TPV výpočty – příklad editace

Všechny normativy v programu jsou vytvořeny pro kusovou a malosériovou výrobu a ohledem na optimální poměr přesnosti normativů k množství potřebných údajů pro vyplnění.
Aby program vracel co nejpřesnější výsledky, měly by se normativy před použitím zkontrolovat a upravit na konkrétní typ a charakter výroby.

Pro co nejpřesnější výpočet norem potřebujete znát tyto údaje:

  • materiál a jeho obrobitelnost

  • obráběcí nástroj a jeho řezné podmínky (řezná rychlost, posuv)

  • konkrétní stroj (jeho otáčkovou řadu, posuvy, výkon apod.)

  • konkrétního pracovníka (jeho zkušenosti, výkonnost apod.)

Jednotkový čas v programu je pro zjednodušení rozdělen na dva typy

  1. strojní čas (ts) – tento čas lze spočítat poměrně přesně, pokud známe obráběcí nástroj, typ stroje a obrobitelnost materiálu

  2. čas obsluhy a měření (tA11) – obtížný výpočet, záleží na mnoha proměnných

Výsledný čas lze v programu upravit pomocí těchto nastavení:

  • Změnou strojního času (přidání nového nástroje s jinými řeznými podmínkami, úprava řezných podmínek stávajících nástroje)

  • Změnou času obsluhy a měření

  • Změnou koeficientů a dalších údajů

Přesný postup výpočtu je uveden v příručce k programu – viz hlavní okno programu – karta TPV výpočtyPříručka (jen u verze Pro a Ultimate)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *