TPV výpočty – novinky

1.7.2020 Verze 8.1.3

 • Kalkulačka – rozšíření potu des. míst
 • Opraven problém s nastavením CNC strojů u třískového obrábění
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
18.6.2020 Verze 8.1.2

 • Kalkulace – úprava popisu výpočtu kalkulace
 • Optimalizace dělení – vylepšení vkládání ze schránky
 • Optimalizace dělení – přidáno vkládání ze schránky pomocí klávesové zkratky Ctrl+C
 • Oprava popisů u editace Drátořezu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
10.6.2020 Verze 8.1.1

 • Řezání + Profily – přidáno řezání pod úhlem 2×15,2×30, 2×45, 2×60 (obě strany)
 • Oprava načítání korekce času z uložených výchozích šablon
 • Kalkulace – možnost změnit název postupu, poč. kusů, název a číslo výkresu přímo z okna Výpočet
 • Kalkulace – Zadání operace – přidáno hledání kooperace
 • Načítání náhledových obrázků z pdf souborů
 • Načítání náhledových obrázků – opraven problém při načtení obrázků s průhledností
 • Vylepšení aktualizačního programu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.6.2020 Verze 8.1.0

 • Kalkulace – Vylepšený export do kalkulačního postupu
 • Kalkulace – oprava přepočtu při změně měny
 • Kalkulace – chyba přepsání měny v popisu při otevření uložené kalkulace
 • Drátořez – přidána editace normativů
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
12.5.2020 Verze 8.0.9

 • Kalkulace – Export do kalkulačního postupu – přidány další proměnné pro výstup v normohodinách
 • Exporty – přidána volba Uložit do souboru a Otevřít dočasný soubor
 • Drátořez – přidána editace strojů
 • Editace – vylepšená historie
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.5.2020 Verze 6.4.9 a 7.5.8

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
29.4.2020 Verze 8.0.7

 • Kalkulace – vylepšen export do Excelu
 • Kalkulace – opravena chyba při zobrazení seznamu postupů
 • Kalkulace – vylepšení automatické šířky postupu
 • Svařování – okno Otevřít – zobrazení sloupců Spotřeba drátu (ks, celkem)
 • Počty kusů a úkonů na desetinná místa – rozšíření des. míst
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
14.4.2020 Verze 8.0.3

 • Kalkulace – oprava chyby exportu
 • Kalkulace – odstraněn problém při otevírání vlastních modulů z postupu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.4.2020 Verze 8.0.2

 • Export do šablon – přidána možnost stáhnout výchozí šablony z internetu
3.4.2020 Verze 8.0.1

 • Přidány nové pole pro ukládání kalkulací “Pomocný 1” a “Pomocný 2“ s možností uživatelského přejmenování dle potřeby
 • Přidána možnost barevného značení ukládaných kalkulací
 • Výkony – přidán sloupec Poznámka
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.3.2020 Verze 8.0.0
Nový modul

 • Drátořez

Kalkulace

 • Zadání operace – přidána velikost dávky
 • Zadání operace – Hutní materiál, možnost zadat množství jak v kg tak v metrech (pokud má materiál nastavení kg/m)
 • Zadání operace – Hutní + Ostatní materiál – přidána možnost zadat procento odpadu
 • Zadání operace – zastavení pro zobrazení jen základních položek (výkonů) a zobrazení všech tj. vč. dodatečných (podružných) výkonů
 • Kalkulace – zadání výkonu – přidána platnost výkonu od data
 • Editace hutního a ostatního materiálu – přidána možnost zadat výchozí procento odpadu
 • Výpočet kalkulace – výpočet k datu
 • Postup – do místní nabídky prodána možnost přesunout operaci na začátek
 • Postup – do místní nabídky prodána možnost přesunout operaci na konec
 • Nastavení – přidána možnost nastavit automatickou šířku sloupců podle obsahu
 • Nastavení kalkulace – přidáno výchozí nastavení zobrazení pro sloupce Velikost dávky a Procento odpadu
 • Nastavení kalkulace – přidáno výchozí nastavení pro podružné (dodatečné) výkony
 • Automatická šířka sloupců podle obsahu
 • Přidána hromadná změna typu výkonu
 • Přidána hromadná změna hodnoty výkonu
 • Vlastní nastavení tučně formátovaných položek výpočtu
 • Tisk a náhled – přidán výběr sloupců pro tisk
 • Přetahování z modulu Profily do Kalkulace – při použití databáze profilů se vkládá přímo materiál profilu
 • Zobrazení měny v záhlaví postupu
 • Vylepšený Export kalkulací
 • Export kalkulací – přidána volba výběru šablony
 • Export do kalkulačního postupu – přidány další typy výkonů (doprava, kooperace, materiál, nátěr)
 • Export do kalkulačního postupu – přidána volba výběru šablony

Optimalizace dělení

 • Přidána možnost nastavení výpočtu pro vyšší počet stejných kombinací
 • Vylepšení kopírování ze schránky
 • Vylepšené prostředí
 • Vylepšený výpočet optimalizace
 • Přidáno výchozí nastavení hodnot (Prořez, Min. zbytek, Zobrazit sloupec ‘Počet délek’, Vyšší počet stejných kombinací)
 • Export do xlsx – přidána volba výběru šablony
 • Export do řezného plánu – přidána volba výběru šablony

Třískové obrábění

 • Přepracování časů obsluhy a měření (Ver.8)
 • Časy obsluhy a měření pro soustružení přesunuty do nastavení konkrétního stroje
 • Přidáno nastavení rychloposuvu (pro Ver.8)
 • Nová metodika výpočtu počtu třísek (Ver.8)
 • Soustružení – dvě metodiky výpočtu počtu třísek a časů obsluhy a měření (Ver.7 a Ver.8)
 • Frézování – dvě metodiky výpočtu počtu třísek a časů obsluhy a měření (Ver.7 a Ver.8)
 • Přidána možnost nastavit maximální hloubku třísky (ap) soustružení u stroje
 • Přidána možnost nastavit maximální hloubku třísky (ap) frézování u stroje
 • Moduly třískového obrábění – přidán sloupec „tAC (sek)“, pro zobrazení času v sekundách
 • Moduly třískového obrábění – přidána položka menu – Nastavit výchozí vrtáky
 • Moduly třískového obrábění – přidána položka menu – Nastavit výchozí závitníky
 • Soustružení čela – přidána možnost zvolit tři hladící třísky
 • Podélné soustružení – přidána možnost zvolit tři hladící třísky
 • Soustružení kužele – přidána možnost zvolit tři hladící třísky
 • Nastavení stroje – možnost zvolit výchozí nástroje pro konkrétní stroj
 • Podélné soustružení, přidána volba vč. zarovnání čela
 • Podélné soustružení + soustružení kužele, přidána volba vč. přídavku na broušení
 • Obráběcí centra – přidány rychloběžné frézy
 • Frézování, Horizontky – Drážka + kapsování – přidána monolitní fréza
 • Přidáno nastavení pro maximální průměr vrtáku
 • Přidáno nastavení pro maximální točný průměr soustružení
 • Třískové obrábění – vlastní řezné podmínky – přidána možnost přepočtu dle obrobitelnosti

Profily, řezání

 • Řezání: do profilů ostatních přidány nové profily L, LN, TR4HR-Č, TR4HR-O
 • Profily: do profilů ostatních přidány nové profily L, LN, TR4HR-Č, TR4HR-O
 • Výpočty hmotnosti: do profilů ostatních přidány nové profily L, LN, TR4HR-Č, TR4HR-O
 • Nastavení profilů ostatních – přidány koeficienty pro řezání dle typu profilu
 • Rozšíření volby úhlů
 • Profily + Řezání – přidána volba Zarovnáni zbývajícího materiálu
 • Profily – přidána možnost vytvořit kopii profilu

Ostatní

 • Nová knihovna SQLite v.1.0.112
 • Nová verze dll Ribbonu 5.0.1.1
 • Více stylů pásu karet
 • Přidán nový vzhled
 • Moduly – vylepšená automatická šířka sloupců
 • Nová záložka Oblíbené
 • Přidáno nastavení oblíbených modulů
 • Vylepšené ukládání poslední velikosti okna
 • Svařování – možnost měnit způsob svařování i při neprázdné mřížce
 • Svařování OK – možnost měnit způsob svařování i při neprázdné mřížce
 • Plechy – přidána volba Odebrat + Vč. zámků (můstků)
 • Obrobitelnosti – přidána možnost nastavit přednostní položky (pro zobrazení na začátku seznamu)
 • Nastavení zarovnání textu záložek (Na střed, Vlevo)
 • Stehování – zadání podle průměrné hmotnosti dílce nebo váhy sestavy
 • Stehování – přidány koeficienty pro převládající tloušťku plechu
 • Okno Otevřít – nová nabídka “Zobrazit stornované položky”
 • Okno Otevřít – zapamatování naposledy použitého filtru
 • Okno Otevřít – sloupec Obrázek – možnost zobrazení okna náhledu
 • Nové okno “Stornované položky” s možností vrácení zpět
 • Vylepšené kroky Zpět & Znova
 • Přidány koeficienty úkonů (Brigádník a Opakovaná výroba)
 • Normotvorné moduly – přepracování exportu (Formát xlsx/csv, Všechny sloupce/Jen viditelné, Všechny řádky/Jen zahrnuté do výpočtu)
 • Editace – přidána možnost zobrazit historii změn
 • Editace – přidána možnost zobrazit informace o záznamu
 • Náhledové obrázky – automatické zvětšení při přejetí myši
 • Měřící protokol – přidán export do šablony, možnost vytváření vlastních šablon
27.3.2020 Verze 7.5.6

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.3.2020 Verze 7.5.5

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.2.2020 Verze 7.5.4

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
23.12.2019 Verze 7.5.2

 • Kalkulace – okno Otevřít, oprava zobrazení sloupců Cena celkem a Cena/ks
 • Kalkulace – Výpočet kalkulace – úprava kalkulace při nastavení nulových počtu kusů
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2019 Verze 7.5.1

 • Kalkulace – vylepšen export postupů, přidány další sloupce
29.11.2019 Verze 7.5.0

 • Kalkulace – přidána možnost povolit nulové počty ks v postupech (Editace – Nastavení kalkulace)
21.11.2019 Verze 7.4.6 – 7.4.9

 • Práškové lakování – přepracován výpočet spotřeby barvy + přidání výpočet spotřeby barvy při způsobu Za kg
 • Práškové lakování – úprava editace
 • Okno Otevřít, navýšena rychlost, opraven problém s odstraněním záznamu při aktivním filtru
 • Obrábění centra – přidána možnost nastavit výchozí frézy
 • Ohraňovací lisy – vylepšen výpočet spotřeby času, opraven problém s otevřením přes kalkulace, vylepšená editace pracovní rychlosti
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
14.10.2019 Verze 7.4.5

 • Modul Práškové lakování – přidán úkon Čištění
 • Nastavení Kalkulace – přidáno výchozí chování pro výpočet Vybrat všechny postupy/Vybrat postupy dle kalkulace
 • Vylepšené formátování čísel
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.9.2019 Verze 7.4.4

 • Vylepšené importy dat ze schránky (moduly Řezání, Profily, Pálení, Plechy)
 • Třískové obrábění – Natavení stroje, přidán koeficient pro odjehlení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
28.8.2019 Verze 7.4.3

 • Opraven problém s exporty do Excelu
 • Kalkulace – oprava nastavení “Zahrnout do výpočtu” při vkládání nové operace z normotvorného modulu
27.8.2019 Verze 7.4.2

 • Nastavení – Vložení nového nového úkonu – přidána nová volba (na konec, za vybraný záznam)
 • Nastavení – Vložení nové operace – přidána nová volba (na konec, za vybraný záznam)
 • Dokumenty – přidáno filtrování sloupců, nový sloupec kategorie, oprava chyby při vložení nového dokumentu
 • Vylepšené přetahování úkonů a operací myší (Drag&Drop)
 • Kalkulace – přidáno zobrazení režie z výkonů sazby a odbytové režie
 • Kalkulace – úprava exportu do Excelu
 • Aktualizována knihovna pro exporty do Excelu
 • Nová verze programu pro vzdálenou pomoc
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
29.7.2019 Verze 7.3.9

 • Kalkulace – do výpočtu přidána možnost zadat vlastní režie místo globálních
 • Vylepšené importy dat
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.7.2019 Verze 7.3.8

 • Kalkulace – přidána možnost zadat režie pro výkony
 • Kalkulace – zobrazení procentuální výše režií ve výsledném výpočtu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.6.2019 Verze 7.3.6 – 7.3.7

 • Přidána možnost ukládat informace pro obnovení při pádu (Nastavení – Ostatní – Ukládat informace pro obnovení)
 • Kalkulace – přidána možnost editovat výkony přímo z okna Zadání operace
 • Kalkulace – vylepšení editace ceny z okna Zadání operace
 • Vlastní moduly – možnost zadávat počty úkonů na desetinná místa (při nastavení)
 • Aktualizace přes zabezpečené připojení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.6.2019 Verze 6.4.5 – 6.4.6

 • Aktualizace přes zabezpečené připojení
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
23.5.2019 Verze 7.3.3 – 7.3.5

 • Kalkulace – přidány další pole výpočtu kalkulace (režie výkonů, materiálu, kooperace, dopravy, celková režie, zisk, korekce ceny)
 • Kalkulace – přidána nová verze šablony pro export do Excelu
 • Kalkulace – Výpočet pro různé počty – oprava násobku počtu kusů
 • Kroky Zpět/Znova – navýšení rychlosti
 • Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • Přidána možnost přizpůsobit zobrazení vysokému rozlišení DPI
 • Manipulace – oprava chyby zadání operace
 • Zadání dopravy – opraven problém s uložením při jednotce Kč/€
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
27.6.2019 Verze 6.4.4

 • Kalkulace – Výpočet pro různé počty – oprava násobku počtu kusů
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
23.5.2019 Verze 7.3.2

 • Kalkulace – do nastavení výpočtu přidána korekce ceny v %
 • Kalkulace – přidána možnost editovat pole výpočtu kalkulace (názvy, viditelnost)
 • Kalkulace – ve výpočtu přidána možnost zobrazení ceny kooperace a dopravy bez režie
 • Podélné broušení – Zapichovací způsob – úprava výpočtu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
13.5.2019 Verze 7.3.1

 • Pily – přidána možnost nastavit rychlost podavače
 • Výkony – přidány Skupiny
 • Výkony – přidána možnost zobrazit sloupec Id materiálu pro synchronizaci s další databází
 • Podélné broušení – Zapichovací způsob – zrušeno omezení délky broušení dle šířky kotouče
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
9.4.2019 Verze 7.3.0

 • Kalkulace – přidána možnost editovat cenu přímo z okna Zadání operace
 • Kalkulace – vylepšené ukládání šablon operací
 • Přidáno nastavení výchozích strojů
 • Nastavení – možnost zvolit výchozí hodnotu dle globálního nastavení (jen síťová verze)
 • Normotvorné moduly – vylepšení ukládání šablon úkonů
 • Moduly třískového obrábění, Řezání a Profily – přidán našeptávač pro seznam obrobitelností
 • Svařování – Zadání úkonu – přidán našeptávač pro velikost/typ svaru
 • Řezání, Profily – Zadání úkonu – přidán našeptávač pro rozměr profilu
 • Tryskání – opravena chyba při zadání vlastního úkonu
 • Profily – přidány jackly 4HR+ODB (EN 10219), přidány rozměry pro duté profily 4HR+ODB (EN 10210)
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
24.3.2019 Verze 7.2.7

 • Kalkulace – přidáno filtrování podle typu výkonu
 • Kalkulace – vylepšen export postupů
 • Kalkulace – přidán export výpočtu Kalkulací (Soubor – Export kalkulací)
 • Třískové obrábění – Natavení stroje, přidáno nastavení Vnitřní soustružení – snížit posuv dle poměru D/L
 • Možnost přidání obrázků přetažením (Drag&Drop)
 • Obrázky – rozšířen počet podporovaných formátů
 • Seznam naposledy otevřených kalkulací – vylepšení
 • Aktualizována databázová knihovna
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
18.3.2019 Verze 7.2.6

 • Nová verze programu pro vzdálenou pomoc
 • Editace upínání – přidány volby: Násobit koeficientem a Importovat
 • Editace přidána možnost vkládat náhledové obrázky ze schránky
 • Opraven problém s výběrem výchozí hustoty
 • Opraven problém se stornováním frézy
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.3.2019 Verze 7.2.4

 • Vylepšené hledání a filtrování (při diakritice)
 • Kalkulace – Výkony – přidáno filtrování dat
 • Kalkulace – Nastavení kalkulace – přidáno nastavení výchozí jednotky (min/hod)
 • Kalkulace – Nastavení kalkulace – přidáno nastavení výchozích výkonů (Tryskání, Broušení, Nátěr) při kopírování plechů a profilů
 • Pily – přidáno nastavení výchozího materiálu
 • Profily – oprava chyby výpočtu (při zadání nadlimitního rozměru)
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
4.3.2019 Verze 7.2.3

 • Stříhání plechů – přidána hromadná změna tloušťky
 • Seznam dokumentů – možnost otevření kalkulace ke které patří dokument
 • Výpočet drsnosti – možnost zvolit vzorec pro výpočet
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
26.2.2019 Verze 7.2.2

 • Vylepšení kopírování úkonů přes schránku (Ctrl+C, Ctrl+V)
 • Vylepšené vytváření šablon
 • Nastavení – úprava formuláře, lepší rozdělení položek
 • Nastavení – přidána položka “Povolit zadání ceny dle množství”
 • Výkony – Materiál, Doprava, Kooperace – možnost zadávat ceny dle množství
 • Kalkulace – Výpočet ceny dle množství
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
11.2.2019 Verze 7.2.1

 • Profily – přidány duté profily čtyřhranné a obdélníkové dle EN 10210
 • Profily – možnost použít databázi profilů v kalkulacích
 • Profily – přidána pole pro zadání ceny (v Kč a Eurech)
 • Montážní práce – oprava normativů
 • Otevírání modulů – přidání nastavení způsobu otevírání (vždy nový, nový přes Ctrl)
 • Nastavení – přepracování dialogového okna
 • Nastavení – možnost zobrazit vlastní moduly na samostatné kartě
 • Kalkulace – vylepšené hledání materiálů
 • Kalkulace – výpis chyb v kalkulaci (nulová cena, aktualizace sazby)
 • Kalkulace – Rozpisy – přidána možnost přejít na položku
 • Vylepšení automatického odhlašování
 • Vylepšení automatického přihlášení přes doménu
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
14.1.2019 Verze 7.1.9

 • Vylepšený export do kalkulačního postupu
 • Oprava výpočtu vlastních normativů (s nastavením přirážky času)
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
7.1.2019 Verze 7.1.5

 • Zapamatování poslední velikosti okna programu
 • Do úkonů přidána vlastní korekce času video-ukázka
 • Moduly třískového obrábění – Vlastní řezné podmínky – přidána možnost korigovat čas pomocí vlastních přirážek a koeficientů
 • Moduly třískového obrábění – Vlastní řezné podmínky – přidán automatický výpočet času obsluhy a měření
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.12.2018 Verze 7.1.3

 • Pamatování poslední velikosti okna modulu (normotvorné moduly + kalkulace)
 • Kalkulace – úprava generování rozpisu
 • Vylepšení exportu do formátu xlsx
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
18.12.2018 Verze 7.1.2

 • Vlastní moduly – přidána možnost zobrazit samostatný pás karet
 • Výkony – přidána možnost importu pomocí schránky nebo csv souboru
 • Kalkulace – Export do kalkulačního postupu – vylepšení + možnost přidání dalších polí
 • Optimalizace řezání – vylepšení exportu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.12.2018 Verze 7.1.0 – 7.1.1

 • Přidány role pro nastavení uživatelských oprávnění
 • Přidána možnost podrobně nastavit oprávnění modulů (otevření, uložení, tisk a export)
 • Přidána možnost spouštět program pomocí parametrů s automatickým přihlášením bez zadávání hesla
 • Role – nová položka na pásu karet
 • Šablony v modulech – drobné úpravy, opravy a vylepšení
 • Vlastní moduly – koeficienty – přidána možnost nastavit tA čas jako přirážku času
 • Vlastní moduly – koeficienty – přidána možnost nastavit přirážku tB času
 • Zadání operace – přidána možnost otevírat pomocné moduly
 • Kalkulace – Nastavení kalkulace – přidána možnost zobrazit v postupu další pomocné pole s vlastním popisem
 • KalkulaceSeznam postupů – přidána možnost filtrování
 • KalkulaceSeznam postupů – přidána možnost kopírovat postup do jiné kalkulace
 • KalkulaceSeznam postupů – přidána možnost zobrazovat a skrývat sloupce
 • KalkulaceZadání operace – oprava inkrementace při OK+Další
 • Kalkulace – nová šablona pro generování kalkulačního postupu (s možnosti měnit pole přes pojmenované buňky)
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
27.11.2018 Verze 7.0.9

 • Vylepšené kopírování (Drag&Drop) hutního materiálu do kalkulačního postupu (z modulů Výpočty hmotnosti, Rychlé výpočty hmotnosti, Plechy a Profily)
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.11.2018 Verze 7.0.8

 • Kalkulace – úprava výpočtu kalkulace (Výpočet pro různé počty)
 • Vylepšené zadávání aktivačního klíče
 • Aktualizována nápověda
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.11.2018 Verze 7.0.7

 • Kalkulace – hromadný export postupů do xlsx (Excel, Calc)
 • Pálení – přidány úkony Propal a Značkování
 • Plechy – přidány úkony Propal a Značkování
 • Pálení – možnost hromadné změny tloušťky pro všechny úkony
 • Plechy – možnost hromadné změny tloušťky pro všechny úkony
 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
5.11.2018 Verze 7.0.4

Nové moduly

 • Tryskání
 • Manipulace
 • Montáže

Modul „Montáže“ – přidány operace (úkony):

 • Lisování (pouzdra, čepy, vložky apod.)
 • Lisování valivých ložisek
 • Montáž pojistných kroužků
 • Narážení valivých ložisek
 • Nýtování ruční – půlkulatá hlava
 • Nýtování ruční – zapuštěná hlava
 • Nýtování vzduchovým kladivem za tepla
 • Pojišťování závlačkou
 • Protažení závitů očkem
 • Protažení závitů závitníkem ručně
 • Řezání závitů očkem
 • Řezání závitů závitníkem ručně
 • Spojování částí šrouby
 • Šroubování ručně imbusem
 • Šroubování vrutu ručně
 • Utahování matice klíčem
 • Zaražení kladivem (pouzdro, čep, vložka apod.)

Kalkulace

 • Vytváření kusovníků
 • Výpočet – přidáno zobrazení způsobu výpočtu + čas
 • Výpočet dle seznamu/dle kusovníku
 • Rozpis materiálu – dle seznamu/dle kusovníku
 • Rozpis materiálu – výběr (Kooperace, Hutní mat. Ost. mat., Doprava)
 • Rozpis materiálu – možnost zvolit násobky
 • Výpočet pro různé počty
 • Výpočet pro různé násobky
 • Rozpočítání do všech kusů sestavy
 • Přidána volba “Synchronizovat výběr”
 • Zadání dopravy – přidán výpočet celkové ceny
 • Ostatní materiál – možnost přidat materiál s cenou za jednotku
 • Kooperace – možnost přidat materiál s cenou za jednotku
 • Doprava – možnost přidat dopravu s cenou za km
 • Zadání operace – možnost založit nový materiál přímo z formuláře
 • Zadání operace – přidáno pole “Rozdělení”
 • Přidáno rozdělení materiálů pro hutní a ostatní materiál
 • Nový materiál – přidáno pole “Rozdělení”
 • Export do kalkulačního postupu – vylepšení
 • Přidána jednoduchá kalkulačka
 • Přidána možnost odstranit všechny operace

Editace

 • Přidán náhled a tisk
 • Přidán export do xlsx
 • Přidán export do csv
 • Odstranit vše
 • Kopírovat z …
 • Násobit koeficientem
 • Importovat data
 • Přidána možnost vytvářet kopie strojů

Vlastní normativy

 • Importovat data
 • Odstranit vše
 • V zadání není nutné vybrat koeficient
 • Násobit koeficientem
 • Operace – možnost vložit obrázek

Vlastní moduly a operace

 • Vlastní moduly – Zadání operace – rozšíření poznámky
 • Vlastní moduly – Zadání operace – načítání obrázku
 • Vlastní operace – možnost přidat druhý koeficient

Další vylepšení modulů

 • Moduly – Přidána možnost nastavit vlastní přirážky a koeficienty
 • Do všech normotvorných modulů přidány šablony
 • Výpočty obrábění – přidán počet přejetí (ae)
 • Zadání obrábění – přidán pomocný formulář na výpočet délky
 • Zadání svařování – přidán pomocný formulář na výpočet délky
 • Vkládání ze schránky (Plechy, Pálení) – vylepšení
 • Vkládání ze schránky (Profily, Řezání) – vylepšení
 • Výpočet drsnosti – vylepšení
 • Optimalizace řezání – Výpočet počtu řezaných položek
 • Tolerance – přidána velikost tolerančního pole
 • Tolerance – přidán typ uložení
 • Tolerance – změna vykreslování grafiky
 • Vylepšené zadávání nových profilů a způsobů stehování
 • Manipulace – přidán jako úkon do modulů (Řezání, Pálení, Stehování, Vysekávač, Hydr. ohýbačky, Ohraňovací lisy, Klempířské díly, Stříhání plechů, Nátěry, Práškové lakování)
 • Úkon Manipulace – přidána volba “Připočítat jako přípravný čas (tB)

Program

 • Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • Aktualizována knihovna EPPlus.dll
 • Možnost nastavit velikost písma na větší
 • Nová verze Ribbonu (Pásu karet)
 • Přidána možnost přejmenování modulu
 • Přidána možnost změnit ikonu modulu
30.5.2018 Verze 6.2.7-6.3.2

 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
30.1.2018 Verze 6.2.6

 • Třískové obrábění – frézování dle řezných podmínek – přidáno pole počet přejení
 • Výpočty obrábění – přidáno nastavení počtu třísek a počtu přejetí
 • Kalkulace – Výpočet kalkulace – přidána možnost změnit měnu (Kč/€)
 • Zjednodušení registrace síťové verze Ultimate
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
15.1.2018 Verze 6.2.3-6.2.5

 • Vlastní koeficienty – ke každému úkonu je nyní možné přidat vlastní koeficienty – video-ukázka
 • Kalkulace – přidán sloupec Cena celkem
 • Kalkulace – možnost skrývat sloupecPozice + Cena celkem
 • Kalkulace – aktualizace podbarvení při obnovení postupů
 • Obrobitelnost – oprava zobrazování přidaných obrobitelností
 • Pálení – přidán sloupec Čas broušení
 • Boční frézování – oprava načítání obrázků fréz
 • Frézování – přidán nový úkon Tvarové frézování pro výpočet frézování sražení a radiusů
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
15.1.2018 Verze 5.5.0

 • Kalkulace – přidán sloupec Cena celkem
 • Kalkulace – možnost skrývat sloupecPozice + Cena celkem
 • Obrobitelnost – oprava zobrazování přidaných obrobitelností
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
12.12.2017 Verze 6.2.2

 • Svařování – úprava zadávání svarů bez svařovací polohy a přídavného materiálu
 • Vrtání – přidána editace časů rýsování (tA + tB)
 • Oprava chybové hlášky při zadání vlastní operace
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
11.12.2017 Verze 6.2.1

 • Přidána možnost vytvářet a přidávat vlastní úkony do normotvorných modulů
 • Frézování drážky – možnost zadání větší šířky drážky
 • Frézování – nastavení maximálního průměru frézy dle stroje
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
4.12.2017 Verze 6.1.9 – 6.2.0

 • Kalkulace – přidána možnost ukládat předdefinované šablony
 • Frézování boku – možnost přidat více průměrů fréz
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.11.2017 Verze 6.1.8

 • Oprava chyby při otevírání uložených kalkulací
26.11.2017 Verze 6.1.7

 • Obrážení drážek – přidány volby šikmá drážka a neprůchozí drážka
 • Svařování dle parametrů – do spotřeby drátu započítán koeficient rozstřiku
 • Svařování dle parametrů – oprava prohozených koutových svarů a, z
 • Frézování drážky + obrážení drážky – přidána možnost zadat rozměr včetně tolerance
 • Přetahování úkonu do jiného okna stejného modulu – automatický přepočet koeficientů stroje
 • Oprava chyby otevírání uložených kalkulací modulů Profily a Řezání
 • Okno Otevřít – přidána volba “Zobrazit seznam včetně uložených obrázků”
 • Přídavky na broušení – lepší integrace s moduly broušení
 • Obrobitelnost – aktualizace koeficientů obrobitelnosti dle normy CNN 10 – 0 – I/II
 • Kalkulace – Seznam postupů – přidáno zobrazení obrázků
 • Kalkulace – Zadání kooperace – přidána možnost zadat vlastní kooperace vč. jednotky, ceny, celkové ceny
 • Kalkulace – Zadání kooperace – přidáno pole Cena celkem
 • Kalkulace – Zadání hutního materiálu – přidáno pole Cena celkem
 • Kalkulace – Zadání ostatního materiálu – přidána možnost zadat vlastní materiál vč. jednotky, ceny, celkové cenoy
 • Kalkulace – Zadání ostatního materiálu – přidáno pole Cena celkem
 • Kalkulace – vylepšení výpisu materiálu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.11.2017 Verze 6.1.4 – 6.1.6

 • Kalkulace – možnost nastavit podbarvení podle typu operace
 • Broušení po pálení – přidána editace a nastavení tBC času
 • Tryskání – přidána editace a nastavení tBC času
 • Plechy, Profily – při přetahování do kalkulace se vloží tBC čas pro broušení a tryskání
 • Oprava problému při úpravě vlastních normativů
 • Aktualizace agenta pro vzdálenou podporu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
31.10.2017 Verze 6.1.3

 • Řezání profilů – možnost nastavit pilu vč. řezných podmínek (posuv mm/s, čas najetí apod.)
 • Vrtání, řezání závitů – přidán úkon ‘Srazit hranu pro závit’
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.10.2017 Verze 6.1.2

 • Optimalizace řezání – tisk plánů vč. hlavičky
 • Kalkulace – přidán seznam postupů (vč. tisk a exportu)
 • Kalkulace – seřazení postupů (vzestupně, sestupně)
 • Kalkulace – postupy – přidána místní nabídka (přesunout na začátek, na konec)
 • Možnost uložit změny na otevřeném souboru z databáze program
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
29.9.2017 Verze 6.1.1

 • Automatické odhlášení z programu dle nastavené prodlevy (Ultimate verze)
 • Automatické přihlášení uživatele v doméně (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Zadání operace- možnost přepsat již existující šablony
 • Automatická záloha databáze – možnost zvolit složku pro zálohování
 • Přidáno nastavení zapisování aktivity do protokolu činností (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Možnost vyčištění protokolu činností (Ultimate a Ultimate Suite)
 • Kalkulace – tisk kalkulačního listu vč. hlavičky
 • Rychlejší kopírování kalkulací
 • Rychlejší načítání uložených kalkulací
 • Rychlejší načítání obsahu ze schránky
 • Svařování – přidána editace koeficientů (pracnost, manipulace, ohřev, uzavřené prostory)
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
11.9.2017 Verze 6.1.0

 • Přidána editace poměru délky a průměru L:D (pro soustružení dlouhých tenkých hřídelí)
 • Opravena chyba výpočtu obrážení drážek (při jiné obrobitelnosti než 14b)
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
5.9.2017 Verze 6.0.9

 • Pro moduly Soustružení, Karusel a Obráběcí centra – přidáno nastavení otáček naháněcího motoru + volba v zadání úkonu
 • Přidány trubky závitové běžné a trubky závitové zesílené
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
18.8.2017 Verze 6.0.8

 • Velké množství úprav, oprav a vylepšení
15.8.2017 Verze 6.0.7

 • Nový modul Vlastní moduly – možnost vytvářet vlastní moduly, operace a normativy – video-ukázka
 • Vlastní moduly – na ukázku přidán modul Zámečnické práce obsahující operace: Odjehlení po obrábění, Pálit sražení pro svar, Rovnání plechů, Ruční pálení, Vrtání ruční vrtačkou
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.7.2017 Verze 6.0.6

Nové moduly

 1. Tepelné zpracování
 2. Práškové lakování
 3. Nátěry, nástřiky
 4. Stříhání plechů
 5. Parametry strojů
 6. Obrážení drážek
 7. Pera těsná
 8. Doporučené díry pro šrouby
 9. Svařování dle parametrů (dle vzorců)

Kalkulace

 • výpočet na různé počty ks (dávek)
 • našeptávač
 • možnost vložení vlastní operace typu: výkon, hutní materiál (kg), hutní materiál (m), doprava (km), nátěr (m2)
 • přetahování do kalk. (zjednodušený text operace)
 • Zadání výkonu – možnost zadat vlastní sazbu
 • Zadání hutního materiálu – možnost zadat vlastní cenu (za kg nebo za metr)
 • Zadání dopravy – možnost zadat vlastní cenu (za km)
 • Zadání nátěru – možnost zadat vlastní sazbu
 • Hlavička postupu – přidána pozice

Všechny normotvorné moduly

 • vlastní úkony – u všech vlastních úkonů přidán TBC čas (vč. možnosti zadat záporný čas ke korekci)
 • přidána jednoduchá kalkulačka (pro výpočty z výkresů)
 • export do Excelu (všechny sloupce/viditelné)
 • editace úkonů – skrytí ostatních záložek
 • možnost zvětšit tabulku „Statistika úkonů
 • přidáno zobrazení grafu pro statistiku úkonů

Modul Soustružení

 • navrtávání středících důlků
 • soustr. nože – možnost nastavit řezné podmínky pro drsnost 0,8 a 0,4
 • nastavení poměru LD (dlouhé tenké hřídele)

Vrtání – nový úkon: Rýsování

Modul Svařování

 • nový způsob svařování Výpočty dle parametrů – vypočítá čas svařování dle vzorce, možno zadat libovolné parametry svaru a svařování (např. mezera, otupení a úhel, podávací rychlost drátu, % rozstřiku, hmotnost svarových vrstev apod.)
 • nová metoda – pod tavidlem (SAW)
 • délka svarů (na kus v dávce, na celkovou dávku)

Třískové obrábění

 • nože – nastavení výchozího nože pro klasiku a CNC
 • frézy – nastavení výchozí frézy pro klasiku a CNC
 • průměry fréz – nastavení výchozího průměru frézy pro klasiku a CNC
 • zobrazení nabídky změny výchozího nástroje (při změně druhu obrábění)
 • frézování otvorů HSC frézou – možnost zadat vlastní řezné podmínky

Modul Řezání + Profily – řezání pod úhlem

Optimalizace dělení

 • nový výstup – řezný plán
 • výpočet hmotnosti
 • výpočet plochy

Ostatní

 • Plechy – výpočet dle plochy a tloušťky (pokud znám jen plochu, materiál a tloušťku)
 • Plechy – výpočet dle hmotnosti. a tloušťky (pokud znám jen hmotnost a tloušťku, zejména pro hrubý odhad plochy pro lakování – zadá se váha svařence a průměrná tloušťka plechu)
 • Profily – trubky – nastavení výpočtu vč. vnitřní plochy (volitelně)
 • přidány další hustoty
 • přepracován panely nástrojů na Normování, Obrábění, Ostatní výpočty a Pomocné výpočty vč. nového rozložení modulů
 • Rychlé výpočty hmotnosti – dva způsoby (Dle ručního zadání a Dle výběru)
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Závity – propojení se soustružením závitů, přidána možnost skrýt/zobrazit náhledový obrázek, vylepšení tisku a exportu
 • Modul Závity – přidána volba Zobrazit jen přednostní závity (výchozí)
 • přidán sloupec cena (do některých modulů)
 • možnost změnit pořadí modulů v nastavení (pomocí přetahování)
 • přidány pomocné formuláře pro výpočet hmotnosti a plochy
 • možnost přidat odkaz na soubor (místo vložení)
 • nové varianty programu – Kompletní program, Optimalizace dělení, Svařování a Obrábění
 • aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
 • aktualizována knihovna EPPlus.dll
28.6.2017 Verze 5.4.6

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
29.5.2017 Verze 5.4.5

 • Modul Ohraňovací lisy – přidán výběr složitosti ohybu
 • Modul Ohýbačky – oprava chyby editace natavení stroje
 • Výpočet času řezání – přidána možnost vložení vlastního vzorce (výpočet přirážky na délku a váhu)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.5.2017 Verze 5.4.4

 • Modul Vysekávačky – automatický výpočet počtu ustavených tabulí
 • Modul Vysekávačky – oprava chyby editace natavení stroje
 • Modul Ohraňovací lisy – zobrazení jen aktivních strojů
 • Modul Ohýbačky – přidána možnost nastavit a editovat koeficient ohybu dle tloušťky materiálu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.4.2017 Verze 5.3.9 – 5.4.3

 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
3.3.2017 Verze 5.3.8

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.3.2017 Verze 4.4.2

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.2.2017 Verze 5.3.7

 • Pálení – přidána možnost definovat poměr tloušťky a průměru páleného otvoru (pro použití jiné rychlosti pálení)
 • Normotvorné moduly – přidána možnost vložení více souborů najednou
 • Přidána možnost načíst obrázek ze schránky
 • Podélné soustružení a vyvrtávání – změna výpočtu (místo středního průměru nyní počítá po třískách) pro přesnější výsledný čas
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.12017 Verze 5.3.6

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.1.2017 Verze 5.3.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování drážky a kapsování
 • Modul Kalkulace – přidána možnost generování celkové sestavy hutního materiálu, kooperací a dopravy
 • Vylepšení exportů do xlsx formátu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
7.1.2017 Verze 5.3.4

 • Vrtání – přidán automatický výběr vystružování při zadání tolerovaného rozměru
 • Frézy – opraven problém při nastavení výpočtu dle posuvu za mm/min.
 • Modul Kalkulace – opraven problém výpočtu bez přípravných tBC časů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.1.2017 Verze 5.3.1 + 5.3.2

 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro zkosení a zaoblení dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro úhly dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol – vylepšeno vkládání dat přes schránku video-ukázka
 • Editace normativů pálení – možnost výběrů časů pálení v min/m nebo m/min a času propalu v minutách nebo sekundách
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.12.2016 Verze 5.2.9 + 5.3.0

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.12.2016 Verze 4.4.1

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.11.2016 Verze 5.2.8

 • Modul Kalkulace – do výpočtu kalkulace přidáno nastavení ‘Zobrazit celkovou hmotnost hutního materiálu’ a ‘Zobrazit podrobný rozpis hutního materiálu’
 • Modul Klempířské díly – vlastní úkon – přidán TB čas
 • Normotvorné moduly – úprava úkonů ‘Příprava pracoviště’ a ‘Vlastní úkon’ pro možnost korigování času (zadání záporných časů)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
13.11.2016 Verze 5.2.6

 • Nový modul Měřící protokol – zadání seznamu rozměrů pro toleranční pole díry/hřídele a netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 2768 a ČSN EN ISO 13920
 • Modul Tolerance – přidáno zadání rozměru pro netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 13920
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při kopírování z modulu Řezání (při obnovení a editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
8.11.2016 Verze 5.2.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování rovinné plochy a boku
 • Modul Kalkulace – automatická aktualizace sazeb pracovišť při výpočtu kalkulace
 • Zrychlené načítání uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.11.2016 Verze 5.2.4

 • Moduly Profily, Plechy – přidána možnost hromadně kopírovat všechny úkony do kalkulace
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky vrtáku pro úkony vrtání a řezání závitů
 • Řezání závitů závitníkem – přidán Whitworthův závit
 • Způsoby pálení – přidána možnost nastavit výchozí materiál
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
24.10.2016 Verze 5.2.3 + 5.2.2

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
4.10.2016 Verze 5.2.1

 • Modul Optimalizace řezání – přidán export do šablony Řezací plán
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.9.2016 Verze 5.2.0

 • Modul Soustružení – úkon Upichování – přidána délka úpichu
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
20.9.2016 Verze 5.1.9

 • Modul Pálení – přidána možnost nastavit jiný čas pálení pro otvory a díry
 • Hromadné načítání profilů a plechů přes schránku – přidána možnost kopírování čísla výkresu (do sloupce Poznámka)
 • Oprava výpočtu kalkulace při přetahování z modulů u výběru “Všechny úkony (jednotlivě)
15.9.2016 Verze 5.1.8

 • Modul Soustružení – přidán nový úkon Upichování
 • Oprava načítání pálení z uložených kalkulací verze 4
 • Oprava výpočtu rozvinuté délky u profilu C
13.9.2016 Verze 5.1.7

 • Optimalizace (zrychlení) ukládání na načítání kalkulací obsahující obrázky
 • Oprava chyby načtení kalkulace při nestandardním nastavení formátu data v systému
13.9.2016 Verze 5.1.6

 • Moduly Řezání, Profily, Pálení a Plechy – přidána možnost načítat hromadně profily a plechy přes schránku – video-ukázka
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky u soustružení a vyvrtávání – video-ukázka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.9.2016 Verze 5.1.5

 • Přidán nový modul Hydraulické ohýbačky
 • Přidán nový modul Panelové ohýbání
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírování postupu do jiné kalkulace
 • Modul Ohyby – rozvinutá délka – rozdělení a přidání dalších typů ohybů (Profil L, U, Z, C, Ostrý úhel, Tupý úhel)
 • Modul Klempířské díly – přidána editace koeficientů dle délky ohybu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.9.2016 Verze 4.4.0

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
15.8.2016 Verze 5.1.4

 • Přidán nový modul Klempířské díly
 • Přidán nový modul Zakružení plechu
 • Moduly Horizontky, Frézování, Obráběcí centra – přidán nový úkon Frézování kotoučovou frézou (drážka nebo bok)
 • Přidány náhledové obrázky fréz vč. možnosti editace
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost kopírovat nástroje mezi moduly (v editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.7.2016 Verze 5.1.3

 • Modul Kalkulace – přidán export do kalkulačního postupu
 • Modul Kalkulace – přidán výběr editace operace (okno modulu, okno editace v kalkulaci)
 • Moduly třískového obrábění – přidána integrace s modulem Obrobitelnost (při výběru obrobitelnosti)
 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.7.2016 Verze 4.3.9

 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.6.2016 Verze 5.1.2

 • Oprava chybové hlášky při spuštění (jen Ultimate verze)
14.6.2016 Verze 5.1.1

 • Moduly Horizontky, Frézování – přidán nový úkon Frézování čela mezikruží
 • Moduly Soustružení, Karusel – přidán nový úkon Vnitřní soustružení kužele
 • Normotvorné moduly – přidán kód DV do záložky Kalkulace
 • Vylepšení tiskových sestav
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
6.6.2016 Verze 4.3.8

 • Přidána podpora pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.5.2016 Verze 5.1.0

 • Modul Optimalizace řezání – přidáno nastavení výpočtu na Minimální délka zbytku (výchozí) a Nejprve rozřezat kratší tyče
 • Modul Optimalizace řezání – přidána možnost výběru profilu, pily a obrobitelnosti pro výpočet času řezání
 • Modul Optimalizace řezání – přidána volba Počítat čas řezání profilu – ve výsledku zobrazí čas řezání
 • Modul Optimalizace řezání – aktualizována šablona pro export do xlsx
 • Modul Optimalizace řezání – výrazné navýšení rychlosti při generování kumulované sestavy nařezaných položek
 • Pravidelné automatické vytváření záloh databáze
 • Přidána podpora pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.5.2016 Verze 5.0.9

 • Modul Optimalizace řezání – přidán výstup s počtem kombinací řezání (kolikrát je potřeba daná kombinace nařezat)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.5.2016 Verze 5.0.8

 • Nové moduly (další moduly jsou v přípravě)
  • Broušení rotační vnější
  • Broušení rotační vnitřní
  • Broušení rovinných ploch
  • Vysekávačky
  • Výpočet základních tolerancí
  • Převod zlomků palce
  • Výpočty obrábění
 • Vylepšení normotvorných modulů
  • Nové zobrazení sloupců – viz místní nabídka (pravé tlačítko myši) na záhlaví sloupce
  • Nová záložka “Kalkulace” se statistikou úkonů a kalkulovanou cenou
  • Přidány kroky “Zpět” a “Znova
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Možnost přidat libovolný typ dokumentu vč. dwg (už ne jen pdf)
  • Přidána možnost zadat rozměr vč. tolerančního pole, nebo netolerovaného rozměru (f, m, c, v) s automatickým výpočtem tolerance
  • Zobrazení informace o úkonu
 • Změny u modulů třískového obrábění
  • Přidáno více sloupců (Řezná rychlost Vc, Ap, Max. ot., Poč. přejetí apod.)
  • Nový úkon “Soustružení kužele
  • Nový úkon “Kapsování
  • Nový úkon “Vyvrtávání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Vrtání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Frézování dle řezných podmínek
  • Soustružení čela – rozdělení na vnější a vnitřní
  • Přidáno tlačítko “i” – pro zobrazení řezných podmínek daného nástroje
  • Přidány obrázky pro upínání (některé způsoby)
  • Přidána možnost ukládat předdefinované šablony
 • Změny u modulu Kalkulace
  • Přímé zadávání úkonů přes normotvorné moduly
  • Editace operace v okně modulu
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Nová funkce “Načíst kalkulace z modulů
  • Nové funkce “Vypsat kooperace, hutní mat., ostatní mat, dopravu
  • Nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, výkresu a dokumentů
 • Další změny a vylepšení
  • Aktualizována databázová knihovna
  • Automatický převod databáze z verze 4 na verzi 5
  • Přidána automatická aktualizace programu
  • Zcela přepracován export do formátu xlsx (formát open xml) – lze otevřít jak v Excelu, tak OpenOffice i LibreOffice
  • Modul “Tolerance” – přidána tabulka tolerančního pole
  • Modul “Tolerance” – přidána možnost výpočtu dle zadání rozměru
  • Modul “Tolerance” – přidán výpočet mezních úchylek netolerovaných délkových rozměrů
  • Modul “Optimalizace řezání” – nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, obrázku a dokumentů
  • Modul “Výpočet hmotnosti” – přidán výběr způsobu pálení
  • Moduly “Plechy” a “Výpočet hmotnosti”  – automatický výběr materiálu dle způsobu pálení
  • Okno “Otevřít” – přidány sloupce Zákazník, Materiál, Rozměr A, B, C, D + výběr zobrazených sloupců přes místní nabídku na záhlaví
  • Nový stroj “Revolverový soustruh
  • Modul “Řezání” – automatické přidávání tB času při zadání více druhů profilů
  • Přidán nový způsob svařování “TIG – ruční (pr. wolframové elektrody 2,4 mm)
  • Velké množství dalších drobných vylepšení a úprav
9.5.2016 Verze 4.3.7

 • Modul Obrobitelnost – upraveno zadávání nových položek
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
28.4.2016 Verze 4.3.6

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen algoritmus výpočtu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.3.2016 Verze 4.3.5

 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost zvětšit náhledový obrázek
 • Moduly Pálení a Plechy – Pálení mezikruží – oprava času pálení při nezadání vnitřního průměru
9.3.2016 Verze 4.3.4

 • Moduly třískového obrábění – Řezání závitů – přidán výběr závitníku + úprava výpočtu
 • Moduly třískového obrábění – přidána editace závitníků
 • Modul Optimalizace řezání – export do Excelu – zrušena ochrana heslem
 • Modul Souřadnice – úprava tisku: Alternativa 1: zvětšení náhledového obrázku, Alternativa 2: přidán náhledový obrázek
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.2.2016 Verze 4.3.3

 • Modul Tolerance – oprava chybné aktualizace databáze tolerančních polí (od verze 4.3.0)
22.2.2016 Verze 4.3.2

 • Modul Technická knihovna přidána možnost přidat více souborů najednou
 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidána možnost nastavit křivku posuvu na otáčku vlastním vzorcem
 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidáno nastavení minimálního průměru vrtáku
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.2.2016 Verze 4.3.1

 • Modul Tolerance doplnění databáze o další toleranční pole
 • Moduly třískového obrábění – Editace strojů – přidána možnost odstranit stroj
 • Způsoby pálení – Editace – přidána možnost odstranit způsob pálení
 • Způsoby svařování – Editace – přidána možnost odstranit způsob svařování
 • Přidán nový stroj Karusel NC
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.1.2016 Verze 4.3.0

 • Modul Kalkulace přidána možnost nastavit režie na dopravu a kooperace, rozdělení režie materiálu na hutní a ostatní
 • Přidána možnost kopírovat text úkonu do schránky
 • Přidána možnost editace broušení svarů
 • Nová nápověda (formát chm)
 • Přidán odkaz na novou webovou nápovědu
 • Oprava chyby výpočtu času broušení svaru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
7.1.2016 Verze 4.2.9

 • Moduly třískového obrábění – u přidání/editace úkonu přidána možnost porovnání drsností
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.12.2015 Verze 4.2.8

 • Oprava chybové hlášky při otevření a uložení některých kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2015 Verze 4.2.7

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Modul Plechy + Profily oprava načtení uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2015 Verze 3.2.5

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2015 Verze 2.2.3

 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.11.2015 Verze 4.2.5

 • Modul Pálení – vylepšení zadávání
 • Modul svařování OK – oprava výpočtu pro polohy a svař. dráty
 • Přidáno nastavení uživatelského oprávnění pro editaci normativů (Jen Ultimate)
 • Přidáno nastavení Zobrazit uživateli jen jeho vlastní uložené kalkulace (Jen Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.11.2015 Verze 4.2.4

 • Nový formulář Uložené dokumenty pro přehlednější zobrazení všech uložených dokumentů v modulech
 • Vylepšen a přidán export do csv do více modulů
 • Přidán export ods (OpenOffice) formátu do více modulů
 • Pálení – u způsobu pálení přidána možnost povolit pálení více hořáky
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.11.2015 Verze 3.2.4

 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.11.2015 Verze 4.2.3

 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidáno nastavení maximálního průměru a maximální délky vrtání dle násobku průměru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.10.2015 Verze 4.2.2

 • Vylepšení editace položek
 • Oprava výpočtu kalkulace u dopravy, kooperace a materiálu ost. při nastavené měně Euro
 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
13.10.2015 Verze 4.2.1

 • Nový modul Výtěžnost plechu
 • Vylepšen a přidán export do csv do více modulů
 • Přidán export ods (OpenOffice) formátu do více modulů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.9.2015 Verze 4.2.0

 • Modul Plechy – přidáno pálení vodním paprskem pro ocel, nerez a hliník
 • Modul Pálení – přidáno pálení vodním paprskem pro ocel, nerez a hliník
 • Moduly třískového obrábění – oprava změny obrobitelnosti pro zadané úkony
 • Modul Pálení – oprava změny počtu hořáků pro zadané úkony
12.9.2015 Verze 4.1.9

 • Modul Svařování + Svařování OK – přidán nový způsob svařování TIG
 • Modul Stehování + Svařování OK – přidán nový úkon Stehování v přípravku
 • Modul Stehování + Svařování OK – přidán nový úkon Stehování plechů
 • Modul Stehování – přidán vlastní úkon
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.8.2015 Verze 4.1.8

 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost nastavit tB čas pro upnutí
 • Moduly třískového obrábění – nastavení stroje – přidána možnost nastavit tB čas pro výměnu nástroje
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost zobrazení sloupce tB
 • Modul Soustružení– úprava času obsluhy a měření u sražení (NC stroje)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.8.2015 Verze 3.2.3

 • Modul Soustružení– úprava času obsluhy a měření u sražení (NC stroje)
16.8.2015 Verze 4.1.7

 • Nový modul Přídavky na broušení
 • Modul Ohyby – přidána historie
 • Modul Uhlíkový ekvivalent – přidán export
 • Modul Teplota předehřevu – přidán export
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
10.8.2015 Verze 4.1.6

 • Přidán Export do ods (OpenOffice) formátu (některé moduly)
 • Přidán Export do csv (některé moduly)
 • Přidána možnost editace manipulace (modul Svařování OK)
 • Přidán nový úkon Příprava pracoviště pro moduly třískového obrábění
 • Modul Plechy pro způsoby pálení přidán koeficient broušení
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.7.2015 Verze 4.1.5

 • Optimalizace řezání – oprava zobrazení prázdné mřížky při otestování nejvhodnější délky
 • Editace pily – neukládal se koeficient směnového času
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.7.2015 Verze 4.1.4

 • Optimalizace řezání – přidána možnost otestovat nejvhodnější délku
 • Svařování OK – Broušení – přidány další broušené šířky (16, 20)
 • Vrtání – upraven algoritmus výpočtu posuvu na otáčku
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
24.6.2015 Verze 4.1.3

 • TPV výpočty – vylepšené vykreslování pásu karet
 • Pálení – oprava chyby při přidání nového způsobu pálení
 • Podélné soustružení + soustružení čela – úpravy výpočtu výkonu motoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
9.6.2015 Verze 4.1.2

 • Optimalizace řezání – rozšíření počtu položek
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Vylepšení přetahování pomocí metody táhni a pusť (Drag & Drop)
 • Kalkulace – přidána možnost vybrat větší množství operací
 • Závity – tučné zobrazení přednostních průměrů
 • Horizontky – přidána NC horizontka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
8.6.2015 Verze 3.2.2

 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.6.2015 Verze 4.1.1

 • Nastavení stroje – přidáno nastavení maximálních otáček
 • Moduly třískového obrábění – automatické přizpůsobení výpočtu dle maximálních otáček stroje
 • Soustružení zápichu – přidáno nastavení šířky zápichu
 • Uhlíkový ekvivalent – přidána možnost ukládání do historie
 • Teplota předehřevu – přidána možnost ukládání do historie
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.5.2015 Verze 4.1.0

 • Soustružení čela mezikruží – oprava chyby zadání úkonu
24.5.2015 Verze 4.0.9

 • Modul Kalkulace – přidán export do Excelu
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – okno Historie – přidán filtr, tisk a export do Excelu
 • Okno pro otevření uložených kalkulací – přidán filtr, tisk a export do Excelu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
10.5.2015 Verze 4.0.8

 • Změny “Pod kapotou”
  • Prostředí pro běh aplikací povýšeno na .NET framework 4.0
  • Nová knihovna ribbonu (pásu karet)
  • Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
  • Mřížka – lepší výkon, rychlejší překreslování
  • Export do Excelu, výrazné zrychlení, obrázky
 • Nové moduly
  • Ohraňovací lisy
  • Horizontky
  • Technická knihovna
  • Svařování OK
  • Uhlíkový ekvivalent
  • Teplota předehřevu
  • Porovnání drsností
  • Závity
  • Ohyby – rozvinutá délka
  • Ohýbání profilů
  • Obráběcí centra
 • Vylepšení
  • Pás karet – rozdělení více záložek (tři záložky pro moduly a dvě záložky pro editaci)
  • Pás karet – možnost přejmenovat záložky
  • Pás karet možnost měnit barevné témata (černé, modré, zelené, purpurové)
  • Pás karet – možnost nastavit dva styly: Office 2010 a Office 2013
  • Pás karet – možnost zobrazit / skrýt pás karet
  • Vylepšení grafického prostředí
  • Mřížka – zobrazení vodoznaku
  • Mřížka – přidán sloupec “Zahrnout do výpočtu”
  • Nové rozhraní modulů – tři záložky (Nastavení stroje, základní informace, Dokumenty/soubory)
  • Frézování – nový úkon vyvrtávání, zahloubení pro hl. šroubu
  • Frézování – nový úkon frézování otvorů HSC frézou
  • Převod tvrdostí – přidáno porovnání podle: HRA, HRD, HRE, HRF, HR51N, HR30N, HR54N, HR30T, Shore
  • Pálení – přidáno nastavení Kódu výkonu, Koeficientu směnového času, koeficientu výkonnosti
  • Pilky – přidáno nastavení Kódu výkonu, Koeficientu směnového času, koeficientu výkonnosti
  • Soustružení, Karusel – zápichy – rozdělení na vnitřní vnější
  • Kalkulace – přidána možnost vkládat obrázky
  • Svařování metoda MIG/MAG/CO2 rozdělení na ruční, ruční v přípravku a robot
  • Svařování – přidána možnost vybrat svař. polohu a druh přídavného materiálu
  • Přepracovány koeficienty obrobitelnosti vč. slovního popisu
  • Koeficienty obrobitelnosti – přidány další materiály (měď, hliník, plast, dřevo, pryž)
  • Řezání závitu – přidána volba “Neprůchozí závit”
  • Přetahování do Kalkulace – nová volba “vybraný úkon” a “všechny úkony”
  • Zadání úkonu – přidáno OK+Nový možnost vložit další nový úkon bez vrácení do hlavního okna modulu
  • Plechy, Pálení, Řezání, Profily – přidán vlastní úkon
  • Optimalizace řezání – seřazení nařezaných položek podle délky
  • Protokol činností (jen Ultimate verze)
  • Možnost přihlášení uživatelů pomocí doménového jména a hesla (jen Ultimate verze)
  • Možnost požadovat přihlášení při otevření programu (jen Ultimate verze)
  • Vylepšení zadávání hodnot
  • Zjednodušení zadávání čísel na klávesnicích (zejména u notebooků) – místo znaků +ěščřžýáíé se vpisují čísla 1234567890
  • Přidána možnost zálohovat databázi z prostření programu
 • Modul Technická knihovna
  • Barevné označení ocelí.pdf
  • Dosažitelná drsnost při obrábění.pdf
  • Hodnoty výrobních tolerancí pro netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768 (01 424).pdf
  • Nepředepsané geometrické tolarance.pdf
  • Použití ocelí.pdf
  • Doporučený vztah mezi drsností povrchu Ra a tolerančními stupni.pdf
  • Obrobitelnost – kategorie materiálů.pdf
19.4.2015 Verze 3.2.1

 • Modul Kalkulace – oprava chybové hlášky “Vstupní řetězec nemá správný formát” při výpočtu
 • Zvýšena maximální hodnota počtu kusů při zadávání ve formulářích
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.4.2015 Verze 3.2.0

 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava výpočtu času řezání
 • Modul Výpočty hmotnosti – text výsledku: zobrazovala se špatná délka profilu při nastavení “vč. ztráty prořezem”
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.3.2015 Verze 3.1.9

 • Modul Kalkulace – chybné zobrazení okna operace při nastavení dpi větší než 100%
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.2.2015 Verze 3.1.8

 • Modul Frézování – přidána Ježková fréza pro frézování boku
 • Modul Frézování – frézovat bok – oprava/úprava výpočtu času hlazení
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti– oprava chyby rozpoznávání výrazu pro výpočet
 • Výpočet vrtání u modulů Vrtání, Soustružení a Frézování – úprava výpočtu času posuvu
 • Editace Nastavení nože– oprava chyby při přejmenování
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
8.12.2014 Verze 3.1.7

 • Modul Frézování – nový úkon Frézování otvorů
 • Modul Frézování – nový úkon Vrtání
 • Editace Frézování – přidána editace vrtáků
 • Editace Upínání – možnost přidat vlastní způsoby
 • Editace Upínání – možnost přidat další hmonosti
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.11.2014 Verze 3.1.6

 • Modul Obrobitelnost – přidáno velké množství dalších materiálů včetně barevných a lehkých kovů, rozdělení dle typu materiálu
 • Modul Pálení a Plechy – přidána kontrola na tloušťky plechů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.10.2014 Verze 3.1.5

 • Modul Pálení – přidány další způsoby pálení laserem: nerez, nerez + folie, hliník, hliník + folie, hliník – slza, mosaz, mosaz + folie, pozink, zincor
 • Moduly Pálení a Plechy – přidán úkon “Ustavení plechu”
 • Modul Kalkulace – přidána možnost zobrazení sazby ve výpočtu
 • Modul Kalkulace – přidána možnost skrýt celkový součet
 • Editace fréz – možnost kopírovat frézu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.9.2014 Verze 3.1.4

 • Nový modul Řezání – výpočet spotřeby času pro řezání profilů (KR, TRKT, PLO, I, U, HEA apod.) na pilkách
 • Nový modul Pálení – výpočet spotřeby času pro pálení plechů
 • TPV výpočty – optimalizace tisku
 • TPV výpočty – vylepšení pásu karet
 • Modul Řezání a Profily – upraven výpočet času řezání
 • Vrtání – editace času odjehlení – oprava chyby při editaci
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.9.2014 Verze 3.1.3

 • Modul Souřadnice – přidán náhled na skutečné rozmístění otvorů
 • Modul Souřadnice – tisk včetně náhledu
 • Modul Souřadnice – další drobné úpravy
 • Modul Tolerance – přidána možnost načíst historii zpět do formuláře
6.9.2014 Verze 2.2.2

 • Modul Souřadnice – přidán náhled na skutečné rozmístění otvorů
 • Modul Souřadnice – další drobné úpravy
14.8.2014 Verze 3.1.2

 • Modul Kalkulace – třídění postupů pomocí metody táhni a pusť (drag&drop)
 • Editace fréz – úpravy, opravy a vylepšení editace (Pro, Ultimate)
 • Modul Kalkulace – kopírování úkonů vč. poznámky
 • Modul Kalkulace – přidán výpočet ceny za ks
 • Přidán profil TR4HR-O (DIN 59410)
 • Přidán profil TR4HR-Č (DIN 59410)
 • Profil Jekl 2 přejmenován na Jekl (ČSN 42 5720)
 • Profil Jekl přejmenován na Jekl (ČSN 42 6935-6)
 • Profil Jekl (ČSN 42 5720)- doplněny další rozměry
 • Další drobné úpravy
4.8.2014 Verze 3.1.1

 • Modul Kalkulace – třídění postupů pomocí metody táhni a pusť (drag&drop)
 • Modul Kalkulace – kopírování operací mezi postupy pomocí metody táhni a pusť (drag&drop)
 • Modul Kalkulace – oprava chyby hmotnosti profilu při přetahování z modulu Profily (jen u více ks)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
31.7.2014 Verze 3.1.0

 • Nový modul – Obrobitelnost+ Výpočet obrobitelnosti oceli a jeho slitin podle mechanických vlastností a chemického složení
 • Nový modul – Doporučené průměry vrtáků
 • TPV výpočty – úprava GUI – rozdělení modulů na dva panely vč. možnosti nastavení
 • TPV výpočty – úprava menu v modulech
 • TPV výpočty – optimalizace tisku
 • Modul Frézování, Soustružení, Vrtání a Karusel – přidána kontrola výkonu motoru (Pro, Ultimate)
 • Modul Frézování, Soustružení, Vrtání a Karusel – přidáno nastavení výkonu motoru stroje a kódu výkonu (Pro, Ultimate)
 • Modul Frézování – přidán sloupec Počet třísek
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava chyby výpočtu mezikruží při prohození vnějšího a vnitřního průměru
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidán tisk a náhled
 • TPV výpočty – aktualizace nápovědy
 • TPV výpočty – aktualizace příručky k programu (Pro, Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.6.2014 Verze 3.0.8

 • TPV výpočty – přidán odkaz na on-line fórum
 • TPV výpočty – vylepšené chování oken
 • TPV výpočty – oprava hlášky o zastaralé verzi programu (jen Ultimate verze)
 • Modul Pálení – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Profily – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Kalkulace – automatické číslování operací
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při třídění
 • Modul Frézování – přidána editace časů pro upínání (Pro, Ultimate)
 • Vylepšený způsob přihlašování a editace (jen Ultimate verze)
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
16.6.2014 Verze 3.0.7

 • Modul Optimalizace řezání – přidáno nastavení Minimální zbytek
 • Modul Pálení – přidány normativy pro pálení plazmou
 • Modul Kalkulace – přidána možnost volby výpočtu kalkulace včetně nebo bez přípravných časů (tBC)
 • Modul Kalkulace – přidán odkaz na video – ukázka výpočtu kalkulace s pomocí modulů Pálení plechů a Frézování
 • TPV výpočty – nové okno Otevřít pro přímé otevření uložených modulů
 • TPV výpočty – Přidána ruční kontrola aktualizace programu
 • Úprava instalátoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.5.2014 Verze 3.0.5

 • Modul Kalkulace – dopracování (dodělány exporty, tisky apod.)
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírovat úkony z modulů pomocí metody “Táhni a pusť” (Drag and Drop)
 • Modul Frézování – úpravy výpočtu výkonu motoru pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Soustružení – přidán výpočet výkonu motoru (kW) – pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Karusel – přidán výpočet výkonu motoru (kW) – pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Vrtání – přidán výpočet výkonu motoru (kW) – pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Frézování – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • Modul Soustružení – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • Modul Karusel – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • Modul Vrtání – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • TPV výpočty – aktualizace nápovědy
 • TPV výpočty – aktualizace příručky k programu (Pro, Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.5.2014 Verze 3.0.4

 • TPV výpočty – přidána nápověda pro verzi 3
 • TPV výpočty – přidán odkaz na příručku k programu pro verzi 3
 • Modul Vrtání – oprava chyby výpočtu času obsluhy a měření
 • Další drobné úpravy
16.4.2014 Verze 3.0.3

 • TPV výpočty – vylepšené grafické rozhraní
 • TPV výpočty – nastavení zobrazení/skrytí modulů
 • TPV výpočty – vylepšení kopírování metodou drag&drop
 • Nový modul Kalkulace (v přípravě)
 • Nový modul Frézování
 • Nový modul Karusel
 • Modul Výpočty hmotnosti – přidána historie výpočtů
 • Modul Výpočty hmotnosti – přidány nápovědné obrázky
 • Modul Svařování – přidáno polohovadlo
 • Modul Soustružení – přidána možnost nastavení řezné rychlosti pro každý povrch zvlášť
 • Modul Soustružení – přidáno možnost nastavit dvě hladící třísky
 • Modul Soustružení – přidána možnost výběru z více typů vrtáků
 • Modul Soustružení – nastavení stroje: pro každý typ stroje lze nastavit různé koeficienty
 • Modul Soustružení – nové sloupce: čas obsluhy a strojní čas
 • Modul Soustružení – možnost rozdělit úkony vrtání, vyhrubování a vystružování
 • Modul Soustružení – přidán vlastní úkon
 • Modul Soustružení – optimalizace obslužných časů pro přesnější výpočet
 • Modul Vrtání – přidána možnost výběru z více typů vrtáků
 • Modul Vrtání – nastavení stroje: pro každý typ stroje lze nastavit různé koeficienty
 • Modul Vrtání – nové sloupce: čas obsluhy a strojní čas
 • Modul Vrtání – možnost rozdělit úkony vrtání, vyhrubování a vystružování
 • Modul Vrtání – přidán vlastní úkon
 • Modul Vrtání – optimalizace obslužných časů pro přesnější výpočet
 • Modul Profily – přidány nápovědné obrázky
 • Editace profilů – možnost přidat vlastní obrázky
 • Modul Optimalizace řezání – rozšíření počtu položek
 • Modul Optimalizace řezání – vylepšení vkládání ze schránky
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
5.1.2014 Verze 2.2.1

 • Modul Tolerance – přidán Tisk a Náhled
 • Modul  Optimalizace řezání – drobné úpravy a vylepšení
 • Moduly Svařování, Soustružení a Vrtání – přidány nápovědné obrázky
 • Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidána historie výpočtů
 • Modul Tolerance – přidána historie
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.12.2013 Verze 2.2.0

 • Modul Soustružení – přidán úkon Sražení hrany (úkos a rádius)
 • Modul Optimalizace řezání – přepracován a vylepšen algoritmus výpočtu
 • Modul Optimalizace řezání – přidány celkové počty a délky kusů (pro tabulky Co chci nařezat, Z jakého materiálu a Výsledek)
 • Vylepšen export do Excelu
 • Vylepšen tisk
 • Další drobné úpravy a vylepšení (místní nabídka, nápověda, online příručka apod.)
11.11.2013 Verze 2.1.9

 • Modul Pálení – přidán propal
 • Moduly Soustružení, Vrtání, Pálení, Profily, Svařování a Stehování – úprava sloupců Kopírovat, Editovat a Odstranit
 • Moduly Soustružení, Vrtání, Pálení, Profily, Svařování a Stehování – vylepšení přesouvání a kopírování operací pomocí medoty táhni a pusť (Drag & Drop)
 • Moduly Soustružení, Vrtání, Pálení, Profily, Svařování a Stehování – oprava chyby při ukládání celkových součtů
 • Moduly Soustružení, Vrtání – změna obrobitelnosti – přidán formulář s výběrem akce
 • Modul Pálení – změna počtu hořáků – přidán formulář s výběrem akce
 • Modul Výpočet hmotnosti – úprava výpočtu hmotnosti plechu při nastavení propalu
 • Přidána editace koeficientů pro řezání trubek
 • Změny v pásu karet
 • Další drobné úpravy
6.10.2013 Verze 2.1.8

 • Modul Svařování – přidány další typy svarů (I, K, X)
 • Modul Svařování – přidán další způsob – Svařování obalenou elektrodou
 • Modul Tolerance – přidána možnost vybrat doporučené uložení
 • Okno pro otevření uložené kalkulace – přidán filtr
 • Editace soustružení – přidáno nastavení časů obsluhy a měření (tA101) vrtání
 • Výpočty hmotnosti – oprava chyby menu
 • Výpočty hmotnosti – přidán náhled před tiskem
 • Další drobné úpravy
29.8.2013 Verze 2.1.7

 • Nový modul Stehování
 • Editace stehování
 • Editace normativů pro odjehlení po vrtání
 • Aktualizace nápovědy
 • Přidána příručka (online)
18.8.2013 Verze 2.1.6

 • Modul Pálení – přidány normativy pro pálení laserem
 • Modul Pálení – oprava chybného výpočtu hmotnosti mezikruží
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava chybného výpočtu hmotnosti mezikruží
 • Editace soustružení – přidáno nastavení koeficientů pro směnový čas, čas dávky, řezné rychlosti pro řezání závitů, vroubkování apod.
 • Editace soustružení – přidáno nastavení časů obsluhy a měření (tA101)
 • Modul Soustružení – optimalizován výpočet času obsluhy a měření
 • Aktualizace nápovědy
 • Další drobné úpravy
6.8.2013 Verze 2.1.5

 • Modul Svařování – přidáno nastavení výpočtu pro svislé a krátké svary
 • Modul Svařování – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Svařování – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Svařování – přidán sloupec poznámka
 • Modul Soustružení – přidán výpočet vroubkování
 • Modul Soustružení – přidán sloupec poznámka
 • Modul Vrtání – přidán sloupec poznámka
 • Modul Pálení plechů – přidán sloupec poznámka
 • Modul Profily – přidán sloupec poznámka
 • Další drobné úpravy
18.7.2013 Verze 2.1.4

 • Hlavní okno – optimalizace grafického rozhraní vč. nové verze pásu karet
 • Hlavní okno – seznam otevřených oken v záložce
 • Hlavní okno – přidáno dialogové okno nastavení
 • Sjednocení grafického rozhraní všech modulů
 • Možnost nastavení výchozích hodnot rozbalovacích seznamů
 • Přidány slovní koeficienty obrobitelnosti (Ocel tř. 11,12; Ocel do tř. 19; Barevné kovy, litina; Plast)
 • Modul Převod tvrdosti – přidán tisk a náhled
 • Modul Svařování – přidána možnost přímého tisku
 • Výpočty hmotnosti – přidán náhled
 • Přidána první verze nápovědy
 • Další drobné úpravy
28.6.2013 Verze 2.1.3

 • Nový modul Profily – výpočet času řezání, tryskání, nátěrové plochy a hmotnosti profilů vč. možnosti ukládat, tisknout a exportovat data
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava výpočtu nátěrové plochy (při výpočtu délky)
 • Modul Soustružení – přidán výpočet soustružení čela mezikruží
 • Modul Soustružení – přidán výpočet vrtání včetně vyhrubování a vystružování
 • Uložit zadané hodnoty – chyba uložení u Lite verze
 • Velké množství dalších drobných úprav a oprav
6.6.2013 Verze 2.1.2

 • Editace soustružení – opravy chyby při založení nového nože
5.6.2013 Verze 2.1.1

 • Modul Pálení – oprava chyby při opětovném uložení zadaných hodnot (aktualizaci)
 • Uložit zadané hodnoty – oprava občasné hlášky při uložení (na 64-systémech)
4.6.2013 Verze 2.1.0

 • Modul Pálení – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Pálení – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Pálení – přidána možnost přímého tisku
 • Modul Pálení – přidány volba “Materiál” a “Tryskání”
 • Modul Pálení – přidán výpočet pro čas tryskání, broušení, nátěrovou plochu a hmotnost
 • Modul Pálení – oprava špatného výpočtu u drážky a obvodu
 • Modul Vrtání – oprava chyby přepočtu při kopírování metodou Drag&Drop
 • Modul Soustružení – oprava chyby přepočtu při kopírování metodou Drag&Drop
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava popisu při výpočtu délky profilů
 • Další drobné úpravy
30.5.2013 Verze 2.0.9

 • Nový modul – Optimalizace řezání tyčového materiálu
 • Další drobné úpravy
15.5.2013 Verze 2.0.8

 • Modul Soustružení – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Soustružení – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Soustružení – přidána možnost přímého tisku
 • Modul Soustružení – přidána volba Soustruh NC
 • Modul Vrtání – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Vrtání – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Vrtání – přidána možnost přímého tisku
 • Upínání pro soustružení – možnost editace časů
 • Upínání pro vrtání – možnost editace časů
 • Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Další drobné úpravy
10.5.2013 Verze 2.0.7

 • Vylepšení modulu Soustružení (přidán směnový čas, čas dávky apod.)
 • Výpočty hmotnosti – přidán export do Excelu
 • Svařování – přidán export do Excelu
 • Hledání norem spojovacího materiálu – přidán export do Excelu
 • Hledání norem hutního materiálu – přidán export do Excelu
 • Obrobitelnost – přidán export do Excelu
 • Soustružení – přidán export do Excelu
 • Vrtání – přidán export do Excelu
 • Pálení plechů – přidán export do Excelu
 • Převod tvrdosti – přidán export do Excelu
 • Další drobné úpravy

 

18.4.2013 Verze 2.0.6

 • Vylepšení modulu Vrtání (přidán směnový čas, čas dávky, zjednodušení zadávání, optimalizace výpočtu, přidáno nastavení pro rýsování, jeřáb, radiální vrtačku apod.)
 • Editace vrtání – přidáno nastavení koeficientů pro směnový čas, čas dávky, čas jeřábu, ofuk, najetí, Tmo, čas rýsování apod.
 • Editace soustružení – upraveno a zjednodušeno zadávání vnitřního soustružení (posuv a tříska)
 • Normy ocelí – rozšíření a přidání dalších položek + přidáno porovnání norem AFNOR (Francie), UNI (Itálie), JIS (Japonsko), PN (Polsko), ONORM (Rakousko), GOST (Rusko), SS (Švédsko), BS (VB), AISI/SAE (USA), GB (Čína)
 • Přepracován a vylepšen tisk
 • Soustružení – oprava chybného výpočtu vnitřního soustružení
 • Další drobné úpravy

 

20.3.2013 Verze 2.0.5

 • Přidána Editace vrtání
 • Přidána Editace soustružení
 • Vrtání – oprava chyby výpočtu “Zahlubování otvorů”
 • Další drobné úpravy
3.3.2013 Zprovoznění stránek programu TPV výpočtyVerze programu TPV výpočty 2.0.4
Hlavní změny:

 • Samostatný program bez závislosti na Excelu.
 • Nový modul Rychlé výpočty hmotnosti
 • Nový modul Soustružení
 • Nový modul Vrtání
 • Nový modul Pálení plechů
 • Nový modul Převod tvrdosti
 • Výpočty svařování – přidán výběr způsobu svařování
 • Normy ocelí – přidáno zobrazení obrobitelnosti
 • Obrobitelnost – přidána možnost hledání podle pevnosti, tvrdosti a stavu materiálu
 • Přímé spouštění modulů programů
 • Automatická kontrola aktualizací
 • Síťová verze – možnost práce nad jednou databází neomezenému počtu uživatelů
 • Administrace a uživatelská oprávnění
 • Velké množství dalších drobných úprav

 

 

2 Comments

 1. Dobry den. CHcel by som sa informovat kolko by stal modul na palenie plazmou. dakujem. s pozdravom Peter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *