RJ Tools – změny

ver. 0.60

 • Správce názvů – přidán obor (Sešit, List)
 • Správce názvů – možnost změnit obor (Sešit > List, List > Sešit)
 • Nový nástroj Kapátko
 • Nová funkce Počet let
 • Nová funkce Věk
 • Duplicity – oprava chyby odstranění duplicit u oblasti s tabulkou
 • Kopírovat hodnoty – změna kopírování na jen viditelné buňky
 • Seznam externích dat – vylepšení + přidána detekce externích funkcí
 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení

ver. 0.58

 • Velké množství drobných úprav, oprav a vylepšení

ver. 0.57

 • Nový nástroj Převod sloupců do řádku
 • Export listů do samostatných souborů oprava chyby exportu při stejném názvu listu a sešitu
 • Kalendář – drobné vylepšení a úpravy, doplnění o Velký pátek
 • Kalendář – přidány slovenské svátky

ver. 0.56

 • Nový nástroj Export listů do samostatných souborů
 • Správce listů – přidána možnost přesunout listy do nového sešitu
 • Datový formulář – oprava chyby “Přetečení”
 • Kalendář – rozšířen výběr formátů
 • Nástroj Podbarvit buňky se vzorci/konstantou – automatické odebrání podmíněného formátování
 • Další drobné úpravy, opravy a vylepšení

ver. 0.55

 • Nový nástroj Zobrazit skryté řádky a sloupce
 • Nový nástroj Reverse dat
 • Funkce Kdo má svátek – oprava/aktualizace seznamu jmen
 • Nástroj Kalendář – oprava/ aktualizace seznamu jmen
 • Přidány odkazy na videoukázky
 • Další drobné úpravy a vylepšení

ver. 0.54

 • Nástroj Počet hodnot – přidán export
 • Nástroj Správce listů – přidán export
 • Nástroj Správce názvů – přidán export
 • Nový nástroj Operace
 • Další drobné úpravy a vylepšení

ver. 0.53

 • Nová funkce RegExpReplace – nahrazení textu s pomocí regulárních výrazů
 • Nová funkce ValidRegExp – validace textu s pomocí regulárních výrazů
 • Nová funkce FirstIndexRegExp – index dle regulárních výrazů
 • Další drobné úpravy a vylepšení

ver. 0.52

 • Nástroj Seskupit obsah nahoru – přidána volba Vynechávat prázdné buňky
 • Nástroj Seskupit obsah doleva – přidána volba Vynechávat prázdné buňky
 • Nový nástroj Datový formulář
 • Nové formátování Datum na d.m.rrrr (1.12.2007)
 • Nástroj Kalendář – možnost použití i při zamčeném listu

ver. 0.51

 • Nástroj Seznam souborů do listu – datum vytvoření změněn na datum poslední změny
 • Nástroj Zamknout listy – oprava chyby při výběru již zamčených listů
 • Další drobné úpravy a vylepšení

ver. 0.50

 • Nástroj Zobrazení – vylepšení
 • Nástroj Zamknout listy – vylepšení a přepracování
 • Nástroj Odemknout lity – vylepšení a přepracování
 • Dokončen nástroj Počet hodnot
 • Další drobné úpravy a vylepšení

ver. 0.49

 • Nový nástroj Vyplnit chybějící hodnoty
 • Seskupit obsah – oprava chybějícího výběru směru
 • Nástroj Nástroje pro práci s čísly – vylepšení převodu Text na číslo

ver. 0.48

 • Nový nástroj Patří buňky pojmenované oblasti
 • Nastavení – přidán výběr jazyka (česky, anglicky)
 • Správce listů – drobné úpravy, opravy a vylepšení
 • Odemknout/zamknout listy – přidána možnost použití jen u vybraných listů
 • Další drobné úpravy

ver. 0.47

 • Nový nástroj Zobrazení – umožňuje měnit způsob zobrazení pro list, sešit a aplikaci
 • Nástroj Nástroje pro práci s čísly – vylepšení převodu Text na datum
 • Další drobné úpravy

ver. 0.46.1

 • Oprava nefunkčnosti klávesových zkratek (Excel 2007 a novější)

ver. 0.46

 • Nástroj Redukce sešitu – přidáno odstranění vlastních stylů
 • Nástroj Redukce sešitu – oprava pádu Excelu při odstranění záhlaví a zápatí
 • Další drobné úpravy

ver. 0.45

ver. 0.43

 • Oprava chybného převodu textu na hodnotu (formulář Nástroje pro práci s čísly)
 • Přidáno možnost nastavení slovenských jmenin (pro kalendář a funkci Kdo má svátek)
 • Další drobné úpravy

ver. 0.42

 • Oprava chyby v Správci listů (pád při filtrování neexistujícího názvu listu, pouze 32bitová verze)
 • Vylepšen nástroj Seznam kontingenčních tabulek (pouze 32bitová verze)

ver. 0.41

 • Nový nástroj Seznam kontingenčních tabulek
 • Nový nástroj Seznam externích dat
 • Nový nástroj Seznam propojení
 • Vylepšení nástroje Mapa listu/sešitu (možnost zobrazení data a času)
 • Vylepšení nástroje Podbarvit buňky se vzorci/konstantou (možnost zobrazení data a času)
 • Vylepšení Správce listů (více informací, měřítko zobrazení) – jen 32bitová verze
 • Formulář Náhodná čísla – přidána volba vložit náhodné číslo hodnotou nebo vzorcem
 • Oprava nástroje Konverze vzorců na hodnoty
 • Formulář Nástroje pro práci s čísly – oprava převodu Text na datum
 • Přidán nástroj Porovnání oblastí dvou listů – jen 64bitová verze
 • Další drobné úpravy

ver. 0.40

 • Formulář Zobrazit/skrýt listy přejmenován na Správce listů (přidána možnost hromadných operací s listy, zobrazit seznam listů jiného sešitu apod.)
 • Vylepšen nástroj ‘Podbarvit buňky se vzorci/konstantou‘ (větší rychlost, rozdílné podbarvení pro konstanty obsahující text, číslo, logickou hodnotu, chybu)
 • Úprava formuláře Zamknout všechny listy (přidána možnost Vybrat akce povolené uživatelům listu)  (pro 64-bitovou verzi)

ver. 0.39

 • Nový nástroj Mapa listu/sešitu
 • Nový nástroj Seřadit listy vzestupně/sestupně

ver. 0.38

 • Vylepšení funkce RjMode
 • Úprava formuláře Nástroje pro práci s čísly (úprava převodu Text na datum)
 • Úprava formuláře Zamknout všechny listy (přidána možnost Vybrat akce povolené uživatelům listu)

ver. 0.37

 • Nový nástroj Selektor
 • Nová funkce Poslední pracovní den v měsíci
 • Úprava formuláře Textové nástroje (přidána možnost První písmeno zleva velké a konvertovat velikost)
 • Úprava formuláře Nástroje pro práci s čísly (přidány karty Text na hodnotu a Text na datum)
 • Přidána volba zákazu klávesových zkratek
 • Další drobné úpravy

ver. 0.36

 • Úprava formuláře Vložit hodnoty
 • Vylepšení převodu textu na číslo
 • Vylepšení převodu na text bez diakritiky

ver. 0.34-0.35

 • Nový nástroj Porovnání oblastí dvou listů
 • Nový nástroj Počet hodnot
 • Nový nástroj Vložit hodnoty
 • Nový nástroj Vložit vzorce
 • Nový nástroj Redukce sešitu
 • Nový nástroj Textový formát
 • Úprava formuláře Posloupnost – přidána možnost opakovat hodnotu
 • Přepracován formulář Seznam souborů do listu
 • Vylepšené nastavení klávesových zkratek
 • Automatické ukládání stavu formulářů
 • Nová nápověda (formát chm)
 • Rychlejší načítání
 • + množství dalších drobných úprav

ver. 0.33

 • Nový nástroj Převod 2D tabulky
 • Nový nástroj Vložit náhodná čísla
 • Nový nástroj Vytvořit zálohu aktivního sešitu
 • Úprava formuláře Zobrazit/skrýt listy – přidána možnost filtrovat listy podle části názvu
 • Přiložen sešit s příklady použití doplňku RJ Tools
 • + další drobné úpravy

ver. 0.32

 • Nový nástroj Odebrat z výběru
 • Nový nástroj Vlastní chybová zpráva vzorce
 • Nový nástroj Spořič papíru
 • + další drobné úpravy

ver. 0.31

 • Nový nástroj Vytvořit vlastní sešit
 • Upraven a vylepšen nástroj Seznam souborů do listu (navýšení rychlosti + přidána volba Zjistit umístění cíle zástupce vč. jeho existence)

ver. 0.30a (Jen pro Excel 2000-2003)

 • Opraveny chybějící klávesové zkratky pro formátování datumů

ver. 0.30

 • Nový formulář Nastavení klávesových zkratek
 • Nový formulář Přeložit vzorec
 • Nový nástroj Vytvořit zástupce na ploše
 • Nový nástroj Odstranit všechny prázdné listy
 • Nový nástroj Odemknout všechny listy
 • Nový nástroj Zamknout všechny listy
 • Nová funkce Kdo má svátek
 • + drobné změny ve formulářích Zobrazit/skrýt listy a Zobrazit/odstranit názvy

ver. 0.29a (Jen pro Excel 2007)

 • Opravena chybějící reference na knihovnu

ver. 029

 • Nový formulář Konvertovat typ odkazu vzorce (relativní/absolutní)
 • Ve formuláři Nástroje pro práci s čísly vylepšen převod textu na číslo
 • + další drobné úpravy

ver. 0.28

 • Nový formulář Vložit dynamicky pojmenovanou oblast
 • Změna prvku RefEdit ve formulářích na jiný z důvodu nefunkčnosti při některých instalacích Excelu (zejména při upgradu, nebo nainstalování více verzi MS Office zároveň)

ver. 0.27a

 • Opravena chyba ve formuláři Textové nástroje karta Odstranit text

ver. 0.27

 • Nový formulář Vložit posloupnost
 • Upraven formulář  Textové nástroje – do karty Přidat text přidána možnost vložit posloupnost, přidána nová karta Indexy
 • Upraven formulář  Nástroje pro práci s čísly – přidána karta Datum na číslo a Změna znaménka

ver. 0.26

 • Nový formulář Zaokrouhlit
 • Nový nástroj Otevřít průzkumníka ve složce
 • Nový nástroj Seznam vzorců ve všech listech
 • Drobné úpravy a vylepšení, zvláště ve formulářích: Zobrazit/skrýt listy, Nástroje pro práci s čísly a Textové nástroje
 • Speciální verze pro Excel 2007 (obsahuje pás karet)
 • Přidán instalátor

ver. 0.25

 • Nový formulář Zobrazit/skrýt listy
 • Změna ve formuláři Nástroje pro práci s čísly (přidáno nastavení převodu textové hodnoty ZAČÍNAJÍCÍ nebo OBSAHUJÍCÍ číslo)
 • Nástroje Seskupit obsah doleva a Seskupit obsah nahoru předělány na formulář Seskupit obsah s možností nastavení oddělovače a kroku Zpět
 • Nástroje Odstranit zcela prázdné řádky a Odstranit zcela prázdné sloupce předělány na formulář Odstranit ZCELA prázdné řádky/sloupce s možností kroku Zpět

ver. 0.24

 • Přepracován formulář ‘Nástroje pro práci s čísly‘ (Zrušeny možnosti Převést text na hodnotu, Změnit tečku na čárku, Odstranit z textu nečíselné znaky a Převést text na číslo a nahrazeny automatickou detekcí a převodem  hodnoty obsahující číslo na číslo.)

ver. 0.23a

 • Změněn kód pro umístění menu -jen pro Excel 2000-2003 ( u nestandardního menu byla nabídka nevhodně umístěna )

ver. 0.23

 • Nový formulář Vybrat hodnoty
 • Opravena chyba ve formuláři Informace o buňce (objevovala se na počítačích bez nainstalovaných Analytických nástrojů)

ver. 0.22

 • Přidána nová funkce (Nejčastější hodnoty)
 • Formulář Informace o buňce změněn na Informace o buňce/výběru (přidána karta Výběr s informacemi o výběru, více informaci)
 • Do funkcí Součet buněk dle barvy a Počet buněk dle barvy přidán další parametr s možností započítání jen viditelných buněk.

ver. 0.21

 • Přidány nové funkce (Je funkce, Index barvy pozadí, Index barvy písma)
 • Vylepšen formulář ‘Podbarvit buňky se vzorci/konstantou‘ (rychlost, nastavení, informace)
 • Do formuláře ‘Textové nástroje‘ přidány možnosti Odstranit pevné mezery a Převést pevné mezery za normální

ver. 0.20

 • Úpravy v kalendáři (podbarvení státních svátků, zobrazení jmenin)
 • Úpravy ve formuláři Odstranit názvy

ver. 0.19

 • Do formuláře ‘Nástroje pro práci s čísly‘ přidána možnost ‘Jen viditelná oblast buněk’ + výběr formátu čísla
 • Do formuláře ‘Nástroje pro práci s textem‘ přidána možnost ‘Jen viditelná oblast buněk’

ver. 0.18

 • Přepracované nástroje:
  • Přepracován formulář Informace o buňce (Automatická aktualizace, automatické zalomení textu a změna výšky formuláře, více informaci)
  • Do dialogu Textové nástroje a Nástroje pro práci s čísly přidána možnost vrácení kroku zpět
 • Nové nástroje:
  • Konverze vzorců na hodnoty
  • Kopírovat vzorce do schránky
  • Kopírovat hodnoty do schránky
  • Formulář Odstranit názvy

+ další drobné úpravy

ver. 0.16

 • Přidány tyto nástroje:
  • Odstranit ne zcela vyplněné řádky
  • Odstranit zcela prázdné sloupce
  • Odstranit ne zcela vyplněné sloupce

ver. 0.15

 • Přidán kalendář

ver. 0.14

 • Přidán formulář Nástroje pro práci s čísly

ver. 0.13

 • Přepracováno generování seznamu souborů (nyní nepoužívá metodu FileSearch, ale Windows Scripting Host – WSH), z důvodů vypuštění metody FileSearch v Excelu 2007
 • Vylepšena procedura ‘Podbarvit buňky se vzorci/konstantou’, zejména výrazné zvýšení rychlosti
 • Do textových nástrojů, karta Změna velikosti, přidána možnost První písmeno zleva velké (převede první písmeno na velké, u ostatních zachová velikost).
 • Vylepšení duplicit.
 • Vylepšení procedur Seskupit obsah, Odstranit zcela prázdné řádky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *