TPV výpočty – často kladené otázky

 • V programu bude pracovat 5 uživatelů. Tito uživatelé by chtěli mít stejné nastavení nástrojů i možnost zobrazit uložené kalkulace ostatních. Která varianta programu je nejvhodnější?
  Doporučuji verzi Ultimate, která je síťová a má plovoucí počet licencí (Možnost nainstalovat program na libovolné množství počítačů). Tzn. stačí zakoupit menší množství licencí v závislosti na tom, kolik uživatelů bude v programu pracovat ve stejný čas. Pro 5 uživatelů běžně stačí 2-3 licence.


 • V programu mi chybí některé profily i další rozměry, lze přidat další profily a jiné rozměry?
  Ano, v editaci programu karta Editace, menu Plechy-profily – Profily lze přidávat další profily i rozměry.


 • Lze v programu přidat další způsoby svařování a jiné velikosti svarů?
  Ano, v editaci programu karta Editace, menu Svařování – Normativy lze přidávat další velikosti svarů, v položce Koeficienty potom další způsoby svařování.


 • V programu mi chybí modul Broušení
  Modul Broušení je k dispozici od verze 5.


 • Chtěl bych si přidat další frézy, je toto možné?
  Ano, v editaci programu karta Editace třískového obrábění, menu FrézováníFrézy lze přidávat další typy fréz i měnit řezné podmínky stávajících.


 • Typy a druhy strojů v programu neodpovídají strojům v naší firmě.
  V editaci programu lze přidávat a upravovat další typy stojů. Každému stroji lze nastavit vlastní koeficienty a parametry.