TPV výpočty – nová verze 5.0.8

Změny a novinky verze 5.0.8

 • Nové moduly
  • Broušení rotační vnější
  • Broušení rotační vnitřní
  • Broušení rovinných ploch
  • Vysekávačky
  • Výpočet základních tolerancí
  • Převod zlomků palce
  • Výpočty obrábění
 • Vylepšení normotvorných modulů
  • Nové zobrazení sloupců – viz místní nabídka (pravé tlačítko myši) na záhlaví sloupce
  • Nová záložka “Kalkulace” se statistikou úkonů a kalkulovanou cenou
  • Přidány kroky “Zpět” a “Znova
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Možnost přidat libovolný typ dokumentu vč. dwg (už ne jen pdf)
  • Přidána možnost zadat rozměr vč. tolerančního pole, nebo netolerovaného rozměru (f, m, c, v) s automatickým výpočtem tolerance
  • Zobrazení informace o úkonu
 • Změny u modulů třískového obrábění
  • Přidáno více sloupců (Řezná rychlost Vc, Ap, Max. ot., Poč. přejetí apod.)
  • Nový úkon “Soustružení kužele
  • Nový úkon “Kapsování
  • Nový úkon “Vyvrtávání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Vrtání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Frézování dle řezných podmínek
  • Soustružení čela – rozdělení na vnější a vnitřní
  • Přidáno tlačítko “i” – pro zobrazení řezných podmínek daného nástroje
  • Přidány obrázky pro upínání (některé způsoby)
  • Přidána možnost ukládat předdefinované šablony
 • Změny u modulu Kalkulace
  • Přímé zadávání úkonů přes normotvorné moduly
  • Editace operace v okně modulu
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Nová funkce “Načíst kalkulace z modulů
  • Nové funkce “Vypsat kooperace, hutní mat., ostatní mat, dopravu
  • Nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, výkresu a dokumentů
 • Další změny a vylepšení
  • Aktualizována databázová knihovna
  • Automatický převod databáze z verze 4 na verzi 5
  • Přidána automatická aktualizace programu
  • Zcela přepracován export do formátu xlsx (formát open xml) – lze otevřít jak v Excelu, tak OpenOffice i LibreOffice
  • Modul “Tolerance” – přidána tabulka tolerančního pole
  • Modul “Tolerance” – přidána možnost výpočtu dle zadání rozměru
  • Modul “Tolerance” – přidán výpočet mezních úchylek netolerovaných délkových rozměrů
  • Modul “Optimalizace řezání” – nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, obrázku a dokumentů
  • Modul “Výpočet hmotnosti” – přidán výběr způsobu pálení
  • Moduly “Plechy” a “Výpočet hmotnosti” – automatický výběr materiálu dle způsobu pálení
  • Okno “Otevřít” – přidány sloupce Zákazník, Materiál, Rozměr A, B, C, D + výběr zobrazených sloupců přes místní nabídku na záhlaví
  • Nový stroj “Revolverový soustruh
  • Modul “Řezání” – automatické přidávání tB času při zadání více druhů profilů
  • Přidán nový způsob svařování “TIG – ruční (pr. wolframové elektrody 2,4 mm)
  • Velké množství dalších drobných vylepšení a úprav

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *