Filtrování podle barvy buňky, písma

Pro informace o výuce Excelu klikněte zde

Jednou z novinek Excelu 2007 je filtrování seznamu podle barvy buňky i barvy písma. Jak toho dosáhnout i ve starších verzích Excelu?

Potřebujeme funkce RJIndexBarvyPozadi  a RJIndexBarvyPisma, které nejsou součástí Excelu, tyto funkce obsahuje doplněk RJ Tools od verze 0.21

Máme seznam příjmení a chceme ho filtrovat podle barvy buňky:

Vytvoříme si pomocný sloupec. Záhlaví tohoto sloupce nazveme ho např. Barva a buňku B1 podbarvíme a to barvou, podle které chceme filtrovat.  Do buňky B2 zadáme tento vzorec =RJIndexBarvyPozadi(A2)=RJIndexBarvyPozadi($B$1) a zkopírujeme směrem dolů.

Tento vzorec nám porovná podbarvení buněk a vrátí hodnotu PRAVDA (TRUE) pokud se podbarvení shoduje, v opačném případě vrátí NEPRAVDA (FALSE)

Dále stačí filtrovat sloupec B na hodnotu PRAVDA a získáme filtrovaný seznam.

Pokud chceme filtrovat podle barvy písma, budeme postupovat obdobně. Vytvoříme si pomocný sloupec. Záhlaví tohoto sloupce nazveme ho např. Bar. písma a barvu písma změníme na tu, podle které chceme filtrovat. Do buňky C2 zadáme tento vzorec =RJIndexBarvyPisma(A2)=RJIndexBarvyPisma($C$1) a zkopírujeme směrem dolů.

Výsledek po aplikování obou filtrů, vidíme jen ty řádky, které splňují obě podmínky současně.

Pro lepší přehlednost lze použít tvary vzorce, které nám změní hodnoty PRAVDA a NEPRAVDA na hodnoty 1 a 0.

=(RJIndexBarvyPozadi(A2)=RJIndexBarvyPozadi($B$1))*1

=(RJIndexBarvyPisma(A2)=RJIndexBarvyPisma($C$1))*1

Vynásobením hodnot PRAVDA nebo NEPRAVDA hodnotou 1 dostaneme hodnoty 1 nebo 0.

Výsledná podoba tabulky.

Důležité:

Excel přepočítává vzorce jen při změně hodnot v oblasti. Ale změna formátování není pro Excel důvod vzorce přepočítat. Proto po změně barvy buňky nebo písma nedojde automaticky k přepočítání vzorců. Je nutné vynutit si přepočítání vzorců klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+F9.

Poznámka:

Funkce RJIndexBarvyPozadi  a RJIndexBarvyPisma vracejí index barvy nastavenou pomocí formátu buněk. Nevrací index barvy nastavený pomocí  podmíněné formátování!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *