TPV výpočty – novinky

19.4.2017 Verze 5.3.9 – 5.4.3

 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
3.3.2017 Verze 5.3.8

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.3.2017 Verze 4.4.2

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.2.2017 Verze 5.3.7

 • Pálení – přidána možnost definovat poměr tloušťky a průměru páleného otvoru (pro použití jiné rychlosti pálení)
 • Normotvorné moduly – přidána možnost vložení více souborů najednou
 • Přidána možnost načíst obrázek ze schránky
 • Podélné soustružení a vyvrtávání – změna výpočtu (místo středního průměru nyní počítá po třískách) pro přesnější výsledný čas
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.12017 Verze 5.3.6

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.1.2017 Verze 5.3.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování drážky a kapsování
 • Modul Kalkulace – přidána možnost generování celkové sestavy hutního materiálu, kooperací a dopravy
 • Vylepšení exportů do xlsx formátu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
7.1.2017 Verze 5.3.4

 • Vrtání – přidán automatický výběr vystružování při zadání tolerovaného rozměru
 • Frézy – opraven problém při nastavení výpočtu dle posuvu za mm/min.
 • Modul Kalkulace – opraven problém výpočtu bez přípravných tBC časů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.1.2017 Verze 5.3.1 + 5.3.2

 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro zkosení a zaoblení dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol a Tolerance – přidáno zadání pro úhly dle ČSN EN ISO 2768-1
 • Modul Měřící protokol – vylepšeno vkládání dat přes schránku video-ukázka
 • Editace normativů pálení – možnost výběrů časů pálení v min/m nebo m/min a času propalu v minutách nebo sekundách
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.12.2016 Verze 5.2.9 + 5.3.0

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.12.2016 Verze 4.4.1

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.11.2016 Verze 5.2.8

 • Modul Kalkulace – do výpočtu kalkulace přidáno nastavení ‘Zobrazit celkovou hmotnost hutního materiálu’ a ‘Zobrazit podrobný rozpis hutního materiálu’
 • Modul Klempířské díly – vlastní úkon – přidán TB čas
 • Normotvorné moduly – úprava úkonů ‘Příprava pracoviště’ a ‘Vlastní úkon’ pro možnost korigování času (zadání záporných časů)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
13.11.2016 Verze 5.2.6

 • Nový modul Měřící protokol – zadání seznamu rozměrů pro toleranční pole díry/hřídele a netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 2768 a ČSN EN ISO 13920
 • Modul Tolerance – přidáno zadání rozměru pro netolerované rozměry dle ČSN EN ISO 13920
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při kopírování z modulu Řezání (při obnovení a editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
8.11.2016 Verze 5.2.5

 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky pro frézování rovinné plochy a boku
 • Modul Kalkulace – automatická aktualizace sazeb pracovišť při výpočtu kalkulace
 • Zrychlené načítání uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.11.2016 Verze 5.2.4

 • Moduly Profily, Plechy – přidána možnost hromadně kopírovat všechny úkony do kalkulace
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky vrtáku pro úkony vrtání a řezání závitů
 • Řezání závitů závitníkem – přidán Whitworthův závit
 • Způsoby pálení – přidána možnost nastavit výchozí materiál
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
24.10.2016 Verze 5.2.3 + 5.2.2

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
4.10.2016 Verze 5.2.1

 • Modul Optimalizace řezání – přidán export do šablony Řezací plán
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.9.2016 Verze 5.2.0

 • Modul Soustružení – úkon Upichování – přidána délka úpichu
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení
20.9.2016 Verze 5.1.9

 • Modul Pálení – přidána možnost nastavit jiný čas pálení pro otvory a díry
 • Hromadné načítání profilů a plechů přes schránku – přidána možnost kopírování čísla výkresu (do sloupce Poznámka)
 • Oprava výpočtu kalkulace při přetahování z modulů u výběru “Všechny úkony (jednotlivě)
15.9.2016 Verze 5.1.8

 • Modul Soustružení – přidán nový úkon Upichování
 • Oprava načítání pálení z uložených kalkulací verze 4
 • Oprava výpočtu rozvinuté délky u profilu C
13.9.2016 Verze 5.1.7

 • Optimalizace (zrychlení) ukládání na načítání kalkulací obsahující obrázky
 • Oprava chyby načtení kalkulace při nestandardním nastavení formátu data v systému
13.9.2016 Verze 5.1.6

 • Moduly Řezání, Profily, Pálení a Plechy – přidána možnost načítat hromadně profily a plechy přes schránku – video-ukázka
 • Přidána možnost zadat vlastní řezné podmínky u soustružení a vyvrtávání – video-ukázka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.9.2016 Verze 5.1.5

 • Přidán nový modul Hydraulické ohýbačky
 • Přidán nový modul Panelové ohýbání
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírování postupu do jiné kalkulace
 • Modul Ohyby – rozvinutá délka – rozdělení a přidání dalších typů ohybů (Profil L, U, Z, C, Ostrý úhel, Tupý úhel)
 • Modul Klempířské díly – přidána editace koeficientů dle délky ohybu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
2.9.2016 Verze 4.4.0

 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
15.8.2016 Verze 5.1.4

 • Přidán nový modul Klempířské díly
 • Přidán nový modul Zakružení plechu
 • Moduly Horizontky, Frézování, Obráběcí centra – přidán nový úkon Frézování kotoučovou frézou (drážka nebo bok)
 • Přidány náhledové obrázky fréz vč. možnosti editace
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost kopírovat nástroje mezi moduly (v editaci)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.7.2016 Verze 5.1.3

 • Modul Kalkulace – přidán export do kalkulačního postupu
 • Modul Kalkulace – přidán výběr editace operace (okno modulu, okno editace v kalkulaci)
 • Moduly třískového obrábění – přidána integrace s modulem Obrobitelnost (při výběru obrobitelnosti)
 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.7.2016 Verze 4.3.9

 • Úpravy a vylepšení v modulu Závity
 • Vylepšení podpory pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.6.2016 Verze 5.1.2

 • Oprava chybové hlášky při spuštění (jen Ultimate verze)
14.6.2016 Verze 5.1.1

 • Moduly Horizontky, Frézování – přidán nový úkon Frézování čela mezikruží
 • Moduly Soustružení, Karusel – přidán nový úkon Vnitřní soustružení kužele
 • Normotvorné moduly – přidán kód DV do záložky Kalkulace
 • Vylepšení tiskových sestav
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
6.6.2016 Verze 4.3.8

 • Přidána podpora pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.5.2016 Verze 5.1.0

 • Modul Optimalizace řezání – přidáno nastavení výpočtu na Minimální délka zbytku (výchozí) a Nejprve rozřezat kratší tyče
 • Modul Optimalizace řezání – přidána možnost výběru profilu, pily a obrobitelnosti pro výpočet času řezání
 • Modul Optimalizace řezání – přidána volba Počítat čas řezání profilu – ve výsledku zobrazí čas řezání
 • Modul Optimalizace řezání – aktualizována šablona pro export do xlsx
 • Modul Optimalizace řezání – výrazné navýšení rychlosti při generování kumulované sestavy nařezaných položek
 • Pravidelné automatické vytváření záloh databáze
 • Přidána podpora pro vzdálenu pomoc
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.5.2016 Verze 5.0.9

 • Modul Optimalizace řezání – přidán výstup s počtem kombinací řezání (kolikrát je potřeba daná kombinace nařezat)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
11.5.2016 Verze 5.0.8

 • Nové moduly (další moduly jsou v přípravě)
  • Broušení rotační vnější
  • Broušení rotační vnitřní
  • Broušení rovinných ploch
  • Vysekávačky
  • Výpočet základních tolerancí
  • Převod zlomků palce
  • Výpočty obrábění
 • Vylepšení normotvorných modulů
  • Nové zobrazení sloupců – viz místní nabídka (pravé tlačítko myši) na záhlaví sloupce
  • Nová záložka “Kalkulace” se statistikou úkonů a kalkulovanou cenou
  • Přidány kroky “Zpět” a “Znova
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Možnost přidat libovolný typ dokumentu vč. dwg (už ne jen pdf)
  • Přidána možnost zadat rozměr vč. tolerančního pole, nebo netolerovaného rozměru (f, m, c, v) s automatickým výpočtem tolerance
  • Zobrazení informace o úkonu
 • Změny u modulů třískového obrábění
  • Přidáno více sloupců (Řezná rychlost Vc, Ap, Max. ot., Poč. přejetí apod.)
  • Nový úkon “Soustružení kužele
  • Nový úkon “Kapsování
  • Nový úkon “Vyvrtávání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Vrtání dle řezných podmínek
  • Nový úkon “Frézování dle řezných podmínek
  • Soustružení čela – rozdělení na vnější a vnitřní
  • Přidáno tlačítko “i” – pro zobrazení řezných podmínek daného nástroje
  • Přidány obrázky pro upínání (některé způsoby)
  • Přidána možnost ukládat předdefinované šablony
 • Změny u modulu Kalkulace
  • Přímé zadávání úkonů přes normotvorné moduly
  • Editace operace v okně modulu
  • Přidána položka “Naposledy otevřené
  • Nová funkce “Načíst kalkulace z modulů
  • Nové funkce “Vypsat kooperace, hutní mat., ostatní mat, dopravu
  • Nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, výkresu a dokumentů
 • Další změny a vylepšení
  • Aktualizována databázová knihovna
  • Automatický převod databáze z verze 4 na verzi 5
  • Přidána automatická aktualizace programu
  • Zcela přepracován export do formátu xlsx (formát open xml) – lze otevřít jak v Excelu, tak OpenOffice i LibreOffice
  • Modul “Tolerance” – přidána tabulka tolerančního pole
  • Modul “Tolerance” – přidána možnost výpočtu dle zadání rozměru
  • Modul “Tolerance” – přidán výpočet mezních úchylek netolerovaných délkových rozměrů
  • Modul “Optimalizace řezání” – nová záložka “Hlavička” pro zadání informací, obrázku a dokumentů
  • Modul “Výpočet hmotnosti” – přidán výběr způsobu pálení
  • Moduly “Plechy” a “Výpočet hmotnosti”  – automatický výběr materiálu dle způsobu pálení
  • Okno “Otevřít” – přidány sloupce Zákazník, Materiál, Rozměr A, B, C, D + výběr zobrazených sloupců přes místní nabídku na záhlaví
  • Nový stroj “Revolverový soustruh
  • Modul “Řezání” – automatické přidávání tB času při zadání více druhů profilů
  • Přidán nový způsob svařování “TIG – ruční (pr. wolframové elektrody 2,4 mm)
  • Velké množství dalších drobných vylepšení a úprav
9.5.2016 Verze 4.3.7

 • Modul Obrobitelnost – upraveno zadávání nových položek
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
28.4.2016 Verze 4.3.6

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen algoritmus výpočtu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.3.2016 Verze 4.3.5

 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost zvětšit náhledový obrázek
 • Moduly Pálení a Plechy – Pálení mezikruží – oprava času pálení při nezadání vnitřního průměru
9.3.2016 Verze 4.3.4

 • Moduly třískového obrábění – Řezání závitů – přidán výběr závitníku + úprava výpočtu
 • Moduly třískového obrábění – přidána editace závitníků
 • Modul Optimalizace řezání – export do Excelu – zrušena ochrana heslem
 • Modul Souřadnice – úprava tisku: Alternativa 1: zvětšení náhledového obrázku, Alternativa 2: přidán náhledový obrázek
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.2.2016 Verze 4.3.3

 • Modul Tolerance – oprava chybné aktualizace databáze tolerančních polí (od verze 4.3.0)
22.2.2016 Verze 4.3.2

 • Modul Technická knihovna přidána možnost přidat více souborů najednou
 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidána možnost nastavit křivku posuvu na otáčku vlastním vzorcem
 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidáno nastavení minimálního průměru vrtáku
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.2.2016 Verze 4.3.1

 • Modul Tolerance doplnění databáze o další toleranční pole
 • Moduly třískového obrábění – Editace strojů – přidána možnost odstranit stroj
 • Způsoby pálení – Editace – přidána možnost odstranit způsob pálení
 • Způsoby svařování – Editace – přidána možnost odstranit způsob svařování
 • Přidán nový stroj Karusel NC
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.1.2016 Verze 4.3.0

 • Modul Kalkulace přidána možnost nastavit režie na dopravu a kooperace, rozdělení režie materiálu na hutní a ostatní
 • Přidána možnost kopírovat text úkonu do schránky
 • Přidána možnost editace broušení svarů
 • Nová nápověda (formát chm)
 • Přidán odkaz na novou webovou nápovědu
 • Oprava chyby výpočtu času broušení svaru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
7.1.2016 Verze 4.2.9

 • Moduly třískového obrábění – u přidání/editace úkonu přidána možnost porovnání drsností
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
16.12.2015 Verze 4.2.8

 • Oprava chybové hlášky při otevření a uložení některých kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2015 Verze 4.2.7

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Modul Plechy + Profily oprava načtení uložených kalkulací
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2015 Verze 3.2.5

 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.12.2015 Verze 2.2.3

 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Modul Optimalizace řezání – vylepšen export do Excelu
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.11.2015 Verze 4.2.5

 • Modul Pálení – vylepšení zadávání
 • Modul svařování OK – oprava výpočtu pro polohy a svař. dráty
 • Přidáno nastavení uživatelského oprávnění pro editaci normativů (Jen Ultimate)
 • Přidáno nastavení Zobrazit uživateli jen jeho vlastní uložené kalkulace (Jen Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.11.2015 Verze 4.2.4

 • Nový formulář Uložené dokumenty pro přehlednější zobrazení všech uložených dokumentů v modulech
 • Vylepšen a přidán export do csv do více modulů
 • Přidán export ods (OpenOffice) formátu do více modulů
 • Pálení – u způsobu pálení přidána možnost povolit pálení více hořáky
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.11.2015 Verze 3.2.4

 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.11.2015 Verze 4.2.3

 • Moduly třískového obrábění – Vrtáky – přidáno nastavení maximálního průměru a maximální délky vrtání dle násobku průměru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.10.2015 Verze 4.2.2

 • Vylepšení editace položek
 • Oprava výpočtu kalkulace u dopravy, kooperace a materiálu ost. při nastavené měně Euro
 • Úprava/vylepšení instalátoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
13.10.2015 Verze 4.2.1

 • Nový modul Výtěžnost plechu
 • Vylepšen a přidán export do csv do více modulů
 • Přidán export ods (OpenOffice) formátu do více modulů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.9.2015 Verze 4.2.0

 • Modul Plechy – přidáno pálení vodním paprskem pro ocel, nerez a hliník
 • Modul Pálení – přidáno pálení vodním paprskem pro ocel, nerez a hliník
 • Moduly třískového obrábění – oprava změny obrobitelnosti pro zadané úkony
 • Modul Pálení – oprava změny počtu hořáků pro zadané úkony
12.9.2015 Verze 4.1.9

 • Modul Svařování + Svařování OK – přidán nový způsob svařování TIG
 • Modul Stehování + Svařování OK – přidán nový úkon Stehování v přípravku
 • Modul Stehování + Svařování OK – přidán nový úkon Stehování plechů
 • Modul Stehování – přidán vlastní úkon
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.8.2015 Verze 4.1.8

 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost nastavit tB čas pro upnutí
 • Moduly třískového obrábění – nastavení stroje – přidána možnost nastavit tB čas pro výměnu nástroje
 • Moduly třískového obrábění – přidána možnost zobrazení sloupce tB
 • Modul Soustružení– úprava času obsluhy a měření u sražení (NC stroje)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.8.2015 Verze 3.2.3

 • Modul Soustružení– úprava času obsluhy a měření u sražení (NC stroje)
16.8.2015 Verze 4.1.7

 • Nový modul Přídavky na broušení
 • Modul Ohyby – přidána historie
 • Modul Uhlíkový ekvivalent – přidán export
 • Modul Teplota předehřevu – přidán export
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
10.8.2015 Verze 4.1.6

 • Přidán Export do ods (OpenOffice) formátu (některé moduly)
 • Přidán Export do csv (některé moduly)
 • Přidána možnost editace manipulace (modul Svařování OK)
 • Přidán nový úkon Příprava pracoviště pro moduly třískového obrábění
 • Modul Plechy pro způsoby pálení přidán koeficient broušení
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.7.2015 Verze 4.1.5

 • Optimalizace řezání – oprava zobrazení prázdné mřížky při otestování nejvhodnější délky
 • Editace pily – neukládal se koeficient směnového času
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
20.7.2015 Verze 4.1.4

 • Optimalizace řezání – přidána možnost otestovat nejvhodnější délku
 • Svařování OK – Broušení – přidány další broušené šířky (16, 20)
 • Vrtání – upraven algoritmus výpočtu posuvu na otáčku
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
24.6.2015 Verze 4.1.3

 • TPV výpočty – vylepšené vykreslování pásu karet
 • Pálení – oprava chyby při přidání nového způsobu pálení
 • Podélné soustružení + soustružení čela – úpravy výpočtu výkonu motoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
9.6.2015 Verze 4.1.2

 • Optimalizace řezání – rozšíření počtu položek
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Vylepšení přetahování pomocí metody táhni a pusť (Drag & Drop)
 • Kalkulace – přidána možnost vybrat větší množství operací
 • Závity – tučné zobrazení přednostních průměrů
 • Horizontky – přidána NC horizontka
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
8.6.2015 Verze 3.2.2

 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Drobné úpravy, opravy a vylepšení
1.6.2015 Verze 4.1.1

 • Nastavení stroje – přidáno nastavení maximálních otáček
 • Moduly třískového obrábění – automatické přizpůsobení výpočtu dle maximálních otáček stroje
 • Soustružení zápichu – přidáno nastavení šířky zápichu
 • Uhlikový ekvivalent – přidána možnost ukládání do historie
 • Teplota předehřevu – přidána možnost ukládání do historie
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
25.5.2015 Verze 4.1.0

 • Soustružení čela mezikruží – oprava chyby zadání úkonu
24.5.2015 Verze 4.0.9

 • Modul Kalkulace – přidán export do Excelu
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti – okno Historie – přidán filtr, tisk a export do Excelu
 • Okno pro otevření uložených kalkulací – přidán filtr, tisk a export do Excelu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
10.5.2015 Verze 4.0.8

 • Změny “Pod kapotou”
  • Prostředí pro běh aplikací povýšeno na .NET framework 4.0
  • Nová knihovna ribbonu (pásu karet)
  • Aktualizována databázová knihovna SQLite.dll
  • Mřížka – lepší výkon, rychlejší překreslování
  • Export do Excelu, výrazné zrychlení, obrázky
 • Nové moduly
  • Ohraňovací lisy
  • Horizontky
  • Technická knihovna
  • Svařování OK
  • Uhlíkový ekvivalent
  • Teplota předehřevu
  • Porovnání drsností
  • Závity
  • Ohyby – rozvinutá délka
  • Ohýbání profilů
  • Obráběcí centra
 • Vylepšení
  • Pás karet – rozdělení více záložek (tři záložky pro moduly a dvě záložky pro editaci)
  • Pás karet – možnost přejmenovat záložky
  • Pás karet možnost měnit barevné témata (černé, modré, zelené, purpurové)
  • Pás karet – možnost nastavit dva styly: Office 2010 a Office 2013
  • Pás karet – možnost zobrazit / skrýt pás karet
  • Vylepšení grafického prostředí
  • Mřížka – zobrazení vodoznaku
  • Mřížka – přidán sloupec “Zahrnout do výpočtu”
  • Nové rozhraní modulů – tři záložky (Nastavení stroje, základní informace, Dokumenty/soubory)
  • Frézování – nový úkon vyvrtávání, zahloubení pro hl. šroubu
  • Frézování – nový úkon frézování otvorů HSC frézou
  • Převod tvrdostí – přidáno porovnání podle: HRA, HRD, HRE, HRF, HR51N, HR30N, HR54N, HR30T, Shore
  • Pálení – přidáno nastavení Kódu výkonu, Koeficientu směnového času, koeficientu výkonnosti
  • Pilky – přidáno nastavení Kódu výkonu, Koeficientu směnového času, koeficientu výkonnosti
  • Soustružení, Karusel – zápichy – rozdělení na vnitřní vnější
  • Kalkulace – přidána možnost vkládat obrázky
  • Svařování metoda MIG/MAG/CO2 rozdělení na ruční, ruční v přípravku a robot
  • Svařování – přidána možnost vybrat svař. polohu a druh přídavného materiálu
  • Přepracovány koeficienty obrobitelnosti vč. slovního popisu
  • Koeficienty obrobitelnosti – přidány další materiály (měď, hliník, plast, dřevo, pryž)
  • Řezání závitu – přidána volba “Neprůchozí závit”
  • Přetahování do Kalkulace – nová volba “vybraný úkon” a “všechny úkony”
  • Zadání úkonu – přidáno OK+Nový možnost vložit další nový úkon bez vrácení do hlavního okna modulu
  • Plechy, Pálení, Řezání, Profily – přidán vlastní úkon
  • Optimalizace řezání – seřazení nařezaných položek podle délky
  • Protokol činností (jen Ultimate verze)
  • Možnost přihlášení uživatelů pomocí doménového jména a hesla (jen Ultimate verze)
  • Možnost požadovat přihlášení při otevření programu (jen Ultimate verze)
  • Vylepšení zadávání hodnot
  • Zjednodušení zadávání čísel na klávesnicích (zejména u notebooků) – místo znaků +ěščřžýáíé se vpisují čísla 1234567890
  • Přidána možnost zálohovat databázi z prostření programu
 • Modul Technická knihovna
  • Barevné označení ocelí.pdf
  • Dosažitelná drsnost při obrábění.pdf
  • Hodnoty výrobních tolerancí pro netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768 (01 424).pdf
  • Nepředepsané geometrické tolarance.pdf
  • Použití ocelí.pdf
  • Doporučený vztah mezi drsností povrchu Ra a tolerančními stupni.pdf
  • Obrobitelnost – kategorie materiálů.pdf
19.4.2015 Verze 3.2.1

 • Modul Kalkulace – oprava chybové hlášky “Vstupní řetězec nemá správný formát” při výpočtu
 • Zvýšena maximální hodnota počtu kusů při zadávání ve formulářích
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.4.2015 Verze 3.2.0

 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava výpočtu času řezání
 • Modul Výpočty hmotnosti – text výsledku: zobrazovala se špatná délka profilu při nastavení “vč. ztráty prořezem”
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.3.2015 Verze 3.1.9

 • Modul Kalkulace – chybné zobrazení okna operace při nastavení dpi větší než 100%
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.2.2015 Verze 3.1.8

 • Modul Frézování – přidána Ježková fréza pro frézování boku
 • Modul Frézování – frézovat bok – oprava/úprava výpočtu času hlazení
 • Modul Rychlé výpočty hmotnosti– oprava chyby rozpoznávání výrazu pro výpočet
 • Výpočet vrtání u modulů Vrtání, Soustružení a Frézování – úprava výpočtu času posuvu
 • Editace Nastavení nože– oprava chyby při přejmenování
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
8.12.2014 Verze 3.1.7

 • Modul Frézování – nový úkon Frézování otvorů
 • Modul Frézování – nový úkon Vrtání
 • Editace Frézování – přidána editace vrtáků
 • Editace Upínání – možnost přidat vlastní způsoby
 • Editace Upínání – možnost přidat další hmonosti
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
19.11.2014 Verze 3.1.6

 • Modul Obrobitelnost – přidáno velké množství dalších materiálů včetně barevných a lehkých kovů, rozdělení dle typu materiálu
 • Modul Pálení a Plechy – přidána kontrola na tloušťky plechů
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
21.10.2014 Verze 3.1.5

 • Modul Pálení – přidány další způsoby pálení laserem: nerez, nerez + folie, hliník, hliník + folie, hliník – slza, mosaz, mosaz + folie, pozink, zincor
 • Moduly Pálení a Plechy – přidán úkon “Ustavení plechu”
 • Modul Kalkulace – přidána možnost zobrazení sazby ve výpočtu
 • Modul Kalkulace – přidána možnost skrýt cekový součet
 • Editace fréz – možnost kopírovat frézu
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
27.9.2014 Verze 3.1.4

 • Nový modul Řezání – výpočet spotřeby času pro řezání profilů (KR, TRKT, PLO, I, U, HEA apod.) na pilkách
 • Nový modul Pálení – výpočet spotřeby času pro pálení plechů
 • TPV výpočty – optimalizace tisku
 • TPV výpočty – vylepšení pásu karet
 • Modul Řezání a Profily – upraven výpočet času řezání
 • Vrtání – editace času odjehlení – oprava chyby při editaci
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
6.9.2014 Verze 3.1.3

 • Modul Souřadnice – přidán náhled na skutečné rozmístění otvorů
 • Modul Souřadnice – tisk včetně náhledu
 • Modul Souřadnice – další drobné úpravy
 • Modul Tolerance – přidána možnost načíst historii zpět do formuláře
6.9.2014 Verze 2.2.2

 • Modul Souřadnice – přidán náhled na skutečné rozmístění otvorů
 • Modul Souřadnice – další drobné úpravy
14.8.2014 Verze 3.1.2

 • Modul Kalkulace – třídění postupů pomocí metody táhni a pusť (drag&drop)
 • Editace fréz – úpravy, opravy a vylepšení editace (Pro, Ultimate)
 • Modul Kalkulace – kopírování úkonů vč. poznámky
 • Modul Kalkulace – přidán výpočet ceny za ks
 • Přidán profil TR4HR-O (DIN 59410)
 • Přidán profil TR4HR-Č (DIN 59410)
 • Profil Jekl 2 přejmenován na Jekl (ČSN 42 5720)
 • Profil Jekl přejmenován na Jekl (ČSN 42 6935-6)
 • Profil Jekl (ČSN 42 5720)- doplněny další rozměry
 • Další drobné úpravy
4.8.2014 Verze 3.1.1

 • Modul Kalkulace – třídění postupů pomocí metody táhni a pusť (drag&drop)
 • Modul Kalkulace – kopírování operací mezi postupy pomocí metody táhni a pusť (drag&drop)
 • Modul Kalkulace – oprava chyby hmotnosti profilu při přetahování z modulu Profily (jen u více ks)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
31.7.2014 Verze 3.1.0

 • Nový modul – Obrobitelnost+ Výpočet obrobitelnosti oceli a jeho slitin podle mechanických vlastností a chemického složení
 • Nový modul – Doporučené průměry vrtáků
 • TPV výpočty – úprava GUI – rozdělení modulů na dva panely vč. možnosti nastavení
 • TPV výpočty – úprava menu v modulech
 • TPV výpočty – optimalizace tisku
 • Modul Frézování, Soustružení, Vrtání a Karusel – přidána kontrola výkonu motoru (Pro, Ultimate)
 • Modul Frézování, Soustružení, Vrtání a Karusel – přidáno nastavení výkonu motoru stroje a kódu výkonu (Pro, Ultimate)
 • Modul Frézování – přidán sloupec Počet třísek
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava chyby výpočtu mezikruží při prohození vnějšího a vnitřního průměru
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidán tisk a náhled
 • TPV výpočty – aktualizace nápovědy
 • TPV výpočty – aktualizace příručky k programu (Pro, Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
30.6.2014 Verze 3.0.8

 • TPV výpočty – přidán odkaz na on-line fórum
 • TPV výpočty – vylepšené chování oken
 • TPV výpočty – oprava hlášky o zastaralé verzi programu (jen Ultimate verze)
 • Modul Pálení – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Profily – přidán výpočet ceny materiálu
 • Modul Kalkulace – automatické číslování operací
 • Modul Kalkulace – oprava chyby při třídění
 • Modul Frézování – přidána editace časů pro upínání (Pro, Ultimate)
 • Vylepšený způsob přihlašování a editace (jen Ultimate verze)
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
16.6.2014 Verze 3.0.7

 • Modul Optimalizace řezání – přidáno nastavení Minimální zbytek
 • Modul Pálení – přidány normativy pro pálení plazmou
 • Modul Kalkulace – přidána možnost volby výpočtu kalkulace včetně nebo bez přípravných časů (tBC)
 • Modul Kalkulace – přidán odkaz na video – ukázka výpočtu kalkulace s pomocí modulů Pálení plechů a Frézování
 • TPV výpočty – nové okno Otevřít pro přímé otevření uložených modulů
 • TPV výpočty – Přidána ruční kontrola aktualizace programu
 • Úprava instalátoru
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
22.5.2014 Verze 3.0.5

 • Modul Kalkulace – dopracování (dodělány exporty, tisky apod.)
 • Modul Kalkulace – přidána možnost kopírovat úkony z modulů pomocí metody “Táhni a pusť” (Drag and Drop)
 • Modul Frézování – úpravy výpočtu výkonu motoru pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Soustrružení – přidán výpočet výkonu motoru (kW) – pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Karusel – přidán výpočet výkonu motoru (kW) – pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Vrtání – přidán výpočet výkonu motoru (kW) – pro trvalé zatížení do 60%
 • Modul Frézování – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • Modul Soustrružení – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • Modul Karusel – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • Modul Vrtání – možnost přidat vlastní typ stroje (Pro, Ultimate)
 • TPV výpočty – aktualizace nápovědy
 • TPV výpočty – aktualizace příručky k programu (Pro, Ultimate)
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
3.5.2014 Verze 3.0.4

 • TPV výpočty – přidána nápověda pro verzi 3
 • TPV výpočty – přidán odkaz na příručku k programu pro verzi 3
 • Modul Vrtání – oprava chyby výpočtu času obsluhy a měření
 • Další drobné úpravy
16.4.2014 Verze 3.0.3

 • TPV výpočty – vylepšené grafické rozhraní
 • TPV výpočty – nastavení zobrazení/skrytí modulů
 • TPV výpočty – vylepšení kopírování metodou drag&drop
 • Nový modul Kalkulace (v přípravě)
 • Nový modul Frézování
 • Nový modul Karusel
 • Modul Výpočty hmotnosti – přidána historie výpočtů
 • Modul Výpočty hmotnosti – přidány nápovědné obrázky
 • Modul Svařování – přidáno polohovadlo
 • Modul Soustružení – přidána možnost nastavení řezné rychlosti pro každý povrch zvlášť
 • Modul Soustružení – přidáno možnost nastavit dvě hladící třísky
 • Modul Soustružení – přidána možnost výběru z více typů vrtáků
 • Modul Soustružení – nastavení stroje: pro každý typ stroje lze nastavit různé koeficienty
 • Modul Soustružení – nové sloupce: čas obsluhy a strojní čas
 • Modul Soustružení – možnost rozdělit úkony vrtání, vyhrubování a vystružování
 • Modul Soustružení – přidán vlastní úkon
 • Modul Soustružení – optimalizace obslužných časů pro přesnější výpočet
 • Modul Vrtání – přidána možnost výběru z více typů vrtáků
 • Modul Vrtání – nastavení stroje: pro každý typ stroje lze nastavit různé koeficienty
 • Modul Vrtání – nové sloupce: čas obsluhy a strojní čas
 • Modul Vrtání – možnost rozdělit úkony vrtání, vyhrubování a vystružování
 • Modul Vrtání – přidán vlastní úkon
 • Modul Vrtání – optimalizace obslužných časů pro přesnější výpočet
 • Modul Profily – přidány nápovědné obrázky
 • Editace profilů – možnost přidat vlastní obrázky
 • Modul Optimalizace řezání – rozšíření počtu položek
 • Modul Optimalizace řezání – vylepšení vkládání ze schránky
 • Velké množství dalších drobných úprav, oprav a vylepšení
5.1.2014 Verze 2.2.1

 • Modul Tolerance – přidán Tisk a Náhled
 • Modul  Optimalizace řezání – drobné úpravy a vylepšení
 • Moduly Svařování, Soustružení a Vrtání – přidány nápovědné obrázky
 • Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Rychlé výpočty hmotnosti – přidána historie výpočtů
 • Modul Tolerance – přidána historie
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení
17.12.2013 Verze 2.2.0

 • Modul Soustružení – přidán úkon Sražení hrany (úkos a rádius)
 • Modul Optimalizace řezání – přepracován a vylepšen algoritmus výpočtu
 • Modul Optimalizace řezání – přidány celkové počty a délky kusů (pro tabulky Co chci nařezat, Z jakého materiálu a Výsledek)
 • Vylepšen export do Excelu
 • Vylepšen tisk
 • Další drobné úpravy a vylepšení (místní nabídka, nápověda, online příručka apod.)
11.11.2013 Verze 2.1.9

 • Modul Pálení – přidán propal
 • Moduly Soustružení, Vrtání, Pálení, Profily, Svařování a Stehování – úprava sloupců Kopirovat, Editovat a Odstranit
 • Moduly Soustružení, Vrtání, Pálení, Profily, Svařování a Stehování – vylepšení přesouvání a kopírování operací pomocí medoty táhni a pusť (Drag & Drop)
 • Moduly Soustružení, Vrtání, Pálení, Profily, Svařování a Stehování – oprava chyby při ukládání celkových součtů
 • Moduly Soustružení, Vrtání – změna obrobitenosti – přidán formulář s výběrem akce
 • Modul Pálení – změna počtu hořáků – přidán formulář s výběrem akce
 • Modul Výpočet hmotnosti – úprava výpočtu hmotnosti plechu při nastavení propalu
 • Přidána editace koeficientů pro řezání trubek
 • Změny v pásu karet
 • Další drobné úpravy
6.10.2013 Verze 2.1.8

 • Modul Svařování – přidány další typy svarů (I, K, X)
 • Modul Svařování – přidán další způsob – Svařování obalenou elektrodou
 • Modul Tolerance – přidána možnost vybrat doporučené uložení
 • Okno pro otevření uložené kalkulace – přidán filtr
 • Editace soustružení – přidáno nastavení časů obsluhy a měření (tA101) vrtání
 • Výpočty hmotnosti – oprava chyby menu
 • Výpočty hmotnosti – přidán náhled před tiskem
 • Další drobné úpravy
29.8.2013 Verze 2.1.7

 • Nový modul Stehování
 • Editace stehování
 • Editace normativů pro odjehlení po vrtání
 • Aktualizace nápovědy
 • Přidána příručka (online)
18.8.2013 Verze 2.1.6

 • Modul Pálení – přidány normativy pro pálení laserem
 • Modul Pálení – oprava chybného výpočtu hmotnosti mezikruží
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava chybného výpočtu hmotnosti mezikruží
 • Editace soustružení – přidáno nastavení koeficientů pro směnový čas, čas dávky, řezné rychlosti pro řezání závitů, vroubkování apod.
 • Editace soustružení – přidáno nastavení časů obsluhy a měření (tA101)
 • Modul Soustružení – optimalizován výpočet času obsluhy a měření
 • Aktualizace nápovědy
 • Další drobné úpravy
6.8.2013 Verze 2.1.5

 • Modul Svařování – přidáno nastavení výpočtu pro svislé a krátké svary
 • Modul Svařování – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Svařování – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Svařování – přidán sloupec poznámka
 • Modul Soustružení – přidán výpočet vroubkování
 • Modul Soustružení – přidán sloupec poznámka
 • Modul Vrtání – přidán sloupec poznámka
 • Modul Pálení plechů – přidán sloupec poznámka
 • Modul Profily – přidán sloupec poznámka
 • Další drobné úpravy
18.7.2013 Verze 2.1.4

 • Hlavní okno – optimalizace grafického rozhraní vč. nové verze pásu karet
 • Hlavní okno – seznam otevřených oken v záložce
 • Hlavní okno – přidáno dialogové okno nastavení
 • Sjednocení grafického rozhraní všech modulů
 • Možnost nastavení výchozích hodnot rozbalovacích seznamů
 • Přidány slovní koeficienty obrobitelnosti (Ocel tř. 11,12; Ocel do tř. 19; Barevné kovy, litina; Plast)
 • Modul Převod tvrdosti – přidán tisk a náhled
 • Modul Svařování – přidána možnost přímého tisku
 • Výpočty hmotnosti – přidán náhled
 • Přidána první verze nápovědy
 • Další drobné úpravy
28.6.2013 Verze 2.1.3

 • Nový modul Profily – výpočet času řezání, tryskání, nátěrové plochy a hmotnosti profilů vč. možnosti ukládat, tisknout a exportovat data
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava výpočtu nátěrové plochy (při výpočtu délky)
 • Modul Soustružení – přidán výpočet soustružení čela mezikruží
 • Modul Soustružení – přidán výpočet vrtání včetně vyhrubování a vystružování
 • Uložit zadané hodnoty – chyba uložení u Lite verze
 • Velké množství dalších drobných úprav a oprav
6.6.2013 Verze 2.1.2

 • Editace soustružení – opravy chyby při založení nového nože
5.6.2013 Verze 2.1.1

 • Modul Pálení – oprava chyby při opětovném uložení zadaných hodnot (aktualizaci)
 • Uložit zadané hodnoty – oprava občasné hlášky při uložení (na 64-systémech)
4.6.2013 Verze 2.1.0

 • Modul Pálení – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Pálení – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Pálení – přidána možnost přímého tisku
 • Modul Pálení – přidány volba “Materiál” a “Tryskání”
 • Modul Pálení – přidán výpočet pro čas tryskání, broušení, nátěrovou plochu a hmotnost
 • Modul Pálení – oprava špatného výpočtu u drážky a obvodu
 • Modul Vrtání – oprava chyby přepočtu při kopírování metodou Drag&Drop
 • Modul Soustružení – oprava chyby přepočtu při kopírování metodou Drag&Drop
 • Modul Výpočty hmotnosti – oprava popisu při výpočtu délky profilů
 • Další drobné úpravy
30.5.2013 Verze 2.0.9

 • Nový modul – Optimalizace řezání tyčového materiálu
 • Další drobné úpravy
15.5.2013 Verze 2.0.8

 • Modul Soustružení – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Soustružení – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Soustružení – přidána možnost přímého tisku
 • Modul Soustružení – přidána volba Soustruh NC
 • Modul Vrtání – přidána možnost uložit zadané hodnoty
 • Modul Vrtání – přidána možnost načíst uložené hodnoty
 • Modul Vrtání – přidána možnost přímého tisku
 • Upínání pro soustružení – možnost editace časů
 • Upínání pro vrtání – možnost editace časů
 • Rychlé výpočty hmotnosti – vylepšení rozpoznání výrazu pro výpočet
 • Další drobné úpravy
10.5.2013 Verze 2.0.7

 • Vylepšení modulu Soustružení (přidán směnový čas, čas dávky apod.)
 • Výpočty hmotnosti – přidán export do Excelu
 • Svařování – přidán export do Excelu
 • Hledání norem spojovacího materiálu – přidán export do Excelu
 • Hledání norem hutního materiálu – přidán export do Excelu
 • Obrobitelnost – přidán export do Excelu
 • Soustružení – přidán export do Excelu
 • Vrtání – přidán export do Excelu
 • Pálení plechů – přidán export do Excelu
 • Převod tvrdosti – přidán export do Excelu
 • Další drobné úpravy

 

18.4.2013 Verze 2.0.6

 • Vylepšení modulu Vrtání (přidán směnový čas, čas dávky, zjednodušení zadávání, optimalizace výpočtu, přidáno nastavení pro rýsování, jeřáb, radiální vrtačku apod.)
 • Editace vrtání – přidáno nastavení koeficientů pro směnový čas, čas dávky, čas jeřábu, ofuk, najetí, Tmo, čas rýsování apod.
 • Editace soustružení – upraveno a zjednodušeno zadávání vnitřního soustružení (posuv a tříska)
 • Normy ocelí – rozšíření a přidání dalších položek + přidáno porovnání norem AFNOR (Francie), UNI (Itálie), JIS (Japonsko), PN (Polsko), ONORM (Rakousko), GOST (Rusko), SS (Švédsko), BS (VB), AISI/SAE (USA), GB (Čína)
 • Přepracován a vylepšen tisk
 • Soustružení – oprava chybného výpočtu vnitřního soustružení
 • Další drobné úpravy

 

20.3.2013 Verze 2.0.5

 • Přidána Editace vrtání
 • Přidána Editace soustružení
 • Vrtání – oprava chyby výpočtu “Zahlubování otvorů”
 • Další drobné úpravy
3.3.2013 Zprovoznění stránek programu TPV výpočtyVerze programu TPV výpočty 2.0.4
Hlavní změny:

 • Samostatný program bez závislosti na Excelu.
 • Nový modul Rychlé výpočty hmotnosti
 • Nový modul Soustružení
 • Nový modul Vrtání
 • Nový modul Pálení plechů
 • Nový modul Převod tvrdosti
 • Výpočty svařování – přidán výběr způsobu svařování
 • Normy ocelí – přidáno zobrazení obrobitelnosti
 • Obrobitelnost – přidána možnost hledání podle pevnosti, tvrdosti a stavu materiálu
 • Přímé spouštění modulů programů
 • Automatická kontrola aktualizací
 • Síťová verze – možnost práce nad jednou databází neomezenému počtu uživatelů
 • Administrace a uživatelská oprávnění
 • Velké množství dalších drobných úprav

 

 

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *