 (21.7.2019)

 • Kalkulace – přidána možnost zadat režie pro výkony
 • Kalkulace – zobrazení procentuální výše režií ve výsledném výpočtu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.6 – 7.3.7 (27.6.2019)

 • Přidána možnost ukládat informace pro obnovení při pádu (Nastavení – Ostatní – Ukládat informace pro obnovení)
 • Kalkulace – přidána možnost editovat výkony přímo z okna Zadání operace
 • Kalkulace – vylepšení editace ceny z okna Zadání operace
 • Vlastní moduly – možnost zadávat počty úkonů na desetinná místa (při nastavení)
 • Aktualizace přes zabezpečené připojení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.3 – 7.3.5 (23.5.2019)

 • Kalkulace – přidány další pole výpočtu kalkulace (režie výkonů, materiálu, kooprace, dopravy, celková režie, zisk, korekce ceny)
 • Kalkulace – přidána nová verze šablony pro export do Excelu
 • Kalkulace – Výpočet pro různé počty – oprava násobku počtu kusů
 • Kroky Zpět/Znova – navýšení rychlosti
 • Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • Přidána možnost přizpůsobit zobrazení vysokému rozlišení DPI
 • Manipulace – oprava chyby zadání operace
 • Zadání dopravy – opraven problém s uložením při jednotce Kč/€
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení

Verze 7.3.2 (23.5.2019)

 • Kalkulace – do nastavení výpočtu přidána korekce ceny v %
 • Kalkulace – přidána možnost editovat pole výpočtu kalkulace (názvy, viditelnost)
 • Kalkulace – ve výpočtu přidána možnost zobrazení ceny kooperace a dopravy bez režie
 • Podélné broušení – Zapichovací způsob – úprava výpočtu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení

Verze 7.3.1 (13.5.2019)

 • Pily – přidána možnost nastavit rychlost podavače
 • Výkony – přidány Skupiny
 • Výkony – přidána možnost zobrazit sloupec Id materiálu pro synchronizaci s další databází
 • Podélné broušení – Zapichovací způsob – zrušenno omezení délky broušení dle šířky kotouče
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

Verze 7.3.0 (9.4.2019)

 • Kalkulace – přidána možnost editovat cenu přímo z okna Zadání operace
 • Kalkulace – vylepšené ukládání šablon operací
 • Přidáno nastavení výchozích strojů
 • Nastavení – možnost zvolit výchozí hodnotu dle globálního nastavení (jen síťová verze)
 • Normotvorné moduly – vylepšení ukládání šablon úkonů
 • Moduly třískového obrábění, Řezání a Profily – přidán našeptávač pro seznam obrobitelností
 • Svařování – Zadání úkonu – přidán našeptávač pro velikost/typ svaru
 • Řezání, Profily – Zadání úkonu – přidán našeptávač pro rozměr profilu
 • Tryskání – opravena chyba při zadání vlastního úkonu
 • Profily – přidány jackly 4HR+ODB (EN 10219), přidány rozměry pro duté profily 4HR+ODB (EN 10210)
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *