TPV výpočty 8 Ultimate – instalace a aktualizace

Instalace programu

Instalace Ultimate verze je možná pomocí tří způsobů:

1. Použití přenosné “portable” verze

Stáhnout portable verzi

Stáhnete zip archív, rozbalíte do libovolné sdílené složky na serveru a na klientské stanice zkopírujete zástupce na soubor TPV-výpočty.exe

2. Instalace na pracovních stanicích

Stáhnout instalátor

Na požadovaných pracovních stanicích nainstalujete program a zaregistrujete pomocí registračního klíče, dále v nastavení programu na kartě databáze zadáte cestu na server (sdílený prostor) k databázi programu. (Pokud nechcete sdílet databázi, tento krok můžete přeskočit)

Stáhnout databázové soubory

Stáhnutý archiv rozbalíte na server (sdílený prostor) Platí jen, pokud chcete sdílet databázi mezi více uživateli.

Výchozí složka pro instalaci programu je: C:\Users\<uživatel>\AppData\Roaming\Jurecek Radek\Tpv8\

3. Instalace na serveru
Provedete instalaci (na serveru), zaregistrujete pomocí registračního klíče a dáte uživatelům odkaz na spouštěcí soubor TPV-vypocty.exe (případně lze spouštět samostatně i každý modul. (ostatní exe soubory)

Důležité: uživatelé musí mít ve sdílené složce právo čtení a zápisu!


Aktualizace programu

1. Přenosná verze – stáhnete zip archív z odkazu níže, aktualizujete (přepíšete) soubory ve složce. Pozor! Při aktualizaci nepřepisujte databázové soubory TPV4.db3 a TPV4_Save.db3 + soubor s nastavením Settings.xml!

Stáhnout aktualizaci portable verze

2. Stanice – přeinstalujete všechny pracovní stanice aktuálním instalátorem.

3. Přeinstalujete instalaci na serveru aktuálním instalátorem.

4. Použijte automatickou aktualizaci – přihlaste se jako administrátor a klikněte na ikonu Aktualizovat, pokud je nová verze k dispozici, zobrazí se okno s informací o aktualizaci. Klikněte na tlačítko Automaticky aktualizovat na nejnovější verzi. Program se uzavře a zaktualizuje. Při aktualizaci musí mít všichni uživatelé program uzavřen!

Aktualizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: instalátor je stejný jak pro novou instalaci tak aktualizaci (upgrade).


Registrace programu

Registrace se provede v hlavním okně programu – Karta “Nástroje” – “Registrace”
V registrovaném programu budete mít k dispozici všechny dostupné funkce, viz: Porovnání verzí
Pozn.: u přenosné verze musíte spustit program na serveru a provést registraci. Případně můžete v souboru “Settings.xml” vložit mezi značku <Key></Key> Váš registrační klíč. Např.: <Key>123</Key>


Přihlášení a editace

Hlavní výhodou verze Ultimate je možnost sdílet databázi mezi uživateli. (Nutné umístění na serveru, nebo sdíleném prostotu) Ale aby každý uživatel nemohl měnit nastavení programu (normy, koeficienty apod.) lze v této verzi provádět editace jen po přihlášení. Ve výchozím stavu je nastaven účet “admin” s heslem “adminPsw – po přihlášení může tento účet přidávat další uživatele. Toto přihlášení je nutné jen pro editace, pro základní práci s programem není třeba.


Zálohování

Program ukládá veškeré nastavení do databázových souborů “TPV4. db3” a “TPV4_Save.db3“. Stačí zálohovat tyto soubory.


Přechod z verze 4, 5, 6 a 7

Pro zachování všech nastavení a uložených kalkulací stačí překopírovat databázové soubory “TPV4.db3” a “TPV4_Save.db3” ze složky staré verze programu do složky nové verze. Při prvním spuštění si program tyto databázové soubory automaticky upgraduje.


Poznámky

Všechny normativy v programu jsou vytvořeny pro kusovou a malosériovou výrobu a ohledem na optimální poměr přesnosti normativů k množství potřebných údajů pro vyplnění.
Aby program vracel co nejpřesnější výsledky, měly by se normativy před použitím zkontrolovat a upravit na konkrétní typ a charakter výroby.
Příklad možností editace soustružení: https://www.rjurecek.cz/tpv-vypocty/tpv-vypocty-priklad-editace
Videoukázka editace fréz: https://www.youtube.com/watch?v=wDuK99m6Ww0
Editace nožů: https://www.youtube.com/watch?v=XnVyY8A6Vg8
Nastavení výkonů: https://www.youtube.com/watch?v=fRfRiJ5dZc4

Dále se doporučuji podívat na příručku, která je k dispozici online na webu. Viz karta O programu – Příručka, nebo na adrese: https://www.rjurecek.cz/soubory/prirucka_TPV_8.x.pdf
Tuto příručku průběžně aktualizuji.

V případě dotazů k programu, návrhů na zlepšení, nebo zájmu o školení mě neváhejte kontaktovat


Video-ukázka editace a přihlášení uživatelů:


Zrušení hlášky při spuštění programu ze síťového úložiště

Může se Vám stát, že se při každém spuštění programu objeví hláška “Nemůžeme ověřit, kdo tento soubor vytvořil. Opravdu chcete tento soubor spustit?

Upozorneni

Pro odstranění této hlášky doporučuji změnit cestu k programu u zástupce.

Např.: z “\\ip_adresa\Cesta\TPV-vypocty.exe” nebo “S:\Cesta\TPV-vypocty.exe” na “\\jmenoServeru\Cesta\TPV-vypocty.exe

Tzn. nahraďte IP adresu nebo písmeno jednotky za název serveru. (Např.: “\\192.168.2.100\TPV\TPV-vypocty.exe” na “\\mujNAS\TPV\TPV-vypocty.exe

Dále zkontrolujte na lokálním počítači “Možnosti internetu” (Internet Explorer – Možnosti internetu)

Na záložce “Zabezpečení” vyberte “Místní intranet” a klikněte na tlačítko “Weby

IE_1

Zde zkontrolujte, zda jsou zatrženy tyto volby:

Zahrnout všechny místní servery neuvedené v jiných zónách
a
Zahrnout všechny síťové cesty (adresy UNC)

IE_2