TPV výpočty 8

Novinky verze 8

Nový modul

 • Drátořez

Kalkulace

 • Zadání operace – přidána velikost dávky
 • Zadání operace – Hutní materiál, možnost zadat množství jak v kg tak v metrech (pokud má materiál nastavení kg/m)
 • Zadání operace – Hutní + Ostatní materiál – přidána možnost zadat procento odpadu
 • Zadání operace – zastavení pro zobrazení jen základních položek (výkonů) a zobrazení všech tj. vč. dodatečných (podružných) výkonů
 • Kalkulace – zadání výkonu – přidána platnost výkonu od data
 • Editace hutního a ostatního materiálu – přidána možnost zadat výchozí procento odpadu
 • Výpočet kalkulace – výpočet k datu
 • Postup – do místní nabídky prodána možnost přesunout operaci na začátek
 • Postup – do místní nabídky prodána možnost přesunout operaci na konec
 • Nastavení – přidána možnost nastavit automatickou šířku sloupců podle obsahu
 • Nastavení kalkulace – přidáno výchozí nastavení zobrazení pro sloupce Velikost dávky a Procento odpadu
 • Nastavení kalkulace – přidáno výchozí nastavení pro podružné (dodatečné) výkony
 • Automatická šířka sloupců podle obsahu
 • Přidána hromadná změna typu výkonu
 • Přidána hromadná změna hodnoty výkonu
 • Vlastní nastavení tučně formátovaných položek výpočtu
 • Tisk a náhled – přidán výběr sloupců pro tisk
 • Přetahování z modulu Profily do Kalkulace – při použití databáze profilů se vkládá přímo materiál profilu
 • Zobrazení měny v záhlaví postupu
 • Vylepšený Export kalkulací
 • Export kalkulací – přidána volba výběru šablony
 • Export do kalkulačního postupu – přidány další typy výkonů (doprava, kooperace, materiál, nátěr)
 • Export do kalkulačního postupu – přidána volba výběru šablony

Optimalizace dělení

 • Přidána možnost nastavení výpočtu pro vyšší počet stejných kombinací
 • Vylepšení kopírování ze schránky
 • Vylepšené prostředí
 • Vylepšený výpočet optimalizace
 • Přidáno výchozí nastavení hodnot (Prořez, Min. zbytek, Zobrazit sloupec ‘Počet délek’, Vyšší počet stejných kombinací)
 • Export do xlsx – přidána volba výběru šablony
 • Export do řezného plánu – přidána volba výběru šablony

Třískové obrábění

 • Přepracování časů obsluhy a měření (Ver.8)
 • Časy obsluhy a měření pro soustružení přesunuty do nastavení konkrétního stroje
 • Přidáno nastavení rychloposuvu (pro Ver.8)
 • Nová metodika výpočtu počtu třísek (Ver.8)
 • Soustružení – dvě metodiky výpočtu počtu třísek a časů obsluhy a měření (Ver.7 a Ver.8)
 • Frézování – dvě metodiky výpočtu počtu třísek a časů obsluhy a měření (Ver.7 a Ver.8)
 • Přidána možnost nastavit maximální hloubku třísky (ap) soustružení u stroje
 • Přidána možnost nastavit maximální hloubku třísky (ap) frézování u stroje
 • Moduly třískového obrábění – přidán sloupec „tAC (sek)“, pro zobrazení času v sekundách
 • Moduly třískového obrábění – přidána položka menu – Nastavit výchozí vrtáky
 • Moduly třískového obrábění – přidána položka menu – Nastavit výchozí závitníky
 • Soustružení čela – přidána možnost zvolit tři hladící třísky
 • Podélné soustružení – přidána možnost zvolit tři hladící třísky
 • Soustružení kužele – přidána možnost zvolit tři hladící třísky
 • Nastavení stroje – možnost zvolit výchozí nástroje pro konkrétní stroj
 • Podélné soustružení, přidána volba vč. zarovnání čela
 • Podélné soustružení + soustružení kužele, přidána volba vč. přídavku na broušení
 • Obráběcí centra – přidány rychloběžné frézy
 • Frézování, Horizontky – Drážka + kapsování – přidána monolitní fréza
 • Přidáno nastavení pro maximální průměr vrtáku
 • Přidáno nastavení pro maximální točný průměr soustružení
 • Třískové obrábění – vlastní řezné podmínky – přidána možnost přepočtu dle obrobitelnosti

Profily, řezání

 • Řezání: do profilů ostatních přidány nové profily L, LN, TR4HR-Č, TR4HR-O
 • Profily: do profilů ostatních přidány nové profily L, LN, TR4HR-Č, TR4HR-O
 • Výpočty hmotnosti: do profilů ostatních přidány nové profily L, LN, TR4HR-Č, TR4HR-O
 • Nastavení profilů ostatních – přidány koeficienty pro řezání dle typu profilu
 • Rozšíření volby úhlů
 • Profily + Řezání – přidána volba Zarovnáni zbývajícího materiálu
 • Profily – přidána možnost vytvořit kopii profilu

Ostatní

 • Nová knihovna SQLite v.1.0.112
 • Nová verze dll Ribbonu 5.0.1.1
 • Více stylů pásu karet
 • Přidán nový vzhled
 • Moduly – vylepšená automatická šířka sloupců
 • Nová záložka Oblíbené
 • Přidáno nastavení oblíbených modulů
 • Vylepšené ukládání poslední velikosti okna
 • Svařování – možnost měnit způsob svařování i při neprázdné mřížce
 • Svařování OK – možnost měnit způsob svařování i při neprázdné mřížce
 • Plechy – přidána volba Odebrat + Vč. zámků (můstků)
 • Obrobitelnosti – přidána možnost nastavit přednostní položky (pro zobrazení na začátku seznamu)
 • Nastavení zarovnání textu záložek (Na střed, Vlevo)
 • Stehování – zadání podle průměrné hmotnosti dílce nebo váhy sestavy
 • Stehování – přidány koeficienty pro převládající tloušťku plechu
 • Okno Otevřít – nová nabídka “Zobrazit stornované položky”
 • Okno Otevřít – zapamatování naposledy použitého filtru
 • Okno Otevřít – sloupec Obrázek – možnost zobrazení okna náhledu
 • Nové okno “Stornované položky” s možností vrácení zpět
 • Vylepšené kroky Zpět & Znova
 • Přidány koeficienty úkonů (Brigádník a Opakovaná výroba)
 • Normotvorné moduly – přepracování exportu (Formát xlsx/csv, Všechny sloupce/Jen viditelné, Všechny řádky/Jen zahrnuté do výpočtu)
 • Editace – přidána možnost zobrazit historii změn
 • Editace – přidána možnost zobrazit informace o záznamu
 • Náhledové obrázky – automatické zvětšení při přejetí myši
 • Měřící protokol – přidán export do šablony, možnost vytváření vlastních šablon

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *